Betaald parkeren
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/betaald-parkeren/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam werkt hard aan het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. Een stad die leefbaar is voor bewoners, ondernemers en bezoekers én die goed bereikbaar is per fiets, openbaar vervoer en auto.

Deze punten zijn voor ons essentieel bij het bepalen van het parkeerbeleid.

Woensdag 24 november tot en met zondag 28 november vinden de Five Day Deals plaats in het centrum van Rotterdam.

Komt u met de auto? Parkeer deze dan gratis op een van de P+R-terreinen en reis verder met het Openbaar Vervoer. Wilt u toch in het centrum parkeren? Reserveer dan een parkeerplek online.

In de gemeentelijke parkeergarages Schouwburgplein I en Schouwburgplein II parkeert u tijdens de Five Day Deals tegen een gereduceerd tarief van 1 euro per uur! Dit tarief geldt tussen 10.00 en 14.00 uur.  

De parkeerdruk neemt toe

Veel Rotterdammers hebben een auto. In de afgelopen jaren zijn er in onze stad ook veel tweede auto’s bijgekomen. Het liefst parkeren bewoners die op straat, gratis en dichtbij hun woning. Ook veel andere wijkbewoners en niet-Rotterdammers willen dat. Denk daarbij aan mensen die met de auto naar hun werk in Rotterdam gaan. Of personen die om andere redenen (bijvoorbeeld voor recreatie of een familiebezoek) naar onze stad komen. Rotterdam is niet op al die auto’s gebouwd. Onze stad wordt onleefbaar als die alle ruimte krijgen.

Ons uitgangspunt: een prettige woonomgeving

Uitgangspunt voor al het beleid in onze stad is dat we Rotterdam veilig, bereikbaar en leefbaar willen houden. Een stad met voldoende groen, ruimte voor kinderen, fietsers en voetgangers, een goede luchtkwaliteit. Een stad waar je je makkelijk kunt verplaatsen en die van buitenaf goed bereikbaar is. Ook inwoners van Rotterdam vinden een prettige woonomgeving het belangrijkste. Zo blijkt bijvoorbeeld ook uit het Gesprek met de stad, gehouden in 2017.

Alternatieven voor autoverkeer

Het beleid van de gemeente is er daarom in de eerste plaats op gericht dat mensen zo weinig mogelijk met de auto naar de stad komen. Met goed, frequent openbaar vervoer bieden we een goed alternatief voor het autoverkeer in de stad. Ook voldoende deelfietsen en -scooters en (water)taxi’s dragen hieraan bij. Voor bewoners in het centrum zijn er stallinggarages beschikbaar. En voor bezoekers en werkenden zijn P+R-terreinen aangelegd aan de stadsranden, als alternatief voor het parkeren op straat. Op deze terreinen kan gratis geparkeerd worden. Als bezoekers toch in het centrum willen parkeren dan kunnen ze dit het beste doen in een gemeentelijke parkeergarage. Dat is een stuk voordeliger dan parkeren op straat.

Betaald parkeren is het meest effectief

Ook voert de gemeente in veel wijken betaald parkeren in. Dat blijkt namelijk de meest effectieve manier om de parkeerdruk te verminderen. Betaald parkeren zorgt er ook voor dat de  schaarse parkeerruimte vooral beschikbaar is voor bewoners en ondernemers. In iedere wijk is er een maximumaantal beschikbare parkeervergunningen. Als de gemeente in een gebied betaald parkeren wil invoeren, dan vragen we eerst aan bewoners hoe zij daarover denken.  Als een groot aantal van hen het hier niet mee eens is,  dan gaat het betaald parkeren in de meeste gevallen niet door. Maar de parkeerdruk blijft dan wél bestaan. En een ander goed alternatief is er niet.

Betaald parkeren betekent meer plek voor bewoners

Als wijkbewoners voor betaald parkeren kiezen, dan kunnen zij tegen betaling een vergunning aanvragen. Een parkeervergunning kost voor de eerste gebruiker per huishouden ongeveer 10 euro per maand en voor de tweede het dubbele. In ruil daarvoor kunnen bewoners veel sneller in de buurt van hun woning een parkeerplaats vinden.

Die parkeerdruk neemt af omdat 'wildparkeerders' (automobilisten die niet in de wijk wonen) niet meer in de wijk parkeren. Doen ze dat toch, dan betalen ze daarvoor. Het gevaar bestaat natuurlijk dat zij dan hun auto gaan parkeren in een andere wijk; een wijk waar het parkeren wel gratis is. Dan verplaatst de parkeerdruk zich. Dat noemen we het waterbedeffect. Om dat te voorkomen voert Rotterdam betaald parkeren meestal - en het liefst - in meerdere buurten tegelijk in.

Veel bewoners vinden een nadeel van betaald parkeren dat ook familie en vrienden die op bezoek komen moeten betalen. De gemeente ziet dat ook. Daarom kunnen vergunninghouders hun bezoekers goedkoper laten parkeren. Daarvoor krijgen zij jaarlijks een vast aantal goedkopere ‘parkeerminuten’. En wie afhankelijk is van mantelzorg, kan voor deze mantelzorgers een aparte parkeervergunning krijgen.

Optimaal omgaan met de parkeerruimte

Ook een manier om de parkeerdruk te verminderen, is het verlengen van de tijden van betaald parkeren tot laat in de avond. Het wordt dan voor niet-bewoners nóg minder aantrekkelijk om in de wijk te parkeren. En bewoners die in het begin van de avond uit hun werk komen, vinden zo sneller een parkeerplek.  

Zo werkt de gemeente Rotterdam op verschillende manieren aan het verbeteren van de woonomgeving in de stad. We hebben daarbij oog voor de belangen van iedereen die in de stad woont, in de stad werkt of er af en toe op bezoek komt. Mét of zonder auto.