Asbestloket
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/asbest/
Ga naar de hoofdinhoud

Asbest is een gevaarlijk materiaal wat u niet meer mag bewerken, verwerken of in voorraad houden sinds juli 1993. Als er nog asbest in uw woning zit, kunt u dit laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

De wet- en regelgeving over asbest is sterk in ontwikkeling. De belangrijkste (dus niet alle) bestaande wet- en regelgeving vindt u op de site van de Rijksoverheid. Een overzicht van alle wet- en regelgeving over asbest kunt u vinden op de site van InfoMil onder de rubriek Regelgeving.

Asbest is de verzamelnaam voor mineralensoorten die zijn opgebouwd uit bundels microscopisch kleine vezels. Lange tijd heeft asbest bekendgestaan om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen én ook nog goedkoop. Daarom is asbest verwerkt in veel materialen die zijn gebruikt in bij voorbeeld gebouwen, vloerbedekking, plantenbakken, dakbedekking en voertuigen. Langzaam is duidelijk geworden dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid. Sinds juli 1993 mag u asbest niet meer bewerken, verwerken of in voorraad houden.

Soms kunnen er asbestvezels in de lucht terechtkomen. Bijvoorbeeld als het materiaal waarin asbest is verwerkt, wordt beschadigd. De voor de gezondheid schadelijke vezels zijn met het blote oog niet te zien. Als ze worden ingeademd, kunnen ze diep in de longen doordringen en bepaalde vormen van kanker veroorzaken, zoals longkanker. Het risico wordt hoger door het type asbest, de hoeveelheid vezels in de lucht en hoe lang die vezels zijn ingeademd. Sinds juli 1993 mag er geen asbest meer worden toegepast. Asbest kan nog altijd aanwezig zijn in huizen, bedrijven en andere panden die voor die tijd zijn gebouwd.

Asbest is tot juli 1993 toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt u dit materiaal soms tegen op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegel. Asbest vindt u soms ook terug in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. U kunt hier denken aan gaskachels, CV-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Alleen een microscopische analyse kan officieel uitsluitsel geven of materiaal asbest bevat.

U kunt materiaal waarin vermoedelijk asbest is verwerkt laten onderzoeken bij een laboratorium.

Iedereen die een huis wil kopen of heeft gekocht kan terecht bij de Vereniging Eigen Huis. Voor de koop kunt u bijvoorbeeld een aankoopkeuring laten uitvoeren voor bouwkundige/constructieve zaken. En/of een asbestinventarisatie, waarbij men kijkt of in het huis asbestverdachte materialen aanwezig zijn. De Vereniging Eigen Huis is te bereiken via telefoonnummer (033) 450 77 52 of via Eigenhuis.nl.

U kunt het beste informeren bij uw verhuurder (bijvoorbeeld woningbouwvereniging).

We spreken van 'hechtgebonden' wanneer de asbestvezels stevig verankerd zitten in het dragermateriaal. Er komen nauwelijks vezels vrij als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt. Asbestcementgolfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren, zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbesthoudende materialen mogen soms door u zelf verwijderd worden. U moet daarbij proberen alle risico’s van het inademen van asbest te voorkomen. Met een maximaal materiaaloppervlak van 35 m2 per kadastraal. Bij grotere hoeveelheden moet u uw asbest laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf.

Wanneer de vezels niet of nauwelijks aan het dragermateriaal zijn gebonden, spreken we van 'niet hechtgebonden’ asbesthoudende materialen. Doordat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen, is het gezondheidsrisico groter. Door weersinvloeden versleten dakplaten waarvan de vezels aan de oppervlakte zichtbaar zijn, zijn dus niet 'niet hechtgebonden’. U mag deze daarom niet zelf verwijderen omdat het risico dat u de vezels losmaakt en vervolgens kan inademen te groot is.

Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 bijna niet meer toegepast. Het bewerken, verwerken of in voorraad houden van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 volledig verboden.

Of een materiaal of product asbest bevat kan alleen in een laboratorium met 100% zekerheid worden vastgesteld. U kunt wel producten of materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit. Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan nagaan of in uw woning asbest aanwezig is. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Op dit moment geldt er geen verwijderingsplicht voor asbesthoudende materialen. Asbesthoudend materiaal levert in het algemeen geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. In het geval van een niet-hechtgebonden toepassing kan het nodig zijn deze bouwkundig af te schermen om emissie van asbestvezels te voorkomen; laat dit controleren door een asbestdeskundig persoon. In sommige gevallen is het dus wel een afweging om het te laten verwijderen, zeker als er sprake is van een gevaarlijke situatie.

Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen, is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van het materiaal. De wet- en regelgeving over asbest zijn sterk in ontwikkeling. De belangrijkste - dus niet alle - bestaande wet- en regelgeving vindt u op de site van de Rijksoverheid. Een overzicht van alle wet- en regelgeving over asbest kunt u vinden op de site van InfoMil.

In sommige gevallen wel. U moet daarbij wel voldoen aan voorschriften, zie Wetten.nl. In alle gevallen moet u in ieder geval een melding doen en schriftelijk toestemming hebben van de gemeente. Vaak is het beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

De meeste asbesthoudende materialen mag u niet zelf saneren maar moet u laten doen. Raadpleeg Ascert.nl voor de gecertificeerde inventarisatiebureaus en asbestverwijderbedrijven.

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen van voor 1994, dan is hiervoor een sloopmelding nodig. Voor een verbouwing, renovatie en sloop waarbij asbest verwacht wordt moet altijd een melding worden gemaakt. Op de pagina Bouwen en verbouwen kunt u via de 'zelftoets' bepalen of uw werkzaamheden vergunningsvrij zijn. U kunt hier ook uw melding aanvragen via Omgevingsloket.nl.

Voor meer informatie over slopen zie de pagina Omgevingsvergunning. Als een sloopvergunning nodig is, moet u een deskundig asbestinventarisatiebureau en asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Als u weet dat er asbest in zit liever niet. Sommige huishoudelijke apparaten en producten bevatten asbest. U kunt daarbij denken aan gaskachels, CV-ketels, (oude) haardrogers, strijkijzers of warmhoudplaatjes. Omdat het asbest meestal opgesloten zit in het product of apparaat, komen onder normale omstandigheden geen of nauwelijks asbestvezels vrij.

Bij één van de zeven Milieuparken kunt u maximaal 35m² asbesthoudend materiaal inleveren. U mag een asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen en niet breken of zagen, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn. Bij de Milieuparken kunt u speciaal verpakkingsmateriaal voor asbest ophalen. Medewerkers van de Milieuparken mogen u niet helpen met het asbest in de container gooien of het verpakken van asbest. Voor meer informatie en locaties van de Milieuparken gaat u naar de pagina Milieuparken. Als u asbestmateriaal groter dan 35m² heeft, kunt u contact opnemen met een gecertificeerd asbestverwijderaar. Voor andere vragen kunt u bellen met 0800 - 024 44 20.

In veel gebouwen voor 1994 is asbest verwerkt. Uit landelijk en Rotterdams onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van de onderzochte gebouwen asbest bevat. Afhankelijk van de kwaliteit en aard van het asbest was vaak sanering nodig.

Voor een verbouwing, renovatie en sloop waarbij asbest verwacht wordt, moet altijd een melding worden gemaakt. Op de pagina Bouwen en verbouwen kunt u via de 'zelftoets' uw melding aanvragen. U kunt uw melding ook aanvragen via Omgevingsloket.nl.

Bij uw aanvraag moet u onder meer aangeven waar asbest in het pand aanwezig is en welk gecertificeerd bedrijf de asbestverwijdering uitvoert.

Informatieplicht

Als asbest is beschadigd, wordt bewerkt of gesloopt, komen er asbestvezels vrij. Asbestvezels zijn een risico voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw, zoals werknemers en het publiek. Een gecertificeerd bedrijf kan nagaan of er asbest in een gebouw aanwezig is.

De eigenaar van het gebouw heeft de verplichting de huurder (het gevestigde bedrijf) te informeren over de resultaten van deze inventarisatie. De werkgever is dan verplicht zijn werknemers erover te informeren. Werknemers en werkgevers kunnen met vragen over de gezondheid en de arbeidsomstandigheden terecht bij de aan het bedrijf verbonden arbodienst.

Bodem

In het verleden zijn terreinen opgehoogd met bijvoorbeeld puin. Hierdoor kan asbest ook in de bodem voorkomen. Vooral in oude puinlagen blijkt vaak asbest voor te komen. Het is daarom belangrijk om bij aanpassingen en bewerkingen van uw terrein rekening te houden met asbest. Raadpleeg in het geval van twijfel een asbestdeskundige.

Meer informatie

Al uw vragen over asbest kunt u stellen bij het asbestloket van gemeente Rotterdam, telefoon 0800 024 44 20 (op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur).