Asbest
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/asbest/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat niet meer mag worden gebruikt. Als er nog asbest in uw woning zit, is het in veel gevallen beter om het te laten verwijderen door een deskundig asbestverwerkingsbedrijf.

De wet- en regelgeving over asbest zijn momenteel sterk in ontwikkeling. De belangrijkste (dus niet alle) bestaande wet- en regelgeving vindt u op de site van het de Rijksoverheid. Een overzicht van alle wet- en regelgeving over asbest kunt u vinden op de site van InfoMil onder de rubriek Regelgeving.

In de veelgestelde vragen hieronder vindt u meer informatie over het herkennen en het verwijderen van asbest.

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralensoorten die zijn opgebouwd uit bundels microscopische kleine vezels.

Lange tijd heeft asbest bekend gestaan om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen én ook nog goedkoop. Daarom is asbest verwerkt in een groot aantal materialen die zijn gebruikt in onder meer gebouwen, vloerbedekking, plantenbakken, dakbedekking en voertuigen. Langzaam is duidelijk geworden dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid. In 1993 is de toepassing van asbest verboden.

Soms kunnen er asbestvezels in de lucht terechtkomen, bijvoorbeeld als het materiaal waarin asbest is verwerkt, wordt beschadigd. De voor de gezondheid schadelijke vezels zijn met het blote oog niet te zien.

Als deze asbest vezels worden ingeademd, kunnen ze diep in de longen doordringen en bepaalde vormen van kanker veroorzaken(zoals longkanker). Het risico wordt verhoogd door het type asbest, de hoeveelheid vezels in de lucht en de duur van de periode dat die vezels zijn ingeademd. Sinds juli 1993 mag er geen asbest meer worden toegepast. Asbest kan nog altijd aanwezig zijn in huizen, bedrijven en andere panden die voor die tijd zijn gebouwd.

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement.

Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt u dit materiaal soms tegen op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil en in een bepaald type oude, harde vinyltegel. Asbest vindt u soms ook terug in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan gaskachels, CV-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Meestal kan alleen een microscopische analyse uitsluitsel geven of materiaal asbest bevat.

U kunt materiaal waarin vermoedelijk asbest is verwerkt laten onderzoeken bij een laboratorium.

Iedereen die een huis wil kopen of heeft gekocht kan terecht bij de Vereniging Eigen Huis. Voor de koop kunt u bijvoorbeeld een aankoopkeuring laten uitvoeren. Er wordt dan gekeken of in het huis asbest verdachte materialen aanwezig zijn. De Vereniging Eigen Huis is te bereiken via telefoonnummer (033) 450 77 52 of via eigenhuis.nl.

U kunt het best informeren bij uw verhuurder (bijvoorbeeld woningbouwvereniging). U kunt ook contact opnemen met een laboratorium voor een onderzoek.  

We spreken van 'hechtgebonden' wanneer de asbestvezels stevig verankerd zitten in het dragermateriaal. Er zullen nauwelijks vezels vrijkomen als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt.

Asbestcementgolfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren, zijn voorbeelden van hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbesthoudende materialen mogen in een aantal gevallen door u zelf verwijderd worden. U moet daarbij proberen alle risico’s van het inademen van asbest voorkomen. Met een maximaal materiaaloppervlak van 35 m2. Bij grotere hoeveelheden moet u uw asbest laten verwijderen door een asbestverwijderingsbedrijf.

Wanneer de vezels niet of nauwelijks aan het dragermateriaal zijn gebonden, spreken we van 'niet hechtgebonden’ asbesthoudende materialen. Doordat de vezels gemakkelijk kunnen vrijkomen, is het gezondheidsrisico groter. Door weersinvloed versleten dakplaten waarvan de vezels aan de oppervlakte zichtbaar zijn, zijn dus niet 'niet hechtgebonden’. U mag deze daarom niet zelf verwijderen omdat het risico dat u de vezels losmaakt en vervolgens kan inademen te groot is.

Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 bijna niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 bijna volledig verboden.

Of een materiaal of product asbest bevat kan alleen in een laboratorium met honderd procent zekerheid worden vastgesteld. U kunt wel producten of materialen herkennen waarin mogelijk asbest zit.

Een overzicht hiervan vindt u in de brochure ‘Asbest in en om het huis’ die u bij het Informatiepunt Asbest kunt bestellen. Dit overzicht is trouwens niet volledig.

U kunt ook contact opnemen met een laboratorium dat bevoegd is om asbestanalyses uit te voeren. Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan eveneens nagaan of in uw woning asbest aanwezig is. Aan deze opties zijn wel kosten verbonden. De fabrikant of leverancier van het materiaal of de verhuurder van uw pand kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is.

Dat is afhankelijk van de manier waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van niet hechtgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal is afgeschermd of niet. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen, is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van het materiaal.

De wet- en regelgeving over asbest zijn momenteel sterk in ontwikkeling. De belangrijkste (dus niet alle) bestaande wet- en regelgeving vindt u op de site van het ministerie van VROM onder het dossier Asbest. Een overzicht van alle wet- en regelgeving over asbest kunt u vinden op de site van InfoMil.

Soms. U moet daarbij wel voldoen aan een reeks voorschriften. In de meeste gevallen moet u in elk geval schriftelijk toestemming hebben van de gemeente.

In veel gevallen is het beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Voor een aantal asbesthoudende materialen is dat zelfs verplicht.

Als u besluit om het asbest zelf te verwijderen kunt u een ‘doe het zelf brochure’ aanvragen bij het ministerie van VROM. Bedrijven mogen nooit asbest zelf verwijderen, dit moet door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen? Dan kan het zijn dat hiervoor een sloopmelding nodig is.

Voor een verbouwing, renovatie en sloop waarbij asbest verwacht wordt moet altijd een melding worden aangevraagd. Op de pagina bouwen kunt u via de 'zelftoets' bepalen of uw werkzaamheden vergunningsvrij zijn. U kunt hier ook uw melding aanvragen via omgevingsloket.nl.

Voor meer informatie over slopen zie omgevingsvergunning. Als een sloopvergunning is vereist, moet u een deskundig asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Meestal wel. Sommige huishoudelijke apparaten en producten bevatten asbest. U kunt daarbij denken aan gaskachels, CV-ketels, (oude) haardrogers, strijkijzers of warmhoudplaatjes. Omdat het asbest meestal opgesloten zit in het product of apparaat, komen onder normale omstandigheden geen of nauwelijks asbestvezels vrij.

Bij één van de zeven Milieuparken kunt u maximaal 35m² asbesthoudend materiaal inleveren. U mag een asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen en niet breken of zagen, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn. Bij de Milieuparken kunt u speciaal verpakkingsmateriaal voor asbest ophalen. Medewerkers van de Milieuparken mogen u niet helpen met het asbest in de container gooien of het verpakken van asbest. Voor meer informatie en locaties van de Milieuparken gaat u naar de pagina Milieuparken. Als u asbestmateriaal groter dan 35m² heeft, kunt u contact opnemen met een gecertificeerd asbestverwijderaar. Voor andere vragen kunt u bellen met 0800 - 024 44 20.

In veel gebouwen voor 1993 is asbest verwerkt. Uit landelijk en Rotterdams onderzoek blijkt dat ongeveer 60% van de onderzochte gebouwen asbest bevat. Afhankelijk van de kwaliteit en aard van het asbest was in veel gevallen sanering nodig.

Voor een verbouwing, renovatie en sloop waarbij asbest verwacht wordt, moet altijd een melding worden aangevraagd. Op de pagina bouwen kunt u via de 'zelftoets' uw melding aanvragen. U kunt uw melding ook aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Bij uw aanvraag dient u onder meer aan te geven waar asbest in het pand aanwezig is en welk gecertificeerd bedrijf de asbestverwijdering gaat uitvoeren.

Informatieplicht

Als asbest is beschadigd, wordt bewerkt of gesloopt, komen er asbestvezels vrij. Asbest vezels vormen een risico voor de gezondheid van de gebruikers van een gebouw, zoals werknemers en het publiek. Een gecertificeerd bedrijf kan nagaan of er asbest in een gebouw aanwezig is.

De eigenaar van het gebouw heeft de verplichting de huurder (het gevestigde bedrijf) te informeren over de resultaten van deze inventarisatie. De werkgever is dan verplicht zijn werknemers ervan op de hoogte te stellen. Werknemers en werkgevers kunnen zich voor vragen over de gezondheid en de arbeidsomstandigheden wenden tot de aan het bedrijf verbonden arbodienst.

Bodem

In het verleden zijn terreinen opgehoogd met bijvoorbeeld puin. Hierdoor kan asbest ook in de bodem voorkomen. Vooral in oude puinlagen blijkt vaak asbest voor te komen. Het is daarom van belang bij aanpassingen en bewerkingen van uw terrein rekening te houden met de aanwezigheid van asbest. Raadpleeg in het geval van twijfel een asbestdeskundige.