's-Gravendijkwal
Gepubliceerd op: 20-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/sgravendijkwal/
Ga naar de hoofdinhoud

Het vrachtautoverbod 's-Gravendijkwal is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Door vrachtverkeer te weren op de ’s-Gravendijkwal verbetert de luchtkwaliteit flink terwijl een kleine groep hinder ondervindt.

Wat is er exact afgesloten, hoe blijft het gebied bereikbaar en hoe voorkomen we sluipverkeer en verslechteringen in het gebied? Op de overzichtskaart is het vrachtautoverbod te zien. Handig voor ondernemers om bijvoorbeeld aan hun leveranciers te sturen.

Ontheffing aanvragen

Wilt u een ontheffing aanvragen voor het vrachtautoverbod? Dat kan via deze link. U kunt via de postcodecheck zien of u een ontheffing nodig heeft om op uw bestemming in het gebied te komen.

Er zijn standaardontheffingen, ontheffingen voor een langere periode en dagontheffingen

Een aantal vrachtauto’s krijgt standaard een ontheffing. Dit zijn vrachtauto’s van hulpdiensten (brandweer, politie) of die een wettelijk verplichte taak in het gebied uitvoeren zoals het ophalen van huisafval, gladheidbestrijding en rioolreiniging. Vrachtauto’s zonder uitstoot (batterij- elektrisch of waterstof-elektrisch) mogen doorrijden zonder ontheffing aan te vragen.

Als u voor één dag (bijvoorbeeld om te verhuizen), of voor een langere periode (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) gebruik moet maken van straten met een vrachtautoverbod, dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Hoe zit het met de privacy van gegevens die de gemeente Rotterdam opslaat?

De gemeente Rotterdam gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om. Ze respecteert de privacy van betrokkenen. Dat geldt ook voor de voertuig- en persoonsgegevens die de gemeente verwerkt voor het inrijden van de milieuzone Stad Rotterdam. Het privacyprotocol is een uitwerking van de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschrijft hoe de gemeente omgaat met deze gegevens. Op de pagina Uw gegevens staan de belangrijkste punten van het privacyprotocol.

English

Go to the exemptions page for more detailed information about registering and requesting exemptions.

Meer informatie

Vragen of problemen? Stuur een e-mail.