Locaties verkeersregelaars
Gepubliceerd op: 15-03-2017
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/locaties-verkeersregelaars/
Ga naar de hoofdinhoud

In samenwerking met de politie is een aantal (oefen) examenkruispunten geselecteerd. Opleidingsinstituten voor verkeersregelaars kunnen deze kruispunten gebruiken om met cursisten te oefenen en examens af te leggen.

Deze kruispunten zijn hiervoor in beperkte mate beschikbaar. Namelijk: maximaal 4 dagdelen per week, waarvan maximaal 2 dagdelen per week op hetzelfde kruispunt. Per dagdeel mogen er maximaal 2 kruispunten tegelijk worden gebruikt voor een cursus/examen.

Op onderstaande kaart vindt u alle oefen- en examenlocaties. Een aantal kruispunten is alleen om te oefenen en dus géén geschikte examenlocatie. Per locatie staat aangegeven op welke tijden deze als oefen- of examenlocatie gebruikt mag worden.

Hoe vraagt u een oefen- of examenlocatie aan?

  1. Als opleidingsinstituut vult u online een aanvraagformulier in om te mogen oefenen of examineren. Doe uw aanvraag minimaal twee weken vooraf, zodat de gemeente tijd heeft om de aanvraag te verwerken en eventuele belanghebbenden te informeren. NB Bij examens moet namens de politie een gedelegeerde aanwezig zijn als examinator. U moet deze gedelegeerde zelf aanvragen via verkeersregelaarsexamen.nl.
  2. Na ontvangst van de aanvraag bekijkt de gemeente of er situaties zijn die het onwenselijk maken dat er op de aangevraagde dag wordt geoefend of geëxamineerd. Denk aan verkeerswerkzaamheden en -omleidingen, bouwplaatsen, evenementen en demonstraties.
  3. Cursussen en examens voor verkeersregelaars op onze kruisingen zijn in beperktere mate toegestaan, namelijk maximaal 2 dagen per week en per dag op maximaal 1 van de geschikte kruisingen. De oefenlocaties vindt u hierboven.
  4. De gemeente houdt u op de hoogte over uw aanvraag. Bij toekenning van uw aanvraag krijgt u een bevestigingsmail met instructies voor de oefen-/examendag. Ook komt de aanvraag in de ‘verkeerskalender’ van de gemeente Rotterdam.