Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Verkeersveiligheid en overlast

Voor velen een herkenbaar beeld: auto’s die met opzet te hard rijden, geluidsoverlast veroorzaken of rondhangende personen rond auto’s op parkeerterreinen of in uw straat.

Dit kan tot overlast en ergernis leiden. Naast overlast zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Ook deze zomer komen wij in actie tegen dit asociaal rijgedrag.

Verkeersoverlast

In de zomer van 2021 zijn politie, OM en gemeente gestart met een zomeroffensief tegen verkeersoverlast. Door gezamenlijke controleacties, ingrepen in de buitenruimte, techniek - zoals flitscamera’s - en communicatie zijn een aantal hotspots en een hele reeks cases/locaties aangepakt. Op bijna al de aangepakte locaties is de overlast minder geworden. Op sommige locaties was dit tijdelijk.

Zomeroffensief

In de zomer van 2022 hebben we verschillende maatregelen ingezet om verkeersasociaal gedrag op korte en lange termijn aan te pakken:

  1. Afsluiten van parkeerterreinen en kades waar overlastgevers in en rondom auto’s voor straatintimidatie zorgen, zoals het Baltimore-terrein op de Wilhelminapier en de Parkkade.
  2. Afsluiten van straten op tijden wanneer de overlast het grootst is zoals de Meent, Schouwburgplein ter hoogte van Karel Doormanstraat/ Kruiskade en de Aert van Nesstraat.
  3. Aanleggen van (tijdelijke) drempels in straten waar te hard wordt gereden zoals het Haagseveer, de Oosterkade, Scheepsvaartkwartier.
  4. Verhogen van prioriteit voor verkeershandhaving bij lokale basisteams politie. Zij voeren extra controles uit daar waar de capaciteit het slim toelaat.
  5. Uitvoeren geluidsmetingen voertuigen. Deze metingen worden door TNO in de zomermaanden gedaan en dragen bij aan het gerichter kunnen handhaven op voertuiglawaai.
  6. Plaatsen van flitspalen waar te hard gereden wordt: onlangs is de flitspaal op Laan op Zuid geplaatst en binnenkort worden er door het Openbaar Ministerie nog twee flitspalen geplaatst.
  7. Met behulp van gedragsexperts in gesprek met (jonge) overlastgevers in het verkeer en hen wijzen op geldende (verkeers)regels in wijken en buurten.

Op langere termijn

Daarnaast kijken we naar structurele en effectieve oplossingen op de lange termijn, zoals het inzetten van mobiele (lawaai) flitspalen en herinrichtingen van straten en wijken. Jonge doelgroepen krijgen relevante educatie, om hen in te laten zien wat asociaal rijgedrag te weeg kan brengen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot meer gerichte strafrechtelijke vervolging samen met het Openbaar Ministerie en de Politie. Een zogenaamde persoonsgerichte aanpak van veelplegers in het verkeer. Tot slot vragen we aandacht voor dit probleem bij de landelijke politiek.

Melden van asociaal rijgedrag

Meldingen van Rotterdammers zijn belangrijk voor de gemeente. Zo kan het zomeroffensief blijvend vervolgd worden. De maatregelen die nu genomen zijn kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verplaatsen van de overlast.

Met meer informatie dan we nu al hebben kan de gemeente gericht blijven werken aan de aanpak van de problemen. De gemeente onderscheidt of uw melding gaat over verkeersveiligheid, openbare orde of beide.

Melden kan door het formulier op onderstaande pagina in te vullen:

Wilt u hinder of overlast melden over vliegverkeer of de luchthaven, ga dan naar de pagina Rotterdam The Hague Airport.

Vragen en antwoorden

We houden de overlast goed in de gaten en doen er alles aan om overlast te beperken. Daar waar veel geluidsoverlast van voertuigen is, wordt door de politie en de gemeente gehandhaafd. Deze controles blijven een belangrijk middel om voertuigen met mankementen, bijvoorbeeld het ontbreken van de decibelkiller, op te sporen.

Toch blijft het een lastig probleem om helemaal weg te nemen. Daar werken we wel op lange termijn zeker naartoe. Zo kijken we naar structurele en effectieve oplossingen op de lange termijn, zoals het inzetten van mobiele (lawaai) flitspalen en herinrichtingen van straten en wijken. Jonge doelgroepen krijgen relevante educatie, om hen in te laten zien wat asociaal rijgedrag te weeg kan brengen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot meer gerichte strafrechtelijke vervolging samen met het Openbaar Ministerie en de Politie. Een zogenaamde persoonsgerichte aanpak van veelplegers in het verkeer. Tot slot vragen we aandacht voor dit probleem bij de landelijke politiek.

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. En daar is het Rotterdam van nu niet op ingericht. Daarom heeft de gemeente een mobiliteitsaanpak vastgesteld waar er wordt gekeken naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat. Zodat er meer plek komt voor voetgangers, fietsers, auto’s, het openbaar vervoer en meer groen op straat.

Dat betekent dat het autoverkeer nog steeds door Rotterdam kan rijden, maar op sommige plekken via een andere route. Zo houden we drukke en levendige plekken in de stad fijn en veilig; met minder autoverkeer en meer ruimte om te lopen en te fietsen.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn onder andere de nieuwe Coolsingel en de plannen voor een nieuw Hofplein.

Dat kan de gemeente simpelweg niet. Alleen wanneer autorijders op heterdaad betrapt worden door de politie kunnen boetes volgen. De politie heeft beperkte capaciteit en kan niet altijd en overal ter plaatse zijn. Desondanks worden bestuurders herhaaldelijk beboet voor te hard rijden of met een te hoge geluidsproductie. De politie zet deze gegevens door naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert de regeling ‘Recidiveregeling Veelplegers Verkeer’. Deze regeling geldt voor autorijders die meer dan drie overtredingen hebben begaan en die gevaarlijk of hinderlijk zijn. Zij worden dan strenger gestraft. Denk hierbij aan een lange ontzegging van de rijbevoegdheid en/of een hoge geldboete. De overtredingen worden geregistreerd door de Justitiële Informatiedienst.

Wij kunnen op basis van beeldherkenning als gemeente niet zelf besluiten om mensen de toegang tot de stad per auto te ontzeggen. Daarom zijn we als gemeente blij met de recidiveregeling van het Openbaar Ministerie en onderzoeken momenteel samen met hen of deze aanpak lokaal kan worden aangescherpt. De lokale driehoek (gemeente Rotterdam, politie en OM) wil namelijk een meer persoonsgerichte benadering toepassen. Zo kunnen we de autorijders die deze overlast veroorzaken beter aanpakken.

Als een straat wordt afgesloten door te veel overlast van voertuigen, kijken we van tevoren ook naar een mogelijk waterbedeffect. Als de afsluiting leidt tot grotere hinder dan de oplossing, besluiten we af te zien van verdere ingrepen of bij te sturen binnen de oorspronkelijke maatregel. Dit is dus een belangrijke randvoorwaarde bij ingrepen tegen dit probleem. In dergelijke gevallen wordt naar andere mogelijkheden gekeken, zoals handhavingsacties, plaatsen van drempels, gedragsinterventies of inzet van (mobiele) flitspalen.

Een lawaaiflitser bestaat nog niet. Op den duur zou een mobiel inzetbaar systeem voor handhaving een methode kunnen zijn om geluidsoverlast terug te dringen. Bijvoorbeeld wanneer auto’s te hard gas geven of te luid optrekken. Het gaat dan niet zo zeer over een te hoge snelheid, maar over het maken van te hard geluid.

In Rotterdam (en andere Europese steden) wordt er momenteel onderzoek gedaan om deze systemen te ontwikkelen en hoe de landelijke regelgeving hierop aangepast kan worden. Dit traject kost helaas veel tijd. We zijn afhankelijk van het Rijk. In de tussentijd helpen andere fysieke maatregelen overlast te voorkomen.

Bekijk de vragen geluidsmetingen voertuigen - zomer 2022 op de pagina Geluidsonderzoek voertuigen.

Knallende uitlaten geven veel overlast in de stad. De knallen uit de uitlaat worden veroorzaakt door rijgedrag, aanpassingen aan het voertuig of een combinatie van de twee.
We vermoeden dat veel van de overlast bewust veroorzaakt wordt door het rijden zonder geluidsdempers en andere aanpassingen zoals -al dan niet illegale- sportuitlaten en tuning van het voertuig. Daarmee voldoen deze voertuigen (mogelijk) niet meer aan de permanente eisen die aan een voertuig worden gesteld. Handhaving op geluidsoverlast of voertuigaanpassingen is echter niet eenvoudig omdat de politie het dan ter plekke moet vaststellen en de capaciteit beperkt is.

We begrijpen uw reactie! En wij als gemeente vinden het vervelend dat we niet in elke straat meteen kunnen ingrijpen. Het liefst doen we dat wel. Het probleem van (geluids)overlast door asociaal rijgedrag komt veel voor, en daarom moeten we keuzes maken waar we ingrijpen.

Het is niet mogelijk om overal straten af te sluiten of continu te blijven handhaven. De stad moet bereikbaar blijven voor het Openbaar Vervoer, stedelijke distributie en nood- en hulpdiensten. Wel werken we aan flexibele middelen, zoals een mobiele geluidradar/-flitser. We dringen aan bij het Rijk om wet- en regelgeving aan te laten sluiten op deze innovatieve; we willen geluidovertreders daadwerkelijk beboeten.

We begrijpen uw reactie! Als gemeente vinden we het vervelend dat we niet in elke straat meteen kunnen ingrijpen. Het liefst doen we dat wel. In de binnenstad is het op sommige plekken erg druk, met zowel voetgangers, fietsers als auto’s en openbaar vervoer zoals trams en bussen. Ook zijn de straten levendig, door bijvoorbeeld terrassen en winkelstraten. De groep autorijders die met opzet overlast veroorzaakt, met te hard rijden en te luid optrekken, zijn vaak te vinden op die levendige straten. Zo rijden zij ook vaak onnodig vaak rondjes, om de aandacht te trekken.

Om deze drukke straten fijn, veilig en leefbaar te houden, zijn hier (fysieke) maatregelen nodig. Meer dan in wijken op grotere afstand van het centrum. Echter verliezen we die wijken niet uit het oog. Verkeershandhaving is vanuit het zomeroffensief in alle veertien Rotterdamse gebieden prioriteit bij de politie. Niet alleen in de binnenstad. Daarnaast werkt de gemeente heel gericht aan het veiliger maken van straten en kruispunten. Daarvoor loopt onder andere een gebiedsgericht verkeersveiligheidsprogramma. Vanuit dit programma pakken we in alle 14 gebieden de meest onveilige verkeerslocatie aan in de huidige beleidsperiode. Meer informatie vindt u op de pagina Veilig vooruit.