Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Verkeersveiligheid en overlast

Voor velen een herkenbaar beeld: auto's die met opzet te hard rijden, geluidsoverlast veroorzaken of rondhangende personen rond auto's op parkeerterreinen of in uw straat.

Dit kan tot overlast en ergernis leiden. Naast overlast zorgt het ook voor gevaarlijke situaties op de weg. Ook deze zomer komen wij in actie tegen dit asociaal rijgedrag.

Verkeersoverlast

In de zomer van 2021 zijn politie, OM en gemeente gestart met een zomeroffensief tegen verkeersoverlast. Door gezamenlijke controleacties, ingrepen in de buitenruimte, techniek - zoals flitscamera's - en communicatie zijn een aantal hotspots en een hele reeks cases/locaties aangepakt. Op bijna al de aangepakte locaties is de overlast minder geworden. Op sommige locaties was dit tijdelijk.

Zomeroffensief

In de zomer van 2022 hebben we verschillende maatregelen ingezet om verkeersasociaal gedrag op korte en lange termijn aan te pakken:

  1. Afsluiten van parkeerterreinen en kades waar overlastgevers in en rondom auto’s voor straatintimidatie zorgen, zoals het Baltimore-terrein op de Wilhelminapier en de Parkkade.
  2. Afsluiten van straten op tijden wanneer de overlast het grootst is zoals de Meent, Schouwburgplein ter hoogte van Karel Doormanstraat/ Kruiskade en de Aert van Nesstraat.
  3. Aanleggen van (tijdelijke) drempels in straten waar te hard wordt gereden zoals het Haagseveer, de Oosterkade, Scheepsvaartkwartier.
  4. Verhogen van prioriteit voor verkeershandhaving bij lokale basisteams politie. Zij voeren extra controles uit daar waar de capaciteit het slim toelaat.
  5. Uitvoeren geluidsmetingen voertuigen. Deze metingen worden door TNO in de zomermaanden gedaan en dragen bij aan het gerichter kunnen handhaven op voertuiglawaai.
  6. Plaatsen van flitspalen waar te hard gereden wordt: onlangs is de flitspaal op Laan op Zuid geplaatst en binnenkort worden er door het Openbaar Ministerie nog twee flitspalen geplaatst.
  7. Met behulp van gedragsexperts in gesprek met (jonge) overlastgevers in het verkeer en hen wijzen op geldende (verkeers)regels in wijken en buurten.

Op langere termijn

Daarnaast kijken we naar structurele en effectieve oplossingen op de lange termijn, zoals het inzetten van mobiele (lawaai) flitspalen en herinrichtingen van straten en wijken. Jonge doelgroepen krijgen relevante educatie, om hen in te laten zien wat asociaal rijgedrag te weeg kan brengen. Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot meer gerichte strafrechtelijke vervolging samen met het Openbaar Ministerie en de Politie. Een zogenaamde persoonsgerichte aanpak van veelplegers in het verkeer. Tot slot vragen we aandacht voor dit probleem bij de landelijke politiek.

Melden van asociaal rijgedrag

Meldingen van Rotterdammers zijn belangrijk voor de gemeente. Zo kan het zomeroffensief blijvend vervolgd worden. De maatregelen die nu genomen zijn kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verplaatsen van de overlast.

Met meer informatie dan we nu al hebben kan de gemeente gericht blijven werken aan de aanpak van de problemen. De gemeente onderscheidt of uw melding gaat over verkeersveiligheid, openbare orde of beide.

Melden kan door het formulier op onderstaande pagina in te vullen:

Wilt u hinder of overlast melden over vliegverkeer of de luchthaven, ga dan naar de pagina Rotterdam The Hague Airport.

Vragen en antwoorden