Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Verkeersveiligheid en overlast

Bewoners en bezoekers van Rotterdam kennen het fenomeen als het mooi weer is: onnodig hard optrekkende auto’s en motoren, het negeren van snelheidslimieten, cruise-verkeer, herrie door knallende uitlaten en luide muziek.

Rotterdam heeft op veel plekken in de stad te maken met een groep verkeersasocialen die herhaaldelijk dit gedrag vertoont. Dit brengt grote gevolgen met zich mee voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Rotterdammers ergeren zich massaal aan het gedrag van deze bestuurders. 

Rotterdamse Verkeersaso Aanpak

Sinds 2021 zijn de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie gestart met een zomeroffensief tegen verkeersasociaal gedrag. Door middel van controleacties door de politie, ingrepen in de buitenruimte, techniek (zoals flitscamera’s) en communicatie, is gezamenlijk geprobeerd de problematiek aan te pakken. 

Waardevolle ervaringen van de afgelopen jaren vormen input voor de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak. Waarbij maatregelen voor de korte en lange termijn worden onderscheiden. Dit is slechts het begin, tussentijds monitoren en bijsturen zorgt voor continue doorontwikkeling. Samen maken we een vuist tegen verkeersasocialen en komen we aan de voorkant van de problematiek!

De volgende nieuwe acties worden vanaf de zomer van 2023 ingezet:

 • Boete voor 'onnodig geluidsoverlast'
  Politie en gemeentelijke handhavers leggen een boete op voor 'onnodig geluidsoverlast' van voertuigen. Het gaat hier om onnodig hard optrekken, getunede auto’s met knallende uitlaten en luide muziek. Maakt u te veel geluid, dan is de boete € 280! 
 • Het opleggen van een last onder dwangsom
  Gemeentelijke handhavers houden gerichte acties in straten waar sprake is van veel overlast. Handhavers constateren, rapporteren en leggen de last onder dwangsom op. Bij iedere opvolgende overtreding moet de bestuurder dan een dwangsom betalen ter hoogte van  € 500 oplopend met een maximum van € 3.000.
 • Oprichten van een speciaal 'verkeersaso team'
  Dit handhavingsteam richt zich specifiek op het handhaven op verkeersasociaal gedrag.
 • Wijk- en gebiedsverboden opleggen aan verkeersaso’s
  Bij herhaaldelijk verkeerasociaal gedrag zijn de personen niet meer welkom in wijken en straten rondom bijvoorbeeld de Meent, strand Nesselande, enzovoort.
 • Gesprek aangaan met autoverhuurbedrijven
  Regionaal en landelijk met samenwerkende partijen het gesprek aangaan met autoverhuurbedrijven. Het doel van de gesprekken is om ervoor te zorgen dat verkeersaso's die herhaaldelijk in de fout gaan, geen auto's meer kunnen huren.
 • Monitoren met geluidsmeters
  We hangen op diverse locaties geluidmeters op. Hiermee monitoren we de geluidsoverlast en kunnen we in samenwerking met het verkeersaso team van Handhaving en de politie, gerichter bepalen welke locaties en tijdsperiodes in aanmerking komen voor handhaving.
 • Inzet van getrainde 'acteurs'
  Tijdens handhavingsacties van het verkeersaso team en tijdens controles van de politie gaan acteurs in gesprek met de overlastgevers om bewustzijn van gedrag te creëren. 
 • Gedragscampagne
  Vanaf de zomer van 2023 start er een campagne gericht op het beïnvloeden van de doelgroep die het asociaal rijgedrag.  

Deze acties blijven we ook dit jaar doen: 

 • Grote verkeerscontroles: De politie houdt maandelijks grote verkeerscontroles in de Rotterdamse regio.
 • Kleinere verkeerscontroles: Wijkagenten houden kleine handhavingsacties en letten extra op bij naleving van de verkeersregels.
 • Afsluiten straten: We sluiten straten af op momenten waar sprake is van extreme overlast in uitgaansgebieden in het centrum.
 • Politie interventie voertuigen: De politie zet snelle interventievoertuigen in op de toegangswegen naar Rotterdam.
 • Flitspalen – snelheidsovertreders: Gemeente Rotterdam zet naast de huidige 21 flitspalen, 3 extra flitspalen in.
 • Flexflitsers – snelheidsovertreders: De gemeente Rotterdam zet een flexflitser in. Deze flexflitser verplaatst zich eens in de 3 maanden.
 • Handhaving op voertuigeisen: De politie handhaaft de geldende eisen voor voertuigen, bijvoorbeeld bij grote verkeerscontroles.
 • Slimme technieken, zoals de snelheidsdisplay: We zetten snelheid-informatie-displays in die bestuurders informeren als ze de maximale snelheid overschrijden.
 • Educatie Maatregel Gedrag (EMG): De politie meldt bestuurders die zich asociaal
 • of risicovol gedragen op de weg, aan voor een cursus bij het CBR: Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG).
 • Recidiveregeling OM: De gemeente en het OM trekken samen op bij de landelijke 'Recidiveregeling Veelplegers Verkeer'. Dit geldt voor bestuurders die binnen twee jaar meer dan drie overtredingen begaan.
 • Verkeersonveilige locaties: De gemeente richt de meest verkeersonveilige locaties opnieuw in en past deze aan.
 • 30 km/uur straten: Bestuurders krijgen minder kans om hard te rijden door meer 30 km/uur-zones in te voeren.
 • Aantrekkelijke verblijfsplekken: Verblijfsplekken die we herinrichten, passen we zo aan dat verkeersasociaal gedrag geen ruimte krijgt.

Straatafsluitingen 

Eén van de maatregelen die dit jaar wordt ingezet is het tijdelijk afsluiten van straten. Dit gebeurt in de volgende straten: 

 • Aert van Nesstraat 
 • Meent 
 • Kruiskade
 • Schouwburgplein  
 • Witte de Withstraat

De straten worden afgesloten van 1 juni tot en met 30 september 2023:

 • op donderdag tot en met zaterdag van 22.00 uur tot 5.00 uur 
 • op zondag van 22.00 uur tot 3.00 uur in de ochtend.

We geven de afsluitingen op tijd aan met verkeersborden. 

De afsluitingen gelden alleen voor gemotoriseerd verkeer, niet voor (brom)fietsers en voetgangers.
Hulpdiensten zijn uiteraard ook uitgezonderd.
Taxistandplaatsen en gehandicaptenparkeerplaatsen zijn te allen tijde bereikbaar.

Melden van asociaal rijgedrag

Meldingen van Rotterdammers zijn belangrijk voor de gemeente. Zo kan het zomeroffensief blijvend vervolgd worden. De maatregelen die nu genomen zijn kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verplaatsen van de overlast.

Met meer informatie dan we nu al hebben kan de gemeente gericht blijven werken aan de aanpak van de problemen. De gemeente onderscheidt of uw melding gaat over verkeersveiligheid, openbare orde of beide.

Melden kan door het formulier op onderstaande pagina in te vullen: