Sportnota
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-10-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/sportnota/
Ga naar de hoofdinhoud

Goede voorzieningen en plezier in bewegen staan centraal in de Sportnota. De Rotterdamse gemeenteraad stelde de Sportnota 2017+ vast op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Rotterdammers kunnen de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen
 • De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd en ondersteuning aan sportaanbieders
 • Het sportieve klimaat wordt versterkt door eigentijdse top- en breedtesportevenementen die passen bij de stad
 • In samenwerking met partners stimuleert de gemeente ondernemerschap, innovatie en kennisdeling.

Sportnota 2017+

De Sportnota is de opmaat naar de Sportvisie 2030. Hij beschrijft hoe in de toekomst nog meer Rotterdammers kunnen bewegen op een manier die hen aanspreekt. Kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn daarbij belangrijk. Het college van BenW heeft de gemeenteraad voorgesteld om extra geld uit te trekken voor het opknappen van sportvoorzieningen. Het gaat hier om 22 miljoen euro voor vier jaar. Rotterdam stimuleert intensiever en multifunctioneel gebruik van voorzieningen in de hele stad en nodigt daarbij uit tot innovatie en ondernemerschap. Zo zijn leegstaande loodsen of terreinen prima locaties voor urban sports. De gemeente gaat het makkelijker maken voor de Rotterdammers om dit soort ideeën, experimenten en activiteiten in te dienen. Zij kunnen straks terecht bij één centraal loket.

Sport beweegt Rotterdam!

In het filmpje Sport beweegt Rotterdam! wordt de Sportnota 17+ gepresenteerd:

Plezier in bewegen

Rotterdammers van jong tot oud, in elke levensfase. We willen iedereen verleiden met eigentijdse activiteiten en voorzieningen om met plezier te bewegen. Sportregisseurs ondersteunen sport- en beweegaanbieders. Zij hebben kennis over de wijk en social marketing. Ze kunnen hun aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten op de vraag van (potentiële) sporters. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol in de stad en dat willen we graag zo houden. Amateur- en topsportclubs kunnen gebruik blijven maken van de dienstverlening die Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport aanbiedt. Financiële drempels om kinderen te laten sporten, nemen we zoveel mogelijk weg met bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds.

Sport brengt meer in beweging

Sport brengt naast een betere conditie en gezondheid, veel andere positieve effecten met zich mee. Daarom krijgt sport een structurele plek in de zorg, welzijn en jeugd(hulp). In trajecten voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en de kinderopvang. Samen met Rotterdam Partners nodigen we regionale bedrijven uit om de sport- en beweegsector als uitgangspunt voor innovaties te nemen.

Ambitie

Rotterdam wil haar toonaangevende positie in (multi)sportevenementen behouden en versterken. Evenementen als het WK Beachvolleybal zorgen voor meer bezoekers in de stad, die geld uitgeven. De komende periode komt er nog meer focus op evenementen die passen bij de stad. Maar ook op vernieuwende ideeën. En op het betrekken van Rotterdammers en partners bij de organisatie. Er komt een centraal punt dat ondersteuning en expertise biedt aan organisatoren van sportevenementen. Samen met Den Haag en Dordrecht strijdt Rotterdam om als Centrum voor Topsport en Onderwijs aangewezen te worden.

Proces

De Sportnota 2017+ kwam tot stand dankzij de inzet van een breed netwerk aan betrokken partners:

 • sportverenigingen
 • sportbonden
 • organisatoren van sportevenementen
 • commerciële sportaanbieders
 • zorg- en welzijnsinstellingen
 • het onderwijs
 • bedrijven