Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie aangepast sporten aanvragen

Met deze subsidie helpt de gemeente sport- en beweegaanbieders met aangepast sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

U kunt nu geen aanvraag doen. Vanaf september 2024 weer wel.

Meerkosten aangepast sporten

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de extra kosten die een sport- en beweegaanbieder heeft bij het aanbieden van structurele activiteiten op het gebied van aangepast sporten en bewegen.

Meerkosten voor deze subsidie

De volgende kosten voor het aanbieden van aangepast sporten en bewegen kunnen in ieder geval voor subsidie in aanmerking komen:

 • extra huurlasten voor het gebruik van een ruimte 
 • extra trainers- of vrijwilligerskosten 
 • extra kosten voor kortdurende trainingen en cursussen 
 • extra vervoerskosten
 • extra structurele kosten voor de aanschaf van specifieke of (aangepaste) materialen, voorzieningen of toestellen of kosten voor onderhoud aan deze toestellen of voorzieningen
 • bijzondere, overige structurele kosten

Voorbeeld meerkosten

De subsidie kan aangevraagd worden voor verschillende activiteiten of als u dezelfde activiteiten aanbiedt op verschillende momenten of op verschillende locaties.

Bijvoorbeeld:

U biedt fitness, voetbal en hockey aan voor mensen met een beperking. De subsidie is maximaal € 2.500 per activiteit en is voor deze 3 verschillende activiteiten maximaal € 7.500.

Of:

U biedt dansles aan op verschillende locaties in Rotterdam, bijvoorbeeld op Zuid en op Noord. Voor beide activiteiten kunt u subsidie aanvragen. De subsidie is per activiteit maximaal € 2.500 en is voor deze activiteiten maximaal € 5.000.

Hoogte subsidie

Er kan maximaal € 2.500,00 subsidie worden aangevraagd per activiteit met een maximum van € 12.500,00 per subsidieaanvrager. Een activiteit kan op verschillende momenten of verschillende locaties plaatsvinden.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • De aanvraag wordt in behandeling genomen op de dag nadat de gemeentebegroting is vastgesteld. Dit gebeurt meestal in november.
 • De behandeltermijn is maximaal 8 weken en kan eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd. We brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.
 • Als de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voor wie is het

Sport- en beweegaanbieders die:

 • een organisatie zijn met volledige rechtspersoonlijkheid
 • een bevoegd bestuur hebben om de organisatie te vertegenwoordigen
 • structureel sport- en beweegactiviteiten organiseren voor personen met een beperking zonder winstoogmerk
 • sport- en beweegactiviteiten organiseren die helemaal of vooral plaats vinden in Rotterdam
 • aantoonbare en onderbouwde meerkosten hebben voor het organiseren van het aangepast sporten

Sport- en beweegaanbieders zijn bijvoorbeeld:

 • sportverenigingen
 • scoutingverenigingen, maar ook commerciële aanbieders

Voorwaarden

Meer informatie vindt u in de 'Subsidieregeling aangepast sporten. Link opent een externe pagina'.

Beschikking

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • De verklaring mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • De verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig

Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Volledige voorwaarden

Bekijk de volledige voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contact

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.