Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie breedtesport (jaarlijks) aanvragen

De gemeente Rotterdam draagt graag bij aan het versterken van het imago van Rotterdam als sportstad.

U vraagt de subsidie aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning. De aanvraag voor volgend jaar dient u vóór 1 juni in.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meer informatie

De gemeente wil verschillende sociale doelen halen door sport en bewegen.
Dat kan door alle inwoners van Rotterdam met plezier te laten sporten en bewegen. Hierdoor verbeteren talentontwikkeling en gezondheid. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan:

 • hogere sport- en beweegdeelname van Rotterdammers
 • het sterker maken van de sportverenigingen

Hoogte subsidie

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag voor deze subsidie vast. Hiervoor worden bepaalde instellingen gekozen. Deze instellingen krijgen elk jaar subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Voor wie is het

Deze instellingen mogen elk jaar subsidie aanvragen:

 • Sportsupport
 • Sportfondsen Nederland Rotterdam
 • Marathon Rotterdam, Optisport

Meesturen

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van activiteiten die u wilt uitvoeren
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Bezwaar

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Verklaring Omtrent Gedrag

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Convenant Gezonde Sport Evenementen

Rotterdam zet zich in voor een gezonde jeugd en is aangesloten bij het Convenant Gezonde Sport Evenementen. Rotterdam tracht onderliggende doelen onder meer te bereiken door bij sportevenementen een gezonde omgeving te creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Indien het door u georganiseerde sportevenement gericht is op kinderen (t/m 12 jaar), dan wel waarbij naar verwachting meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of jonger is, dient u te zorgen voor:

 1. Gezonde sportsponsoring, dat wil zeggen; geen sponsoring van ongezonde voedingsmiddelen
 2. Gezond aanbod van eten en drinken tijdens het sportevenement

Meer informatie leest u in het Convenant Gezonde Sport Evenementen en op de website van het Voedingscentrum. Link opent een externe pagina.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.