Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties Rotterdam Sport aanvragen

De gemeente Rotterdam geeft subsidie aan organisaties voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris Sport. Deze combinatiefunctionaris stimuleert Rotterdammers die nog niet of weinig sporten of bewegen om te gaan sporten of bewegen. Deze subsidie vraagt u vóór 1 oktober voor het volgende jaar aan. Zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt.

Via de knop 'Aanvragen subsidie' leest hoe u de subsidie aanvraagt.

Aanvragen subsidie

Voor wie is het

Voor organisaties met volledige rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk, die een combinatiefunctionaris sport in dienst neemt of inhuurt. Er wordt geen subsidie verstrekt aan een (natuurlijk) persoon, ZZP’er, eenmanszaak of commerciële organisatie.

Hoe subsidieaanvragen worden beoordeeld

Deze regeling is bestemd voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris Sport. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op kwaliteit en onderling met elkaar vergeleken. De beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. Hiervoor zijn beoordelingscriteria opgesteld. U vindt de criteria (artikel 8) en meer informatie in de Subsidieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties Rotterdam-Sport. Link opent een externe pagina.

Zorg dat u uw aanvraag op tijd én compleet indient. Na de indieningstermijn kunt u uw aanvraag niet meer aanvullen met inhoudelijke informatie of wijzigen. Voor advies kunt u vooraf afstemmen met de sportregisseur van Sportbedrijf Rotterdam of met de verenigingsconsulent van Rotterdam Sportsupport. Zij kunnen u bijvoorbeeld informeren over:

  • de samenstelling van inwoners in een wijk
  • welk sportaanbod en beweegaanbod in een wijk aanwezig is
  • welke andere organisaties actief zijn in een wijk
  • welke inzet of activiteiten aansluiten bij de behoeftes van de Rotterdammer

U neemt hiervoor het beste vóór 1 september contact op met 1 van deze organisaties. Meer informatie of contactgegevens van deze organisaties vindt u op:

Hoelang duurt het

  • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Uw aanvraag wordt getoetst. Als er informatie ontbreekt of als er onduidelijkheden zijn, wordt er om aanvullende informatie gevraagd. Zolang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • De behandeltermijn is maximaal 8 weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. De termijn start op de dag waarop de gemeentebegroting voor jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze vindt plaats in november.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.