Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Subsidie recreatie (jaarlijks) aanvragen

De gemeente moedigt initiatieven op het gebied van recreatie aan.

U vraagt de subsidie voor volgend jaar aan vóór 1 juni van dit jaar. U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Deze instellingen mogen elk jaar subsidie aanvragen:

 • Diergaarde Blijdorp
 • BSW/kampsubsidie

Meesturen

Bij uw online aanvraag stuurt u mee:

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Hoogte subsidie

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag voor deze subsidie vast. Hiervoor worden bepaalde instellingen gekozen. Deze instellingen krijgen elk jaar subsidie voor activiteiten met een duurzaam karakter.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het duurt maximaal 8 weken voor een besluit wordt genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

 • de verklaring mag bij de 1e werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden
 • de verklaring is tot 5 jaar na afgifte geldig
 • deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

De gemeente wil verschillende sociale doelen halen door sport en bewegen. Dat kan door alle inwoners van Rotterdam met plezier te laten sporten en bewegen. Door het meedoen aan te moedigen, verbeteren talentontwikkeling en gezondheid.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.