Evenementenvergunning
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-04-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een echte evenementenstad. Vaak is voor een evenement een vergunning nodig. Evenementen zijn activiteiten waar publiek naar toe kan komen. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Op deze pagina vindt u alles over vergunningen voor evenementen.

Maatregelen corona

Alle evenementen in Nederland zijn vanaf 14 oktober 2020 22.00 uur voor onbepaalde tijd verboden. De burgemeester is bevoegd om in zeer bijzondere gevallen ontheffing te verlenen op bepaalde landelijke maatregelen. Een ontheffing kan betrekking hebben op groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen en kan alleen aangevraagd worden onder specifieke voorwaarden. Kijk op de pagina Ontheffing coronawet voor meer informatie over het aanvragen van een ontheffing.

We zijn naar gedeeltelijk lockdown van 14 oktober waarbij alle evenementen voor onbepaalde tijd zijn verboden. Het kabinet heeft nog geen einddatum genoemd tot wanneer deze maatregelen gelden.

U kunt uw aanvraag voor een evenement doen via Mijn Loket. De behandeling van de aanvraag zal tot nader order worden opgeschort afhankelijk van de maatregelen die door het kabinet worden afgekondigd.

De behandeling van de aanvraag zal worden opgeschort afhankelijk van de maatregelen die door het kabinet worden afgekondigd.

Vraagboom evenementenvergunning

Weten welke vergunning u moet aanvragen voor het organiseren van een evenement? De vraagboom hieronder helpt u om te bepalen of uw evenement een 0-evenement of een A-evenement is.

Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig.

Overige vergunningen en meldingen

Evenementennota’s

Het evenementenbeleid van Rotterdam Festivals en de nota evenementenvergunningen van de gemeente geven de kaders voor evenementen in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal.

Locatieprofielen

Voor de zeven drukste evenementenlocaties zijn locatieprofielen (pdf) ontwikkeld. Hierin is het aantal evenementen en bezoekers, de maximale geluidsbelasting en rust- en hersteltijden vastgelegd.

Gebruiks- en omgevingsvergunning

Voor sommige evenementen moet u, naast een evenementenvergunning, ook een Gebruiks- en omgevingsvergunning aanvragen bij de brandweer of het Omgevingsloket.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een verleende evenementenvergunning? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.