Evenementenvergunning
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-09-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een echte evenementenstad. Vaak is voor een evenement een vergunning nodig. Evenementen zijn activiteiten waar publiek naar toe kan komen. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Op deze pagina vindt u alles over vergunningen voor evenementen.

Maatregelen corona

Vanaf 25 september 2021 is een coronatoegangsbewijs bij alle evenementen verplicht. Het coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Daarmee komt de 1,5 meter regel te vervallen. Wel moet er nog steeds een gezondheidscheck en een check op legitimatie plaatsvinden.

Aantal bezoekers
Voor evenementen buiten én voor evenementen binnen mét vaste zitplaats, gelden geen maximaal aantal bezoekers. Evenementen binnen, zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit toestaan.

Inhekken verplicht
Om een goede controle uit te voeren op het coronatoegangsbewijs is het verplicht dat alle buitenevenementen worden ingehekt. Dit geldt ook voor kleinschalige evenementen. Dit betekent dat er voor kleine activiteiten een vergunning A-evenement nodig is. Alleen voor trouwstoeten en jeugdactiviteiten tot 13 jaar in relatie tot sport of spel, kan en 0-melding aangevraagd worden.

Doorstroomevenementen
Voor doorstroomevenementen, zoals een kermis, is een coronatoegangsbewijs niet nodig en vervalt de veilige afstandsnorm (1 persoon per 5 vierkante meter). Daarnaast vervallen bij doorstroomevenementen ook het inhekken, gescheiden loopstromen, eenrichtingsverkeer en één in- en uitgang. Wel moeten bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.

Voor organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Voor evenementen zonder vaste zitplaats (met een capaciteitsbeperking) komen steunmaatregelen. Houd hiervoor de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Vraagboom evenementenvergunning

Weten welke vergunning u moet aanvragen voor het organiseren van een evenement? De vraagboom hieronder helpt u om te bepalen of uw evenement een 0-evenement of een A-evenement is.

Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig.

Overige vergunningen en meldingen

Evenementennota’s

Het evenementenbeleid van Rotterdam Festivals en de nota evenementenvergunningen van de gemeente geven de kaders voor evenementen in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal.

Locatieprofielen

Voor de drukste evenementenlocaties zijn locatieprofielen ontwikkeld. Hierin is het aantal evenementen en bezoekers, de maximale geluidsbelasting en rust- en hersteltijden vastgelegd.

Gebruiks- en omgevingsvergunning

Voor sommige evenementen moet u, naast een evenementenvergunning, ook een Gebruiks- en omgevingsvergunning aanvragen bij de brandweer of het Omgevingsloket.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een verleende evenementenvergunning? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.