Evenementenvergunning
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/
Spring naar het artikel

Rotterdam is een echte evenementenstad. Vaak is voor een evenement een vergunning nodig. Evenementen zijn activiteiten waar publiek naar toe kan komen. Ze zijn er in vele soorten en maten.

Op deze pagina vindt u alles over vergunningen voor evenementen.

Maatregelen corona

Vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om evenementen te organiseren. U kunt ook weer een vergunning aanvragen voor 0- en A-evenementen. Er geldt geen maximumaantal mensen als de volgende regels worden nageleefd:

  • mensen moeten zitten op een vaste zitplaats
  • er moet vooraf gereserveerd worden
  • er moet een gezondheidscheck gedaan worden.

Als er bij een evenement sprake is van doorstroming van mensen en beperkt onderling contact, zoals een kermis of braderie, geldt ook geen maximumaantal.

Is het niet mogelijk om te reserveren, te zitten of om een gezondheidscheck te doen, dan geldt een maximumaantal van 100 mensen met een vaste zitplaats binnen en 250 mensen tegelijkertijd buiten.

1,5 meter afstand

Verder is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Uitzonderingen hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, kinderen t/m 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en jongeren t/m 17 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen) en hulpbehoevenden.

Veelgestelde vragen

Kleinschalige evenementen zoals 0- en A- evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan en kunnen vanaf die datum weer aangevraagd worden. Ook evenementenmarkten vallen hieronder.

Voor grootschalige en risicovolle evenementen (B/C) die gepland stonden na 15 augustus geldt dat er met de organisatoren contact wordt opgenomen. Er wordt besproken of het alsnog mogelijk is om vanaf 15 augustus in aangepaste vorm het evenement te organiseren.

Nieuwe aanvragen voor 2021 kunnen zich aanmelden voor 1 september bij Rotterdam Festivals. Evenementen van dit jaar die door de corona maatregelen niet door zijn gegaan hebben voorrang op nieuwe aanvragen.

Geen maximumaantal als aan de gestelde regels (vaste zitplaats, reserveren en gezondheidscheck). Is dit niet mogelijk dan maximaal 250 mensen gelijktijdig aanwezig. 1,5 meter is wel altijd van toepassing!

Voor evenementen op een terras kan ook vanaf 1 juli een vergunning aangevraagd worden. Muziek is niet toegestaan op de terrasuitbreiding (terrasvlonders). Op de terrasuitbreiding is alleen eten en drinken toegestaan.

Er wordt gekeken of uw aangevraagde evenement, dat door de coronamaatregelen niet heeft plaatsgevonden, op een nieuwe datum kan plaatsvinden. Als dat lukt en u heeft al leges betaald (en deze zijn nog niet teruggestort), dan hoeft u niet opnieuw leges te betalen. Dit geldt niet voor evenementenmarkten.

Kan uw evenement niet meer plaatsvinden, dan krijgt u de betaalde leges niet automatisch terug. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de restitutie van leges. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, neemt het team evenementenvergunningen hierover contact met u op.

Organisatoren worden door team evenementenvergunningen benaderd of het evenement met de huidige vergunning door kan gaan op een nieuwe datum. Een uitzondering wordt gemaakt voor evenementenmarkten en commerciële rommelmarkten. Deze organisatoren worden niet benaderd, maar kunnen vanaf 12.00 uur op 6 juli een nieuwe aanvraag doen.

Zowel de politie als handhaving van Stadsbeheer kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete kan worden opgelegd. 

Vraagboom evenementenvergunning

Weten welke vergunning u moet aanvragen voor het organiseren van een evenement? De vraagboom hieronder helpt u om te bepalen of uw evenement een 0-evenement of een A-evenement is.

Voor het organiseren van grootschalige of risicovolle evenementen is altijd een B- of C-evenementenvergunning nodig.

Overige vergunningen en meldingen

Evenementennota’s

Het evenementenbeleid van Rotterdam Festivals en de nota evenementenvergunningen van de gemeente geven de kaders voor evenementen in Rotterdam. De balans tussen levendigheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat staat hierbij centraal.

Locatieprofielen

Voor de zeven drukste evenementenlocaties zijn locatieprofielen (pdf) ontwikkeld. Hierin is het aantal evenementen en bezoekers, de maximale geluidsbelasting en rust- en hersteltijden vastgelegd.

Gebruiks- en omgevingsvergunning

Voor sommige evenementen moet u, naast een evenementenvergunning, ook een Gebruiks- en omgevingsvergunning aanvragen bij de brandweer of het Omgevingsloket.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een verleende evenementenvergunning? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen.

\