Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Evenementenmarkten

Evenementenmarkten zijn er in verschillende vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld themamarkten, rommelmarkten en braderieën.

Vergunning evenementenmarkt

Er zijn 4 soorten evenementenmarkten:

 1. themamarkten, zoals een kerst- of Paasmarkt.
 2. niet-commerciële rommelmarkten, door niet-commerciële organisators met niet-commerciële verkopers.
 3. commerciële rommelmarkten, door commerciële organisators met verkopers die wel of niet commercieel zijn.
 4. braderieën, georganiseerd door winkeliers in hun eigen winkelgebied.

Welk soort markt u ook organiseert: voor elk soort evenementenmarkt in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig.
Daarnaast gelden aanvullende regels per soort. Deze staan in de Beleidsregel Evenementenmarkten: Braderieën, Rommelmarkten en Themamarkten Rotterdam juli 2019. Link opent een externe pagina.

Hieronder leggen we ze kort uit.

Vergunning aanvragen

Voor het organiseren van een evenementenmarkt heeft u een A-vergunning nodig. Vergunningen voor evenementenmarkten werken met perioden van 6 maanden. Voor het tijdstip van indienen van aanvragen geldt:

 • Aanvragen voor de eerste helft van het kalenderjaar kunnen niet eerder dan een maand voor aanvang van het kalenderjaar worden ingediend.
 • Aanvragen voor de tweede helft van het kalenderjaar kunnen niet eerder worden ingediend dan 1 juni van dat kalenderjaar.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal locaties aangewezen voor specifieke typen markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel. Link opent een externe pagina.
Waar géén maximumaantal staat genoemd voor themamarkten of commerciële rommelmarkten, zijn deze markten helemaal niet toegestaan.
Een vergunning aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

Voorwaarden

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zonder lotingsysteem. U vraagt één vergunning per keer aan.
Uw aanvraag moet ten minste 4 weken voor het evenement ingediend zijn.

Hieronder vindt u de specifieke informatie die u moet aanleveren:

 • Geef duidelijk aan om wat voor soort markt het gaat. Een commerciële rommelmarkt, een niet commerciële rommelmarkt, een braderie of een themamarkt. Bij een themamarkt wordt het thema duidelijk omschreven.
 • Het totaal aantal standplaatsen en de opstelling daarvan (genummerd).
 • Het aantal standplaatsen voor eet- en drinkwaren.
 • Het aantal attracties of speelvoorzieningen, inclusief afmetingen.
 • De te verkopen (aangeboden) artikelen.
 • De maatregelen voor toezicht.
 • Een schoonmaakplan waarmee u aangeeft hoe het terrein schoon wordt achtergelaten.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager of van degene die tijdens de evenementenmarkt verantwoordelijk is voor het toezicht.

Naast deze specifieke eisen gelden ook de regels uit de Openingstijdenwet en de Drank- en horecawet.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op via e-mail evenementenvergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel 14 010.