Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 10 min

Voornemen huwelijk of partnerschapsregistratie melden

Wilt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u eerst een melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap af. Dit heette vroeger ‘ondertrouw’.

U kunt uw melding online regelen. U logt hiervoor in met DigiD. Let op: Lees eerst de informatie op deze pagina goed door! Zorg dat u alle documenten verzamelt vóór u begint met de online aanvraag. Waar huwelijk in de tekst staat, wordt ook partnerschapsregistratie bedoeld.

Melding voorgenomen huwelijk. Link opent een externe pagina

Online melding doen

U kunt uw melding online doen als:

 • u en uw partner allebei DigiD hebben
 • u in de gemeente Rotterdam wil trouwen
 • u met iDeal kunt betalen

Stap 1: Het verzamelen en opsturen van de documenten

U leest bij het kopje Uploaden of meesturen. Link opent een externe pagina wat u nodig heeft en moet opsturen.
Zorg dat u de documenten klaar hebt staan voordat u de online melding  doet.

Juiste persoonsgegevens

Als u een melding voorgenomen huwelijk aflegt, dan moeten uw persoonsgegevens juist en compleet zijn. Controleer uw gegevens altijd via de website MijnOverheid. Link opent een externe pagina.
Ontbreken er gegevens, bijvoorbeeld van uw ouders of uw ex-partner? Dan moet u eerst deze gegevens laten registreren. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u ingeschreven in de gemeente Rotterdam? Dan kunt u via de pagina Brondocumenten registreren een afspraak maken.

Nadat de gemeente uw persoonsgegevens heeft geregistreerd, kunt u beginnen aan uw online melding voorgenomen huwelijk.

Stap 2: Vul het online formulier in

Doe online uw melding via de knop 'Melden voorgenomen huwelijk'.
Houd de gegevens van u, uw partner en die van de getuigen bij de hand.
U logt in met uw DigiD.

Heeft uw partner geen DigiD? Dan kunt u de melding niet online doen.
Lees bij de laatste veelgestelde vraag wat u kunt doen.

Stap 3: Uw huwelijk boeken en betalen

 Videobelafspraak maken

Na het ontvangen van uw melding, controleert de gemeente uw dossier.
Is uw dossier compleet? Dan wordt u binnen 10 werkdagen gebeld om een videobelafspraak te maken.
U krijgt tijdens het telefoongesprek een link toegestuurd die u kunt aanklikken op het moment van de videobelafspraak.

De videobelafspraak

Tijdens het videobelgesprek worden uw huwelijksdatum, tijdstip, locatie en andere wensen vastgelegd. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten.
Nadat uw wensen zijn vastgelegd krijgt u van de ambtenaar een betaallink toegestuurd. Ook tekent u voor alle legesvoorwaarden.

Betaling tijdens de videobelafspraak

U betaalt tijdens de videobelafspraak. U krijgt automatisch een bevestiging via de mail dat de betaling is gelukt. Dat kan een aantal werkdagen duren.

Kosten

Het afleggen van de verklaring zelf is gratis.

De tarieven van de verschillende soorten huwelijken vindt u in de 'Prijslijst huwelijk en partnerschap 2023'.

Uploaden of meesturen

Waar trouwen of huwelijk staat in de tabel, wordt ook partnerschapsregistratie bedoeld.

Extra formulieren die u uploadt bij uw online melding

DocumentUitleg
een kopie van een geldig identiteitsbewijspaspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument
een ingevulde 'Verklaring trouwlocatie'Gaat u op een locatie trouwen buiten het Stadhuis? Dan heeft u een locatieverklaring nodig.
het ingevulde formulier 'Verzoek aanwijzing babs voor één dag' Als u wilt dat iemand anders dan de trouwambtenaar van de gemeente het huwelijk voltrekt.
een verklaring van uw curatorAls u onder curatele staat (geestelijk, of voor drankmisbruik of drugsmisbruik), moet u toestemming van uw curator vragen voordat u kunt trouwen.

Formulieren die u nodig heeft voor een niet-online melding

DocumentUitleg
een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en uw partnerpaspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument

het ingevulde formulier 'Melding voorgenomen huwelijk en verklaring geen schijnhuwelijk'

Met dit formulier laat u de gemeente weten dat u wilt trouwen. Hier vult u ook gegevens in over de getuigen.
Let op: bij een kosteloos huwelijk kunt u maximaal 2 getuigen meenemen. Voor de andere soorten huwelijk kunt u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meevragen.
het ingevulde formulier 'Verklaring naamgebruik'Met dit formulier maakt u duidelijk of u uw aanschrijfnaam wilt veranderen of behouden.
een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw getuigenpaspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument
een ingevulde 'Verklaring trouwlocatie'Als u op een externe locatie gaat trouwen.
het ingevulde formulier 'Verzoek aanwijzing babs voor één dag' Als u wilt dat iemand anders dan de trouwambtenaar van de gemeente het huwelijk voltrekt. U stuurt het formulier minimaal 10 weken voor uw huwelijk naar de gemeente.
een verklaring van uw curatorAls u onder curatele staat (geestelijk, of voor drankmisbruik of drugsmisbruik), moet u toestemming van uw curator vragen voordat u kunt trouwen.

Verklaring 2.9 voorkoming schijnhuwelijk

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of woont een van u beiden niet in Nederland? Dan is het mogelijk dat u een 'Melding voorgenomen huwelijk en verklaring geen schijnhuwelijk' of een 'Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap en verklaring geen schijn-partnerschapsregistratie' moet ondertekenen.

U hoeft in dit geval niet de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap op te sturen. Met dit document verklaart u aan de gemeente dat u het huwelijk niet aangaat om toelating tot Nederland te krijgen of daaraan medewerking te verlenen.
De verklaring moet door beide partners worden ondertekend. Ook als de partner in het buitenland woont.

  Wanneer heeft u geen verklaring 2.9 voorkoming schijnhuwelijk nodig?

  In de volgende gevallen heeft u géén verklaring nodig:

  • als u online uw melding doet
   Dit gebeurt namelijk automatisch.
  • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
  • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
  • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)

  Wachttijden voor trouwen

  • kosteloos huwelijk: 6 maanden
  • eenvoudig huwelijk: 4 maanden
  • regulier huwelijk: 6 weken

  Hoelang duurt het

  • Als uw dossier compleet is, neemt de gemeente binnen 10 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een videobelgesprek.
  • Na het afleggen van de verklaring moet u minimaal 14 dagen wachten met trouwen of een partnerschap aangaan.
  • De verklaring zelf is 1 jaar geldig.

  Voor wie is het

  Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u 18 jaar of ouder zijn.
  Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

  Let op:

  • Wonen u en uw partner beiden in het buitenland én heeft u beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet in Nederland trouwen.
  • Wonen u en uw partner beiden in het buitenland maar tenminste 1 van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u uw verklaring voorgenomen huwelijk regelen in de gemeente Den Haag.

  Voorwaarden

  Getuigen

  • De getuigen hoeven niet aanwezig te zijn bij het afleggen van de verklaring voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit is pas nodig bij het voltrekken van het huwelijk of het aangaan van de partnerschapsregistratie. 
   U kunt de gegevens van de getuigen alvast doorgeven bij het afleggen van de verklaring.
  • Er kunnen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen bij uw huwelijk of partnerschapsregistratie zijn. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mogen er maximaal 2 getuigen zijn.
   De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar) en de Nederlandse taal verstaan.
  • Het getuigenformulier moet uiterlijk 4 weken voor de huwelijksdatum of registratiedatum zijn ingeleverd. Een week voor de huwelijksdatum of registratiedatum kan niets meer worden veranderd.

  Trouwambtenaar

  • U kunt uw voorkeur voor een ambtenaar aangeven, maar pas 4 weken voor de voltrekking wordt de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte voorkomen dat u niet de ambtenaar van uw 1e keuze krijgt toegewezen.
  • U kunt uw huwelijk of partnerschapsregistratie laten voltrekken door iemand die al in een andere gemeente is benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

  • Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij of zij 18 jaar of ouder en niet onder curatele staat is. Deze persoon wordt voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
   Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.
  • Als u een trouwambtenaar voor 1 dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen (kijk bij het kopje 'Uploaden of meesturen').
   Het formulier moet 10 weken voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.
  • Het benoemen van deze ambtenaar voor 1 dag kost geld (kijk bij het kopje 'Kosten'). Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd.
   De ambtenaar neemt 1 week van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

  Altijd en overal trouwen

  • In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts.
   Het bruidspaar moet toestemming van deze plek hebben om het huwelijk te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u wilt trouwen.
  • Als u wilt trouwen op een vrije, niet gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in. U doet dit samen met de locatiebeheerder. U stuurt het formulier op naar het adres dat erop staat. Dit kan minimaal 6 weken vóór de datum van voltrekking. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

  Tolk

  • Wanneer 1 van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, moet het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands zorgen. Als er geen tolk aanwezig is, kan de plechtigheid niet door gaan.
  • Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten kunnen begrijpen wat er gebeurt.

  Contact

  Heeft u vragen, bel dan 14 010.

  Veelgestelde vragen