Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Verklaring huwelijksbevoegdheid aanvragen

Voor een huwelijk in het buitenland hebt u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Meer informatie

In de verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.
U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid alleen in Rotterdam aan als u in Rotterdam woont. Of als Rotterdam uw laatste woonplaats in Nederland was.

Aanvragen

U vraagt een verklaring huwelijksbevoegdheid online of per post aan.

Online

Woont u in Rotterdam?
Klik op de knop  'Aanvraag verklaring huwelijksbevoegdheid - Rotterdam'.

Woont u in het buitenland en was Rotterdam uw laatste woonplaats in Nederland? Gebruik de knop:
'Aanvraag verklaring huwelijksbevoegdheid - buitenland.'

Let op:
Vul het Rotterdamse adres in waar u woonde voor u vertrok.

Per post

Vraag in uw brief om een formulier verklaring huwelijksbevoegdheid.
Lees eerst bij 'Meesturen' of u documenten mee moet sturen.
Zet ook in uw brief:

 • uw voorletters
 • uw achternaam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

De brief stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand 
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Meesturen

Bij uw aanvraag hebt u een geldig identiteitsbewijs van u en van uw partner nodig.
Ook kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren. Kijk in de tabel of u extra documenten moet inleveren.

DocumentWanneer nodigWaar aanvragen
Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.Als u of uw partner in het buitenland is geboren en uw buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen.De geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland.
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke stand.Als u of uw partner in het buitenland woont.De verklaring vraagt u aan in de plaats waar u nu woont.
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte.Wanneer u eerder getrouwd bent geweest of een partnerschap heeft gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen.De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd of het partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden.

Kosten

In 2024 kost een Verklaring huwelijksbevoegdheid € 29.

Hoelang duurt het

 • Balie: als alle nodige documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd, krijgt u de verklaring huwelijksbevoegdheid meteen mee.
 • Post:dit hangt af van hoe snel u de nodige documenten hebt. Is de aanvraag compleet, dan krijgt u de verklaring na maximaal 2 weken.

De verklaring huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Voorwaarden

 • U of uw partner hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven of uw partner is ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Rotterdam.
 • Als u in het buitenland woont, dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
 • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
 • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders of voogd. In sommige gevallen ook van de overheid. Kijk voor meer informatie op de website van dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u eerst toestemming nodig van de curator.
 • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
 • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Kijk op de website van de Rijksoverheid. Link opent een externe pagina.

Registratie persoonsgegevens

Voor de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid moeten uw persoonsgegevens juist en compleet zijn. Controleer uw gegevens altijd via de website MijnOverheid. Link opent een externe pagina. Als er gegevens ontbreken, dan moet u deze gegevens eerst laten registreren.

Voor het registreren van de gegevens die ontbreken. maakt u een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u ingeschreven bent in de Rotterdam, dan maakt u een afspraak via de pagina Brondocumenten registreren. U vraagt de verklaring huwelijksbevoegdheid aan als alle persoonsgegevens zijn geregistreerd.

Contact

Hebt u vragen, bel dan naar 14 010.

Veelgestelde vragen