Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Trouwambtenaar

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) speelt een belangrijke rol bij de voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is dan ook fijn als het klikt. Zo kan hij of zij er een onvergetelijke dag van maken.

U kunt uw voorkeur aangeven voor een BABS. Maak voor uzelf een top 3 en geef deze door bij de voorbereiding van de plechtigheid.
We kunnen geen garantie geven dat deze ambtenaar van uw eerste keuze uw huwelijk of partnerschap voltrekt. Maar we houden er wel rekening mee. 
De ambtenaar neemt 2 weken van tevoren contact op met het paar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Voor een gratis of eenvoudig huwelijk of partnerschap wijst de gemeente een beschikbare ambtenaar toe. Hiervoor kunt u geen voorkeur aangeven.

Trouwambtenaar worden?

De afgelopen tijd komen er bij de gemeente veel open sollicitaties binnen, naar de functie van trouwambtenaar (Babs).
Er is nu geen ruimte om nieuwe trouwambtenaren aan te stellen.
Ook is er al een behoorlijke lijst van mensen die ook voor deze functie in aanmerking willen komen.
Hierdoor heeft het geen zin om naar de functie van trouwambtenaar te solliciteren.

Als een aanstaand bruidspaar graag wil dat u hun huwelijk voltrekt, dan kan dat altijd. Dan zult u aangesteld worden om alleen dit huwelijk te voltrekken. Hieronder leest u hoe het aanstaand bruidspaar zo'n verzoek kan indienen.

BABS voor 1 dag

Ook een familielid, vriend of vriendin kan uw huwelijk of partnerschap voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele staat. Deze persoon wordt dan voor deze ene gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het formulier moet 10 weken voor de voltrekking van de plechtigheid binnen zijn bij de gemeente Rotterdam.
Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk e-mailadres u moet versturen. Het benoemen van deze ambtenaar voor 1 dag kost € 235, 70 (kosten 2024).

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen.
Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd.

Aanvraagformulier ééndagsbabs

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina Trouwen in Rotterdam.