Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

VOG verplicht

Ontvangt een instelling subsidie van de gemeente, dan gelden er regels over een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Zij mogen alleen met mensen werken die een geldige VOG hebben. De gemeente waarin de persoon woont, geeft de VOG af.

Het VOG-besluit geldt voor alle subsidies die te maken hebben met Maatschappelijke Ontwikkeling waarvoor geen wettelijke VOG-plicht bestaat.

Iedereen die bij een organisatie werkt die subsidie ontvangt, en contact heeft met kwetsbare personen, moet een VOG hebben. Het gaat om alle beroepskrachten, stagiairs of vrijwilligers die vanuit hun taak of functie in contact kunnen komen met kwetsbare personen. De VOG mag niet ouder zijn dan vijf jaar. De VOG is niet eerder afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop hij of zij voor de organisatie ging werken.

Kosten

De VOG wordt afgegeven door de dienst Justis. Deze geeft de VOG gratis af aan alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Dit zijn vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Kijk voor meer informatie op gratisvog.nl/voorwaarden. Link opent een externe pagina.

Als de VOG niet gratis afgegeven wordt, geldt:

Omdat de VOG ook belangrijk is voor de instellingen en de doelgroep zijn de kosten voor de organisaties. De meeste organisaties kunnen dit zelf betalen. Zijn de kosten voor de VOG’s te hoog voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accounthouder om te kijken of u minder zelf hoeft te betalen.

Naleving VOG-plicht

Naleving van het VOG-besluit is een verplichting als de gemeente een subsidie verleent aan de organisaties. Er zijn organisaties die met de subsidie van de gemeente Rotterdam bijdragen aan andere organisaties die met kwetsbare personen werken. Zij geven de VOG-plicht door aan deze organisaties als voorwaarde bij de te ontvangen bijdrage.

Uitzondering op VOG-plicht

De organisatie kan een uitzondering maken op de VOG-plicht voor stagiairs en vrijwilligers als:

  • de organisatie legt uit waarom de stagiair of vrijwilliger zonder VOG wel ingezet wordt bij contacten met kwetsbare personen vanwege een specifieke deskundigheid. Bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige ex-verslaafde die een training wil geven aan verslaafden. Voor deze ervaringsdeskundige waarvoor de VOG aanvraag is afgewezen, kan de organisatie een uitzondering maken op de VOG-plicht.
  • het hebben van een VOG bij werkzaamheden niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat de stagiair of vrijwilliger niet in aanraking komt met kwetsbare personen. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die het krantje van de organisatie rondbrengt en verder niet in aanraking komt met kwetsbare personen.

Lees voor uitzondering artikel 6 en 7 van het VOG-besluit. Link opent een externe pagina. Wanneer de organisatie een uitzondering wil maken, moet zij dit zo snel mogelijk melden aan de accounthouder van de subsidie.

Meer informatie

Kijk op de pagina Verklaring omtrent gedrag voor informatie over het aanvragen.
Het VOG-besluit kunt u hier bekijken: Besluit VOG-plicht voor gesubsidieerde organisaties gemeente Rotterdam | overheid.nl. Link opent een externe pagina.