Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie investeringen speeltuin, scouting of breedtesport aanvragen

Deze eenmalige investeringssubsidie is bedoeld om Rotterdamse beheerstichtingen en verenigingen op gebied van sport en recreatie te helpen. Met de subsidie kunnen zij hun voorzieningen goed onderhouden.

U kunt alleen een subsidie aanvragen, of een subsidie en een lening. Maak uw keuze om te lezen hoe u een aanvraag doet.

Subsidie aanvragenSubsidie en lening aanvragen

Voor wie is het

 • Rotterdamse breedtesportverenigingen
 • Rotterdamse scoutingverenigingen
 • Rotterdamse speeltuinverenigingen

Hoogte subsidie

U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, totdat het hele bedrag van deze subsidieregeling op is.

De gemeente behandelt de aanvragen in de volgorde waarin ze binnen komen. Dat gaat in op het moment dat alle nodige informatie voor een subsidieaanvraag  ingeleverd is.

U kunt subsidie aanvragen als u in totaal minimaal € 7.500 investeert.

Onderdelen van de regeling

De regeling bestaat uit meerdere onderdelen.

Onderdeel 1:

 • De subsidie is maximaal 1/3 van de totale investeringskosten.
 • Het subsidiebedrag is maximaal € 75.000.

Onderdeel 2 (niet verplicht):

 • U kunt bij de gemeente een lening afsluiten voor hetzelfde bedrag als waarvoor u subsidie ontvangt.
 • Krijgt u de maximale subsidie van € 75.000, dan kunt u tot maximaal € 350.000 lenen.

Minimaal 1/3 is een eigen bijdrage van de vereniging. Bijvoorbeeld door sponsoring of eigen middelen.

Voor een subsidie vanaf € 50.000 levert u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct aan.
De kosten voor deze accountantscontrole betaalt u zelf. Behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

 • Na uw online subsidieaanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.
 • Hierna wordt een leningsovereenkomst met u afgesloten.

Voorwaarden

Aanvragen lening

 • Hiervoor is altijd een rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) nodig. Hierin staat een analyse  de financiële situatie van de aanvrager.
 • Alleen voor sportverenigingen geldt dat SWS een garantstelling geeft.

Aanvragen subsidie boven de € 25.000, zonder lening

 • Hiervoor is altijd een rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) nodig. Hierin staat een analyse  de financiële situatie van de aanvrager.
 • Bij een negatief oordeel van SWS kunt u geen subsidie krijgen.
  Via direct aanvragen. Link opent een externe pagina op de website van SWS vraagt u een rapport aan. Ook kunt u hier meer informatie vinden over borgstelling voor sportverenigingen.
  In overleg met SWS wordt dit aanvraagformulier voor gemeente Rotterdam ook gebruikt om een rapport uit te brengen over de financiële situatie van sportverenigingen, scoutingverenigingen en speeltuinverenigingen.
 • Voor het kasstroomoverzicht gebruikt u een vaste opmaak. Een voorbeeld van een kasstroomoverzicht kan de gemeente op verzoek met u delen.
 • In het 'Aanvraagformulier investeringssubsidies met lening' ziet u welke bijlagen er nodig zijn als u een aanvraag doet voor subsidie en lening.
 • In het 'Aanvraagformulier investeringssubsidie zonder lening' staan de bijlagen die nodig zijn als u alleen de subsidie aanvraagt.
 • Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000 levert u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct aan. De kosten voor deze accountantscontrole betaalt u zelf, behalve als in de subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Overige voorwaarden

U doet uw subsidieaanvraag minimaal 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden. U kunt geen subsidie krijgen voor werkzaamheden die vóór de aanvraag zijn uitgevoerd.

Als u een lening aanvraagt, neemt de gemeente 2 besluiten:

 • een besluit  voor onderdeel 1 (de financiële bijdrage)
 • een besluit voor onderdeel 2 (de gemeentelijke lening)

De besluiten krijgt u in de vorm van een beschikking. Hierin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Kijk hier voor meer informatie:

Contact

Stichting Rotterdam Sportsupport helpt verenigingen bij hun aanvraag.

Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u ook terecht bij de afdeling Sport, Natuur en Recreatie van de gemeente.

Vragen

Voor vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag: