Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie combinatiefuncties sport-, natuur- en recreatiegerichte inzet aanvragen

De subsidie combinatiefuncties SNR – gerichte inzet' is bedoeld voor het aanstellen van een functionaris die ingezet wordt op het versterken van kansrijk sport- en beweegaanbod, het verbinden van sport en preventie en sport en andere domeinen. Ook kan de functionaris worden aangesteld voor het versterken van specifieke Rotterdams initiatief. Denk hierbij aan e-sport, urban sports, wielersport, veilig sportklimaat, sport als middel en scouting. De gemeente heeft contact met organisaties over deze initiatieven, hun expertise daarop en hun mogelijke inzet en aanvraag daarvoor.

Organisaties moeten vooraf met de gemeente hebben overlegd. Pas daarna mogen organisaties een aanvraag doen. Dien uw aanvraag online in via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Subsidie Combinatiefuncties Sport

Behalve de subsidie Combinatiefuncties SNR - gerichte deel is er de subsidieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties Rotterdam – Sport. Deze subsidie is breder toegankelijk voor organisaties die een combinatiefunctionaris Sport willen aanstellen. De combinatiefunctionaris stimuleert Rotterdammers die nog niet of weinig sporten of bewegen om te gaan sporten of bewegen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Subsidie Combinatiefuncties.

Meesturen

 • begroting en dekkingsplan
 • beschrijving van de geplande activiteiten
 • statuten / bestuursreglement of huishoudelijk reglement
 • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Het duurt maximaal 8 weken tot een besluit is genomen. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat ook of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor aanvragers die een combinatiefunctionaris vanuit het gerichte deel in willen inzetten. 

 • De domeinen waarbinnen de functionarissen werkzaam zijn, zijn: Sport, Bewegen, Cultuur, Onderwijs, Preventie, Gezondheid, Zorg en Welzijn c.q. het sociaal domein (zoals sociale zaken inclusief aanpak armoede & schulden). Er is hier bij voorkeur sprake van een combinatie van minimaal 2 domeinen, waarbij sport altijd leidend is.
 • De inzet van de combinatiefunctionaris draagt bij aan minimaal 1 van de onderstaande doelen:
  • zorgen dat meer kinderen, jongeren en volwassenen sporten, bewegen en meedoen aan cultuur. Het gaat hierbij ook om kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname
  • zorgen voor sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is
  • zorgen voor een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma’s (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoede & schulden) die bijdragen aan de bovenste twee ambities.
 • De inzet moet passen binnen het beleid van de gemeente Rotterdam: Sportnota 2021+ 
 • De subsidie bedraagt maximaal 40% van de loonkosten. Aanvrager moet zorg dragen voor 60% co-financiering.  
 • De aanvrager levert een rapportage aan met de resultaten over de prestatie indicatoren zoals afgesproken in de brief met het besluit.
 • Organisaties moeten vooraf met de gemeente afstemmen of zij een subsidieaanvraag kunnen indienen

Bezwaar

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

VOG Vrijwilligers

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de 1e werkzaamheden niet ouder zijn dan 3 maanden. De verklaring is geldig tot vijf jaar na afgifte. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Meer informatie vindt u in de Sportnota. Link opent een externe pagina.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening Rotterdam. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt gebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.