Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie combinatiefuncties sport-, natuur- en recreatiegerichte inzet aanvragen

De subsidie combinatiefuncties SNR – gerichte inzet' is bedoeld voor het aanstellen van een functionaris die ingezet wordt op het versterken van kansrijk sport- en beweegaanbod. Ook kan de functionaris worden aangesteld voor het versterken van specifieke Rotterdams initiatief. Denk hierbij aan e-sport, urban sports, wielersport, veilig sportklimaat, sport als middel en scouting. De gemeente heeft contact met organisaties over deze initiatieven, hun expertise daarop en hun mogelijke inzet en aanvraag daarvoor.

Organisaties moeten vooraf met de gemeente hebben overlegd. Pas daarna mogen organisaties een aanvraag doen. Dien uw aanvraag online in via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Subsidie Combinatiefuncties Sport

Naast deze subsidie Combinatiefuncties SNR - gerichte deel bestaat de subsidieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties Rotterdam – Sport. Deze subsidie is breder toegankelijk voor organisaties die een combinatiefunctionaris Sport willen aanstellen. De combinatiefunctionaris stimuleert Rotterdammers die nog niet of weinig sporten of bewegen om te gaan sporten of bewegen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Subsidie Combinatiefuncties.

Meesturen

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

Hoelang duurt het

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat ook of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor aanvragers die de buurtsportcoach willen inzetten. Deze zijn vastgesteld in overleg met de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport. Hiermee haalt de gemeente de doelen van het rijk en de gemeente zelf. De Rijksvoorwaarden zijn:

 • De inzet moet zichtbaar leiden tot meer sport- en beweegaanbod in het gebied waar de buurtsportcoach wordt ingezet
 • De buurtsportcoach werkt in minimaal twee gebieden en zorgt voor verbinding van het aanbod van sport en beweging. Minimaal één ander gebied moet in de stad zijn, zoals gezondheid, veiligheid, welzijn, cultuur en onderwijs
 • De inzet moet passen binnen het beleid van de gemeente Rotterdam: Sportnota 2016, UP sport 2015-2016 en doelen uit het collegewerkprogramma
 • Inzet vooral op de doelgroepen van het UP Sport: jeugd, ouderen en mensen met een beperking
 • Aandacht voor wijken waar de deelname aan sport laag is
 • Zorgen voor 60% financiering (30.000 voor 1 fte) voor minimaal twee jaar (mag door verschillende partijen betaald worden)
 • Elk jaar een rapportage met de resultaten over de prestatie indicatoren zoals afgesproken in de brief met het besluit.
 • Organisaties die vooraf met de gemeente hebben afgestemd of zij een subsidieaanvraag kunnen indienen

Bezwaar

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

VOG Vrijwilligers

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Meer informatie vindt u in de Sportnota. Link opent een externe pagina.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening Rotterdam. Link opent een externe pagina.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.