Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie 010 sport en spel aanvragen

Gaat u een evenement organiseren op het gebied van sporten, spelen, scouting of bewegen? Met de ‘010 Sport en Spel regeling’ kan iedereen vanaf 18 jaar die een evenement zonder winstoogmerk wil organiseren een subsidie aanvragen. Zo wordt uw evenement dé plek waar uw deelnemers met plezier meedoen met sporten, spelen, scouten of bewegen.

U kunt dit jaar geen subsidie meer aanvragen. Volgend jaar komt er een nieuwe ronde.

Meer informatie

De 010 Sport en Spel-subsidieregeling is een subsidie van maximaal € 10.000 voor evenementen of activiteiten die Rotterdammers organiseren op het gebied van sporten, spelen, scouten of bewegen voor Rotterdammers. Iedereen kan meedoen aan deze evenementen. Deelnemers van het evenement hebben geen lidmaatschap nodig. Voorbeelden van deze evenementen zijn hardloopevenementen, fietstoertochten, zomerspelen of survival challenges of andere beweegvriendelijke activiteiten.

Meer informatie leest u in de 010 Sport en Spel’-subsidieregeling  . Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Deze subsidie is voor Rotterdamse personen of organisaties die een evenement willen organiseren zonder winstoogmerk. Een subsidieaanvraag wordt ingediend door:

  1. Een natuurlijk, meerderjarig persoon woonachtig in Rotterdam;
  2. Een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een stichting of vereniging.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement dat in het teken staat van sporten, spelen, bewegen of scouten.

Uw evenement voldoet aan de volgende voorschriften:

  1. Het evenement is laagdrempelig. Bij laagdrempeligheid wordt bijvoorbeeld bedoeld dat het tarief betaalbaar is voor deelnemers. Er mag daarom ook geen winst gemaakt worden met het evenement. En er geen winst gemaakt wordt(?)
  2. Het evenement heeft een open karakter. Er is dus geen lidmaatschap bij een vereniging of kwalificatie nodig om deel te nemen.
  3. Het evenement sluit aan op een van de volgende beweegredenen:
  • Uitdagingsgerichte sporter: de uitdagingsgerichte sporter wil zich meten aan andere sporters en zichzelf verbeteren.
  • Sociale sporter: de sociale sporter neemt graag met bekenden deel aan een evenement of neemt deel om nieuwe mensen te leren kennen.
  • Ervaringsgerichte sporter: de ervaringsgerichte sporter richt zich op beleving, activiteiten op unieke locaties, ervaringen en afwisseling.

Meer informatie leest u in de Sportnota 2021+. Link opent een externe pagina.

Hoogte subsidie

De subsidieaanvraag mag maximaal €10.000 zijn.

Hoelang duurt het

U kunt tot 6 weken voor het evenement een subsidieaanvraag doen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat gaat in op het moment dat alle gevraagde informatie ingeleverd is. U ontvangt een bevestiging als uw aanvraag is ontvangen en of deze compleet is.

Binnen 6 weken wordt een besluit genomen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Convenant Gezonde Sport Evenementen

Rotterdam zet zich in voor een gezonde jeugd en is aangesloten bij het Convenant Gezonde Sport Evenementen.
Rotterdam probeert onderliggende doelen onder meer te bereiken door bij sportevenementen een gezonde omgeving te creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl.
Als het door u georganiseerde sportevenement gericht is op kinderen (tot en met 12 jaar), dan wel waarbij naar verwachting meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of jonger is, dient u te zorgen voor:

  1. gezonde sportsponsoring, dat wil zeggen: geen sponsoring van ongezonde voedingsmiddelen
  2. gezond aanbod van eten en drinken tijdens het sportevenement

Meer informatie leest u in het 'Convenant Gezonde Sport Evenementen' en op de website van het Voedingscentrum. Link opent een externe pagina. Link opent een externe pagina voor gezonde voeding.

Veelgestelde vragen