Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Subsidie 010 sport en spel aanvragen

Gaat u een evenement organiseren op het gebied van sporten, spelen, scouting of bewegen? Met de ‘010 Sport en Spel regeling’ kan iedereen vanaf 18 jaar die een evenement zonder winstoogmerk wil organiseren een subsidie aanvragen. Zo wordt uw evenement dé plek waar uw deelnemers met plezier meedoen met sporten, spelen, scouten of bewegen.

Het maximale subsidiebedrag is bereikt. U kunt de Subsidie 010 Sport en spel niet meer aanvragen.

Voor wie is het

Deze subsidie is voor Rotterdamse personen of organisaties die een evenement willen organiseren zonder winstoogmerk. Een subsidieaanvraag wordt ingediend door:

  1. Een natuurlijk, meerderjarig persoon woonachtig in Rotterdam.
  2. Een rechtspersoon. Bijvoorbeeld een stichting of vereniging.

De subsidie

De 010 Sport en Spel-subsidieregeling is een subsidie van maximaal € 5000 voor evenementen of activiteiten die Rotterdammers organiseren op het gebied van sporten, spelen, scouting of bewegen voor Rotterdammers. Iedereen kan meedoen aan deze evenementen. Deelnemers van het evenement hebben geen lidmaatschap nodig. 
Voorbeelden van deze evenementen zijn hardloopevenementen, fietstoertochten, zomerspelen, survival challenges of andere beweegvriendelijke activiteiten.

Meer informatie leest u in de 010 Sport en Spel’-subsidieregeling. Link opent een externe pagina.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor het organiseren van een evenement dat in het teken staat van sporten, spelen, bewegen of scouten.

Uw evenement voldoet aan de volgende voorschriften:

  • Het evenement is laagdrempelig. Bij laagdrempeligheid wordt bijvoorbeeld bedoeld dat het tarief betaalbaar is voor deelnemers (tussen de €0,- en €5,-). Er mag daarom ook geen winst gemaakt worden met het evenement. 
  • Het evenement heeft een open karakter. Er is dus geen lidmaatschap bij een vereniging nodig, kwalificatie of andere voorwaarde om deel te nemen.
  • Het evenement is een eenmalige gebeurtenis die plaatsvindt op een vooraf bepaalde plek en 1 tot maximaal 5 aaneengesloten dagen duurt. 
  • Het evenement spoort aan tot een verhoogde sportparticipatie.

    Let op: als uw gesubsidieerde evenement verandert, dan moet u hier altijd schriftelijk melding van maken bij het subsidieloket. Denk hierbij aan verandering zoals de datum van het evenement of de locatie. 

Meer informatie leest u in de Sportnota 2021+. Link opent een externe pagina.

Hoogte subsidie

De subsidieaanvraag mag maximaal € 5.000 zijn.

Hoelang duurt het

U kunt tot 6 weken voor uw evenement een subsidieaanvraag doen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat gaat in op het moment dat alle gevraagde informatie ingeleverd is. 
U ontvangt een bevestiging als uw aanvraag is ontvangen en of deze compleet is.

Binnen 6 weken beoordelen we uw aanvraag en nemen we een besluit. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Welke datum kunt u aanvragen?

Om de kansen te spreiden is de beschikbare subsidie voor 2024 verdeeld per half jaar. 
Dit betekent dat u vanaf 1 januari de subsidie aan kunt vragen kan worden voor evenementen die plaatsvinden tot en met 30 juni.
Voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december kunt u vanaf 1 juni tot en met 31 december 2024 de subsidie aanvragen.

U kunt maximaal 1 subsidie per jaar aanvragen.

Convenant Gezonde Sport Evenementen

Rotterdam zet zich in voor een gezonde jeugd en is aangesloten bij het Convenant Gezonde Sport Evenementen. Zo proberen we bij sportevenementen een gezonde omgeving te creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Dit houdt in dat als het door u georganiseerde sport- of spelevenement gericht is op kinderen tot en met 12 jaar, of waarbij meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of jonger is, u zorgt voor:

  • gezond aanbod van eten en drinken tijdens het sportevenement
  • gezonde sportsponsoring, dat wil zeggen: geen sponsoring van ongezonde voedingsmiddelen

Meer informatie leest u in het 'Convenant Gezonde Sport Evenementen' en op de website van het Voedingscentrum. Link opent een externe pagina.  

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Zoekt u hulp bij het opzetten van uw activiteit? Dan kunt u contact opnemen met de sportregisseur uit uw buurt: Sportregie  Sportbedrijf Rotterdam. Link opent een externe pagina.

Rotterdamse verenigingen kunnen contact opnemen met Rotterdam Sportsupport via b.deleeuw@rotterdamsportsupport.nl. Link opent een externe pagina.

Veelgestelde vragen