Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Subsidie scouting aanvragen

De gemeente moedigt met deze subsidie activiteiten voor scoutingverenigingen aan, zoals het scoutingspel in de natuur. Het gaat om scoutingverenigingen binnen Rotterdam die aangesloten zijn bij scouting Nederland, leden hebben die contributie betalen en specifiek gericht zijn op het organiseren van scoutingactiviteiten.

Uw aanvraag dient u online jaarlijks uiterlijk 1 oktober in. Log in met eHerkenning via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Aanvragen subsidie. Link opent een externe pagina

Meesturen

 • een overzicht (per peildatum) van het aantal contributie betalende leden, waarbij het verschil wordt gemaakt tussen jeugdleden en niet-jeugdleden
 • een activiteitenplan waarin per activiteit staat:
  • voor welke activiteit subsidie wordt aangevraagd
  • voor hoeveel leden de activiteit is
  • hoe vaak de activiteit wordt gegeven
  • wat de totale kosten voor de activiteit zijn
 • De personen die de activiteiten begeleiden, hebben een VOG- verklaring niet ouder dan 3 jaar. Een kopie wordt bij de subsidieaanvraag ingediend.
 • Bij de subsidieaanvraag voor scholing wordt een opleidingsplan en begroting ingediend. Het opleidingsplan geeft aan in welke opleiding door wie wordt gevolgd en waarom. Ook staan de kosten en de duur van de opleiding erin.

Meer informatie

Deze subsidie heeft als doel scoutingverenigingen te helpen met:

 • activiteiten voor leden door het scoutingspel in de natuur te organiseren.
  Hierdoor kunnen de leden zich verder persoonlijk ontwikkelen.
 • het professionaliseren van hun vrijwilligers en kaderleden

De gemeente geeft daarom subsidie voor de opleiding van deze vrijwilligers en kaderleden.
Hierdoor kunnen zij aantrekkelijke programma’s ontwikkelen en uitvoeren.
Ook kunnen zij samenwerken met andere scoutingverenigingen en lokale organisaties.

Hoogte subsidie

Het bedrag dat beschikbaar is voor deze subsidie, wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor subsidieverleningen vanaf € 50.000,- moet u bij de subsidieverantwoording ook een accountantsproduct indienen.
De kosten voor deze accountantscontrole moet u zelf betalen, behalve als in de
subsidieregeling of in uw subsidiebesluit staat dat dit met het subsidiegeld betaald kan worden.

Hoelang duurt het

 • Nadat u subsidie hebt aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording. Link opent een externe pagina (vaststelling) moet inleveren.

Voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Uw vrijwilligers moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.
Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden.
De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig.
Vrijwilligers die eenmalig een activiteit doen, hoeven geen VOG te hebben.

Meer informatie vindt u in de nadere regels scouting. Link opent een externe pagina en de herziening. Link opent een externe pagina.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht. Link opent een externe pagina en de Subsidieverordening. Link opent een externe pagina.

Contact

Hebt u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: als u geen e-mailadres invult, krijgt u geen ontvangstbevestiging.