Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 14 min

Vluchtelingen

Door de jaren heen vangt Rotterdam vluchtelingen op die niet in hun land kunnen of willen blijven, omdat het er niet veilig is. Dat gaat meestal heel goed, maar zorgt ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat vluchtelingen verschillende rechten en plichten hebben, omdat er weinig opvangplekken zijn en omdat er tekorten zijn in op de woningmarkt, het onderwijs of de zorg.

Opvang in Rotterdam

Sinds maart 2022 vangt Rotterdam, op verzoek van het Rijk, Oekraïense vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel en de volle asielzoekerscentra te ontlasten, biedt Rotterdam onderdak aan 500 vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (asielzoekers) op schepen. Daarnaast wil Rotterdam voldoen aan de taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. 

Taakstelling statushouders 

De Rijksoverheid. Link opent een externe pagina bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders de gemeente passende woonruimte en inburgering moet bieden. Dat heet een taakstelling. 
Het is de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid van de gemeente om statushouders te huisvesten. De gemeente maakt hierover afspraken met de woningcorporaties. 
Maar er zijn niet genoeg sociale huurwoningen om aan de hogere taakstelling te voldoen. 

Tijdelijke locaties en flexwoningen 

Rotterdam huisvest statushouders voor wie nog geen huurwoning beschikbaar is tijdelijk op een schip in de Merwehaven. Intussen creëert de gemeente tijdelijke woonruimte in verbouwde zorg- of kantoorpanden en flexwoningen. Deze locaties zijn een uitbreiding van de woonruimte in Rotterdam. Zo voorkomen we extra druk op de vraag naar woningen. Een groot deel van de te bouwen flexwoningen is bovendien beschikbaar voor jonge starters en Rotterdammers die met spoed een woning nodig hebben. Intussen blijven we bouwen aan permanente woonruimte voor alle Rotterdammers. 

Verschillende rechten en plichten

In de Europese Unie hebben asielzoekers, statushouders en Oekraïners verschillende rechten en plichten. Asielzoekers mogen niet meteen werken; Oekraïners en statushouders wel. Statushouders worden Rotterdammers en hebben daarom recht op huisvesting en inburgeringslessen; Oekraïners en asielzoekers niet.

Sociale voorzieningen

Bij opvang horen voorzieningen als zorg, onderwijs en activiteiten. Voorzieningen die er zijn voor alle Rotterdammers. Denk aan de zorgvoorzieningen, taalcursussen en kinderopvang. Dat is niet makkelijk, maar tot nu toe lukt het om dankzij de inspanningen van onze partners in de stad iedereen zorg, onderwijs en activiteiten te bieden. 

Leerwerktrajecten

Het gemeentebestuur wil komende 4 jaar meer statushouders via leerwerktrajecten aan het werk helpen. Daarbij krijgen statushouders begeleiding, een baan bij (een partner van) de gemeente en bijvoorbeeld een passende opleiding.

Ook nu kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam, de stad met meer dan 170 nationaliteiten.

Statushouders

Tijdelijke huisvesting statushouders op het schip in de Merwehaven

Vragen en antwoorden over tijdelijke huisvesting statushouders op het schip in de Merwehaven

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Opvang asielzoekers

Opvang AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen)

AMV zijn jonge vluchtelingen tussen de 15-17 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland komen en hier asiel aanvragen. Zij doorlopen dezelfde asielprocedure als volwassen asielzoekers, maar ze krijgen wel een voogd toegewezen.

Tijdelijke opvang AMV Walenburgerweg

Vragen en antwoorden over de tijdelijke opvang van AMV aan de Walenburgerweg

Kan ik helpen?

Brieven aan bewoners

De gemeente laat buurtbewoners altijd weten waar en wanneer er gemeentelijke opvangplekken in hun buurt komen. Dan sturen we een brief. En soms organiseren we een bijeenkomst zodat vluchtelingen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Alleen bij particuliere opvang informeren we buurtbewoners niet. Rotterdammers kunnen altijd bij de gemeente of de verhuurder terecht met vragen, zorgen en opmerkingen.