Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vluchtelingen

Door de jaren heen vangt Rotterdam vluchtelingen op die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het er niet veilig is. Dat gaat meestal heel goed, maar zorgt ook voor uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat vluchtelingen verschillende rechten en plichten hebben, omdat er weinig opvangplekken zijn en omdat er tekorten zijn in op de woningmarkt, het onderwijs of de zorg.

Op verzoek van het Rijk vangt Rotterdam sinds maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel en de volle asielzoekerscentra te ontlasten, biedt Rotterdam onderdak aan 340 vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (asielzoekers). En de gemeente huisvest dit jaar 865 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders), in opdracht van het Rijk.

Verschillende rechten en plichten

In de Europese Unie hebben asielzoekers, statushouders en Oekraïners verschillende rechten en plichten. Asielzoekers mogen niet meteen werken; Oekraïners en statushouders wel. Statushouders worden Rotterdammers en hebben daarom recht op huisvesting en inburgeringslessen; Oekraïners en asielzoekers niet.

Woningtekort

De gemeente huisvest de vluchtelingen in tijdelijke opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen. Intussen regelt de gemeente opvang voor de lange termijn. In deze tijd van woningtekort is dat een moeilijke opgave. We kijken naar locaties waar we nieuw onderdak creëren. Zodat het zo min mogelijk ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad.

Sociale voorzieningen

Bij opvang horen voorzieningen als zorg, onderwijs en activiteiten. Voorzieningen die er zijn voor alle Rotterdammers. Denk aan de huisarts, taalcursussen en kinderopvang. Met onze partners in de stad proberen we extra voorzieningen te regelen om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Helaas is er tekort aan personeel in vooral de zorg en het onderwijs. Dat maakt de oplossing extra moeilijk.

Leerwerktrajecten

Het gemeentebestuur wil komende 4 jaar meer statushouders via leerwerktrajecten aan het werk helpen. Daarbij krijgen statushouders begeleiding, een baan bij (een partner van) de gemeente en bijvoorbeeld een passende opleiding.

Ook nu kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam, de stad met meer dan 170 nationaliteiten.