Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 76 min

Brieven opvang

Op deze pagina vindt u de brieven die de gemeente stuurde aan omwonenden van de locaties waar vluchtelingen worden opgevangen.

Algemene informatie over de opvang van vluchtelingen vindt u op de volgende pagina's:

Bekijk hieronder actuele brieven aan de bewoners in de buurt van de opvanglocaties - 2023

Beste bewoner(s) en ondernemer(s), 

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom biedt de gemeente Rotterdam tijdelijke huisvesting aan (Oekraïense) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders; mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest deze mensen momenteel in tijdelijke locaties, zoals schepen en verbouwde (kantoor)panden.

Locatie bij u in de buurt 

In Rozenburg zijn een aantal locaties gevonden voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen: Emmastraat 25-27 en Bernhardstraat 7, 9, 11 en 13, en Laan van Nieuw Blankenburg ter hoogte van 354. 

Emmastraat 25-27 is een bedrijfspand dat eerder is verbouwd tot 6 appartementen. Het gebouw biedt ruimte aan ongeveer 30 mensen. De woningen aan de Bernhardstraat 7, 9, 11 en 13 bieden ruimte aan 8 mensen. Het pand aan de Laan van Nieuw Blankenburg biedt ruimte aan één persoon. De nieuwe bewoners komen er waarschijnlijk vanaf half januari wonen en blijven minimaal 1 jaar. 

Begeleiding

Stichting Ontmoeting begeleidt de vluchtelingen. Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Daarom verwachten we dat de komst van de Oekraïners net zo goed verloopt als op andere locaties waar we tijdelijke huisvesting bieden.

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goed en veilig verblijf.

Met vriendelijke groet,

Sabine Kuiper    
Rayondirecteur Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemer(s), 

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom biedt de gemeente Rotterdam tijdelijke huisvesting aan (Oekraïense) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders; mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest deze mensen momenteel in tijdelijke locaties, zoals schepen en verbouwde (kantoor)panden.

Locatie bij u in de buurt 

Bij u in de buurt is een locatie gevonden voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen: Talingstraat 75-121. Deze locatie wordt op dit moment opgeknapt, er worden 24 woonruimtes gemaakt. De meeste ruimtes zijn geschikt voor 1 persoon. Het kan voorkomen dat er twee personen (bijv. ouder met kind) gaan wonen. In totaal zullen er niet meer dan 30 personen op deze locatie gaan wonen. De nieuwe bewoners komen er waarschijnlijk in maart 2023 wonen en blijven minimaal 1 jaar.  

Begeleiding

Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen.

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

Wilt u een melding maken van iets? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:
Simon van Lingen (accountmanager): 06 432 805 03 en s.vanlingen@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goed en veilig verblijf.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink                     
Rayondirecteur Gemeente Rotterdam

Bekijk hieronder eerder verstuurde brieven

Beste bewoners en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom biedt de gemeente Rotterdam tijdelijke huisvesting aan (Oekraïense) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders; mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest deze mensen momenteel in tijdelijke locaties, zoals schepen en verbouwde (kantoor)panden.

Locatie bij u in de buurt

Bij u in de buurt is een locatie gevonden voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen: Klaasje Zevensterstraat 6-10. Het voormalig kantoorgebouw biedt ruimte aan ongeveer 54 mensen, verdeeld over 27 woonruimtes. Op deze locatie worden de keukens, woonkamers, en de badkamers en toiletten gemeenschappelijk gebruikt. De voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing zijn gestart en de daadwerkelijke verbouwing begint half januari. De nieuwe bewoners komen er waarschijnlijk in april 2023 wonen. De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar.

Begeleiding

Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Daarom verwachten we dat u van de komst van de Oekraïners weinig zult merken.

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.
We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goed en veilig verblijf.

Met vriendelijke groet,

Sabine Kuiper
Rayondirecteur Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemer(s),

Eerder dit jaar lieten wij u weten dat in locatie Waelestein (Schulpplein 50) tijdelijk 48 Oekraïense vluchtelingen wonen. Daarnaast wonen in Waelestein 21 mensen met een licht verstandelijke beperking. Vanaf januari komen daar 25 vluchtelingen uit andere landen bij. Alle bewoners wonen hier tijdelijk.

De nieuwe bewoners

De 25 vluchtelingen die vanaf januari tijdelijk in Waelestein komen wonen, hebben een verblijfsvergunning gekregen en komen in Rotterdam wonen. Zij mogen in ons land blijven wonen. Ze worden ook wel statushouders genoemd. De gemeente vindt het belangrijk dat deze vluchtelingen snel de Nederlandse taal leren. En dat ze weten hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. De vluchtelingen starten daarom tijdens hun verblijf in Waelestein direct met taallessen. Daarnaast worden zij gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen.

Begeleiding

Samen met Middin doen we er alles aan om de bewoners van Waelestein goed op te vangen en te begeleiden.

Inloopbijeenkomst

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen hebt over de huisvesting en begeleiding van de verschillende bewoners. Daarom bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst. U kunt dan uw vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en zorginstelling Middin.

 • Datum: dinsdag 13 december 2022
 • Adres: Waelestein, Schulpplein 50, recreatieruimte op de begane grond 
 • Tijd: u kunt tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen.   

Komt u? Meld u dan aan met een e-mail naar huisvestingwaelestein@rotterdam.nl. Dit kan tot en met maandag 12 december. Dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vóór de bijeenkomst al vragen aan ons? Of hebt u vragen, maar kunt u niet naar de bijeenkomst komen? Stuur dan een e-mail naar huisvestingwaelestein@rotterdam.nl. Hebt u vragen of ervaart u overlast? Dan kunt u bellen naar 06 345 889 97. Overdag neemt de huismeester de telefoon aan. ‘s Avonds een beveiliger.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemer(s),

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom biedt de gemeente Rotterdam tijdelijke huisvesting aan (Oekraïense) vluchtelingen, asielzoekers en statushouders; mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest deze mensen momenteel in tijdelijke locaties, zoals schepen en verbouwde (kantoor)panden.

Locatie bij u in de buurt

Bij u in de buurt is een locatie gevonden voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen: Haringvliet 10. Dit gebouw wordt vanaf 5 december verbouwd en biedt straks ruimte aan ongeveer 61 mensen, verdeeld over 22 woonruimtes. De nieuwe bewoners komen er waarschijnlijk in maart 2023 wonen en blijven minimaal 1 jaar.  

Begeleiding

Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Daarom verwachten we dat u van de komst van de Oekraïners weinig zult merken.  

Meer informatie of vragen

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl. U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goed en veilig verblijf.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemer(s) aan en om de Feijenoordkade,

Sinds eind augustus ligt de MS Switzerland aan de Feijenoordkade om tijdelijke huisvesting te bieden aan mensen die Oekraïne zijn ontvlucht. Jullie hebben de nieuwe bewoners met open armen ontvangen en een warm welkom gegeven. Dat waarderen wij zeer. Bedankt daarvoor!

Ondanks dat het schip voor veel mensen tijdelijke huisvesting biedt, heeft de inpassing van het schip aan de kade veel gevraagd van de omgeving. Met dank aan alle inzet van buurtbewoners en de organisatie van en rond het schip hebben we veel zaken kunnen verbeteren. De beheercommissie, bestaande uit bewoners Feijenoordkade, de gemeente, en organisatie op het schip, geeft u daarover graag een update.

Voorzieningen schip

Het schip heeft voorzieningen nodig om goed te kunnen draaien. Veel van deze voorzieningen moesten buiten geplaatst worden. Dit zorgde voor overlast en een rommelige kade. Intussen zijn er veel zaken verbeterd, waaronder:

 • De dieselgenerator is vervangen door walstroom. Wel moet de batterij blijven staan om pieken op te vangen, want het schip vraagt soms meer stroom dan de walstroom kan leveren.
 • De wascontainer is verplaatst zodat de voorzieningen compacter bij elkaar staan.
 • Fietsenrekken zijn zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst, achter de voorzieningen.
 • Er zijn betere afspraken gemaakt over het ophalen van afval. Zo zijn er extra afvalbakken geplaatst en worden deze vaker geleegd.

Naast deze verbeteringen is het tijd voor nog een actie: het verfraaien van de hekken. Een van de bewoners op de MS Switzerland is kunstenares en maakt een aantal ontwerpen. Deze ontwerpen worden voorgelegd aan de bewoners uit de beheercommissie. De gekozen ontwerpen worden op doek gedrukt en vervolgens aan de hekken geplaatst.

Daarnaast bleek de postbezorging niet goed te gaan: post- en pakketbezorgers en koeriers leverden spullen af bij een woning aan de overkant in plaats van bij het schip. Door onder andere een betere nummeraanduiding bij het schip en na contact met PostNL lijkt dit iets beter te gaan. Eind november bekijken we of aanvullende acties nodig zijn.

Veiligheid rondom het schip

Toen de MS Switzerland er net lag, werd er na 22.00 uur regelmatig geluidsoverlast ervaren van bewoners van het schip die buiten stonden. Hiervoor is de afspraak gemaakt dat buurtbewoners overlast meteen bij de beveiliging melden. De beveiligers grijpen indien nodig direct in. We blijven dit uiteraard bewaken.

Om het schip en eigendommen te beveiligen zijn camera’s geplaatst. Deze camera’s mogen de straat, openbare ruimte en huizen aan de overkant niet bekijken. Dit is de afgelopen tijd niet helemaal goed gegaan. De stand van de camera’s staat nu vast, gericht op het schip en eigendommen. De gemeente houdt dit in de gaten. Ook worden gemaakte afspraken, zoals de bewaartijd van beelden, door de beheercommissie vastgelegd in een protocol. Wilt u het protocol ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Irma Lauwers, omgevingsmanager gemeente Rotterdam, via i.lauwers@rotterdam.nl.

Duur ligging MS Switzerland

De gemeente geeft voorkeur aan plekken waar mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit houdt in dat bewoners een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken. Het vinden van dat soort plekken voor tijdelijke huisvesting is een uitdaging. Daarom blijven mensen soms langer op een schip wonen dan gewenst. Zoals eerder gecommuniceerd ligt de MS Switzerland er in ieder geval tot medio februari 2023. In januari wordt besloten of het schip langer blijft liggen. Dit is afhankelijk van onder andere de ontwikkelingen in Oekraïne en de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot slot

Bewoners van de Feijenoordkade geven steeds nadrukkelijk aan dat ze er alles aan doen om de bewoners van het schip goed te laten landen in Rotterdam. De ongemakken hebben dan ook zeker niet te maken met de tijdelijke huisvesting van de bewoners.

Daarnaast zijn buurtbewoners druk bezig om een activiteit te organiseren in de buurt.

Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Feijenoordkade

Beste bewoner(s) en ondernemer(s),

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in tijdelijke locaties, zoals schepen en verbouwde (kantoor)panden.

Locatie Coolhaven

In uw buurt in de Coolhaven, ter hoogte van de Rochussenstraat, worden sinds maart Oekraïense vluchtelingen tijdelijk gehuisvest op het schip ‘de Azolla’. Omdat er nog steeds te weinig plekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip verlengd. Dat betekent dat het schip in de Coolhaven blijft liggen tot 1 november 2023.

Betrokkenheid buurt

De afgelopen periode heeft u er mede voor gezorgd dat de vluchtelingen zich welkom voelen in Rotterdam. Verschillende buurtbewoners gaven kleding voor de vluchtelingen af bij de locatie. Ook sporten buurtbewoners één keer in de week samen met de bewoners van het schip. Wij waarderen dit zeer. Wilt u ook iets organiseren, of wilt u aansluiten bij een bestaande activiteit? Stuur dan een e-mail naar kees.kooman@legerdesheils.nl.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een e-mail naar: hulpoekraine@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op rotterdam.nl/vluchtelingen.

We vertrouwen erop dat we samen blijven zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur

Geachte heer, mevrouw,

Bij u in de buurt is een locatie gevonden voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De locatie betreft de gebouwen aan de Hoofdweg 256 en258. De gebouwen worden op dit moment verbouwd en bieden straks ruimte aan ongeveer 113 mensen, verdeeld over 51 woonruimtes. De nieuwe bewoners komen er in maart 2023 wonen. De duur van de opvang is minimaal 1 jaar. Op dit moment weten we nog niet welke doelgroep(en) op deze locatie worden opgevangen.

Nieuwe opvangplekken nodig

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt Rotterdam ongeveer 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn veel opvangplekken gevonden, maar sommige zijn binnenkort niet meer beschikbaar. Daarom zoeken we naar nieuwe plekken die minimaal 1 jaar beschikbaar zijn. Na een jaar bekijken we de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Nieuwbouwplannen Hoofdweg 256-260

Er ligt een plan om nieuwe woningen te bouwen aan de Hoofdweg 256-260. Het uitwerken van het woningbouwplan vraagt een zorgvuldige aanpak en kost daarom meer tijd dan vooraf was voorzien. Daarom is hier nu ruimte om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De plannen voor woningbouw op deze locatie zijn echter niet van de baan. Meer informatie over het woningbouwplan voor deze locatie vindt u op hoofdweg256-260.nl.

Begeleiding

Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Op deze locaties is geen tot nauwelijks overlast voor omwonenden. Daarom verwachten we dat u van de komst van de Oekraïners weinig zult merken.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt u op: rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Martine Coevert
Wijkmanager Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.
Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen.

Opvang Delfshavense Schie

Ook in uw buurt in de Delfshavense Schie ter hoogte van de Abraham van Stolkweg worden asielzoekers opgevangen op een schip. Dit schip zou daar tot 1 november 2022 blijven liggen. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip met een jaar verlengd.

Het huidige schip, de Arkona, blijft tot uiterlijk eind januari 2023 in de Delfshavense Schie liggen. Daarna wordt de Arkona vervangen door een ander schip dat tot 1 november 2023 op diezelfde plek in de Delfshavense Schie blijft liggen. De huidige bewoners verhuizen dan naar het nieuwe schip.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14010. Of stuur een mail naar: opvang@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.
Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen.

Opvang Maashaven

Ook in uw buurt in de Maashaven worden asielzoekers opgevangen op een schip. Dit schip zou daar tot 1 november 2022 blijven liggen. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip met een jaar verlengd. Dat betekent dat het schip aan de Maashaven blijft liggen tot 1 november 2023.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14010. Of stuur een mail naar: opvang@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.
Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen.

Opvang Parkhaven

Ook in uw buurt in de Parkhaven worden asielzoekers opgevangen op een schip. Dit schip zou daar tot 1 november 2022 blijven liggen. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip met een jaar verlengd. Dat betekent dat het schip aan de Parkhaven blijft liggen tot 1 november 2023.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14010. Of stuur een mail naar: opvang@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.
Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen.

Opvang Schiehaven

Ook in uw buurt in de Schiehaven worden statushouders opgevangen op een schip. Dit schip zou daar tot 1 november 2022 blijven liggen. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip met een jaar verlengd. Dat betekent dat het schip aan de Schiehaven blijft liggen tot 1 november 2023.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14010. Of stuur een mail naar: opvang@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Nederland heeft een groot tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.
Daarom bood de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. De gemeente huisvest de vluchtelingen in opvanglocaties, zoals schepen, verbouwde (kantoor)panden en sloopwoningen.

Opvang Spoorweghaven

Ook in uw buurt in de Spoorweghaven worden asielzoekers opgevangen op een schip. Dit schip zou daar tot 1 november 2022 blijven liggen. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn, heeft de gemeente de huur van het schip met een jaar verlengd.

We hebben signalen van omwonenden ontvangen dat het om verschillende redenen niet wenselijk is dat het schip op deze plek langer blijft liggen. Deze signalen nemen we zeer serieus. Daarom kijken we of er een alternatief is. Dat is echter niet eenvoudig en kost tijd. We hebben te maken met verschillende kadebeheerders, maar ook met partijen zoals bijvoorbeeld het Havenbedrijf. Ook moet een ligplek aan veel voorwaarden voldoen. Het water moet bijvoorbeeld diep genoeg zijn en er mag niet teveel golfslag zijn. Ook moet er een steiger of ponton aanwezig zijn als de kade schuin afloopt en het schip moet goed bereikbaar zijn voor bevoorrading.

Op dit moment onderzoeken we vijf locaties. Uiterlijk week 51 (week van 19 december) informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek. We kunnen niet garanderen dat we een andere geschikte locatie vinden, maar doen ons uiterste best. Tot die tijd blijft het schip op deze plek liggen.

Beheercommissie

Er is een beheercommissie voor de omwonenden van de Spoorweghaven opgericht. Een vertegenwoordiging van omwonenden neemt daarin plaats. Met de verlenging van de opvang blijft ook de beheercommissie langer actief.

We houden de beheercommissie tussentijds op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010. Of stuur een mail naar: opvang@rotterdam.nl.

U vindt ook meer informatie over de opvang van vluchtelingen op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.

We hopen op uw begrip en vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur

Geachte heer, mevrouw,

Bij u in de buurt is een locatie gevonden voor de tijdelijke opvang van 200 Oekraïense vluchtelingen. De nieuwe opvanglocatie is dicht bij de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Daarom is er veel contact tussen de twee gemeenten en wordt deze brief ook bij omwonenden in Capelle aan den IJssel bezorgd.

De locatie bestaat uit twee losse kantoorgebouwen: Prins Constantijnweg 48-54 en Prins Constantijnweg 40-46 in Rotterdam. De panden liggen naast elkaar. De vluchtelingen worden minimaal 1 jaar opgevangen.

Prins Constantijnweg 48-54 staat op dit moment leeg en wordt vanaf half oktober verbouwd tot opvanglocatie. Het gebouw biedt vanaf februari 2023 ruimte aan ongeveer 100 Oekraïners. Prins Constantijnweg 40-46 is nog tot maart 2023 in gebruik. Daarna wordt ook deze locatie verbouwd tot opvanglocatie. Vanaf juni 2023 biedt ook dit gebouw ruimte aan ongeveer 100 Oekraïners.

We verwachten dat er vooral stellen en kleine gezinnen op deze locatie worden opgevangen en enkele alleenstaanden. Er worden nu geen vluchtelingen uit andere landen opgevangen.

Veel opvangplekken nodig

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt Rotterdam ongeveer 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn veel plekken gevonden, maar sommige zijn binnenkort niet meer beschikbaar. Daarom zoeken we naar nieuwe plekken die minimaal 1 jaar beschikbaar zijn. Na een jaar bekijken we de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Rotterdam heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Op deze locaties is geen tot nauwelijks overlast voor omwonenden. Daarom verwachten we dat u van de komst van de Oekraïners weinig zult merken.

Informatiebrief en informatiebijeenkomst

Later ontvangt u nog een informatiebrief van ons. Hierin leest u wat de precieze datum wordt waarop de Oekraïense vluchtelingen komen en wie de begeleiding gaat doen.

Daarnaast organiseren wij een informatiebijeenkomst waar u meer informatie krijgt en u uw vragen kunt stellen. De datum en locatie laten we u ook weten in de volgende informatiebrief.

Meer informatie

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt u op: www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer vertrouwen we erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,
Jerry Wenting
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

In maart ontving u een brief over een opvanglocatie voor Oekraïners bij u in de buurt: De Lelie zorggroep aan de Charloisse Lagedijk. Via deze brief informeren wij u dat het aantal bewoners in afgelopen periode is uitgebreid tot ongeveer 100 mensen. Het gaat om mensen met een meervoudige beperking. De bewoners op de woonlocatie krijgen zorg van onder andere mantelzorgers. De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Opvang voor Oekraïners

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl. We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemers,

De afgelopen maanden bood de gemeente Rotterdam tijdelijk extra opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen of willen blijven omdat het daar niet veilig is. Daarom moest de gemeente snel tijdelijke opvanglocaties vinden.

In uw omgeving is een opvanglocatie geopend aan de Merwehaven, het schip De Volendam van de Holland America Line. Op De Volendam vangt de gemeente Oekraïense vluchtelingen op. Op dit moment verhuizen zij naar verschillende andere locaties in Rotterdam, in de regio of ergens anders in Nederland. Op 14 september vertrekt De Volendam uit de Merwehaven en doet dan weer dienst als cruiseschip.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en het begrip dat u de afgelopen periode heeft getoond. Bewoners uit de wijk organiseerden zelfs activiteiten voor de volwassenen en kinderen aan boord van het schip. Bijvoorbeeld een hondenknuffelmiddag, activiteiten rond Koningsdag en gezamenlijke schoonmaakacties. Wij stellen dit zeer op prijs. Mede dankzij u voelden de mensen zich veilig en welkom in Rotterdam.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

In juli ontving u een brief over opvanglocaties voor Oekraïners bij u in de buurt: Hippiashof en Gorgiashof. Via deze brief informeren wij u wanneer de nieuwe bewoners op deze locaties komen wonen. Locatie Hippiashof biedt ruimte aan ongeveer 60 mensen. De bewoners worden in de week van 5 september verwacht. Locatie Gorgiashof biedt ruimte tot ongeveer 100 mensen. Deze bewoners komen er vanaf eind september wonen.

De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door het Leger des Heils. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Opvang voor Oekraïners

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Meer informatie

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Op 2, 3 en 4 september vindt de Wereldhavendagen plaats in Rotterdam.

Tijdens deze dagen zijn er op verschillende locaties in de stad, op de kade en in de haven activiteiten.

Dit geldt ook voor het gebied in en rond de Parkhaven. Er wordt bijvoorbeeld een Mariniersdorp ingericht en er komen schepen van de Koninklijke Marine te liggen.

Om plaats te maken voor deze activiteiten wordt het schip de Allegro, waar op dit moment asielzoekers worden opgevangen, tijdelijk verplaatst naar de Boompjes.

Wanneer?

Het schip vertrekt op dinsdag 30 augustus naar de Boompjes en keert op maandag 5 september weer terug naar de Parkhaven.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Sabine Bruijnincx
Directeur Stichting Wereldhavendagen Rotterdam

Beste bewoner,

Op 2, 3 en 4 september vindt de Wereldhavendagen plaats in Rotterdam.
Tijdens deze dagen zijn er op verschillende locaties in de stad, op de kade en in de haven activiteiten.

Dit geldt ook voor het gebied in en rond de Parkhaven. Er wordt bijvoorbeeld een Mariniersdorp ingericht en er komen schepen van de Koninklijke Marine te liggen.

Om plaats te maken voor deze activiteiten wordt het schip de Allegro aan de Parkhaven waar op dit moment asielzoekers worden opgevangen, tijdelijk verplaatst naar de Boompjes.

Wanneer?

Het schip vertrekt op dinsdag 30 augustus naar de Boompjes en keert op maandag 5 september weer terug naar de Parkhaven.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Sabine Bruijnincx
Directeur Stichting Wereldhavendagen Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemers,

De afgelopen maanden bood de gemeente Rotterdam tijdelijk extra opvang aan Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven omdat het daar niet veilig is. Daarom moest de gemeente snel tijdelijke opvanglocaties vinden.

In uw omgeving is een opvanglocatie geopend aan de Terwenakker, het schip de Arkona. Op de Arkona vangt de gemeente asielzoekers op. Op dinsdag 6 september verhuizen de bewoners naar een schip in de Delfshavense Schie, ter hoogte van de Abraham van Stolkweg in Rotterdam. Op 10 september vertrekt de Arkona uit de Terwenakker.

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking en het begrip dat u de afgelopen periode heeft getoond. U heeft zich erg flexibel opgesteld wat wij zeer op prijs stellen. Mede dankzij u voelden de mensen zich veilig en welkom in Rotterdam.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Het Rijk vraagt gemeenten (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties.

Op 14 juli 2022 hebben wij u per brief laten weten dat het schip 'Alemannia' dat in de Delfshavense Schie lag, van 16 juli tot 1 september in Middelharnis zou liggen om daar gedurende een paar weken asielzoekers op te vangen.

Op 2 september ligt het schip weer aangemeerd op dezelfde plek in de Delfshavense Schie, ter hoogte van de Abraham van Stolkweg. Vanaf 6 september wordt het dan weer gebruikt als tijdelijke opvanglocatie.

Wie worden opgevangen?

Op de Alemannia komen ongeveer 90 asielzoekers wonen. Zij worden begeleid door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Stichting Mano, een welzijnsorganisatie die mensen stimuleert om mee te doen aan de samenleving, organiseert activiteiten voor de bewoners van het schip.

Duur opvang

De opvang op de Alemannia is voor langere tijd en afhankelijk van de ontwikkelingen.

Vragen of opmerkingen

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met telefoonnummer 14 010 of stuur een e-mail naar opvang@rotterdam.nl. Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof, Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Abraham van Stolkweg 140. Dit gebouw is gebruikt door het Leger des Heils, maar staat inmiddels enige tijd leeg. Het gebouw wordt op dit moment opgeknapt en biedt ruimte aan ongeveer 52 mensen, verdeeld over 14 woonruimtes. De nieuwe bewoners komen er in oktober wonen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt u op: rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte bewoners, eigenaar,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 op verschillende noodlocaties zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Sommige noodopvanglocaties zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken.

Wij hebben een tijdelijke plek gevonden bij u in de buurt. Hier komt het schip MS Switzerland te liggen. Het schip komt te liggen aan de Feijenoordkade, in de buurt van de Dillenburgstraat. Het schip ligt hier vanaf 22 augustus en biedt ruimte aan maximaal 142 mensen. De Oekraïense vluchtelingen komen er in september wonen. Een maatschappelijke organisatie zorgt voor het beheer op locatie en sociale begeleiding van de mensen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is vooralsnog voor een half jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit verlengd worden.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen vindt u op: rotterdam.nl/vluchtelingen. Heeft u vragen? Bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar hulpoekraine@rotterdam.nl. Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer vertrouwen we erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Baarsweg 61. Deze kerk kent u als de 'Betlehemkerk' en staat ruim 1,5 jaar leeg. Het pand wordt op dit moment opgeknapt en biedt ruimte aan ongeveer 20 mensen, verdeeld over 7 woonruimtes. De nieuwe bewoners komen er eind september wonen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010. Stelt u een persoonlijke afspraak op prijs? Dan kunt u een e-mail sturen naar gebiedhoogvliet@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Sabine Kuiper
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Courzandseweg. Dit vroegere buurthuis kent u als 'De Kolk' en staat ruim 1,5 jaar leeg. Het pand wordt op dit moment klaargemaakt als woning. De woning geeft onderdak aan een familie van 12 personen. Waarschijnlijk komen de nieuwe bewoners er begin september wonen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Warm welkom voor nieuwe buren

Zo'n 4 maanden geleden heeft u uw nieuwe Oekraïense buren aan de Smirnoffweg 3 warm welkom geheten en bij activiteiten op Heijplaat betrokken. Ik wil u via deze weg heel hartelijk bedanken daarvoor.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Sabine Kuiper
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Mijnkintbuurt. Ongeveer 20 woningen worden op dit moment voorbereid. In totaal komen er ongeveer 40 woningen tijdelijk beschikbaar.
Alle woningen waar Oekraïense vluchtelingen komen wonen, staan gepland om gesloopt te worden. Bewoners die er nu nog wonen, hoeven niet extra snel te verhuizen. Wanneer een woning beschikbaar komt, maken we deze klaar voor Oekraïners. Op het moment dat de woning klaar is, zullen de nieuwe bewoners verhuizen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of ideeën voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Urkersingel. Een aantal woningen in deze straat wordt op dit moment voorbereid. De woningen bieden ruimte aan 30 mensen, verdeeld over ongeveer 10 woningen. De woningen zijn geschikt voor 3 tot 4 personen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of ideeën voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Katendrechtse Lagedijk. Deze woning wordt op dit moment voorbereid. Waarschijnlijk verhuizen de nieuwe bewoners de komende weken. De woning biedt ruimte aan 4 personen.

Duur opvang

De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie of vragen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of ideeën voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze locaties is bij u in de buurt: Desdemonastraat. Een aantal woningen in deze straat worden momenteel voorbereid en naar verwachting verhuizen de nieuwe bewoners de komende weken. De woningen bieden ruimte aan 32 mensen, voornamelijk grote gezinnen. Later in het jaar volgen nog meer woningen in de Desdemonastraat waar Oekraïense vluchtelingen komen wonen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door een maatschappelijke organisatie. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010. Stelt u een persoonlijke afspraak met de wijkmanager op prijs? Dan kunt u een e-mail sturen naar gebiedhoogvliet@rotterdam.nl.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Sabine Kuiper
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze locaties is bij u in de buurt: Gorgiashof A en B. Gorgiashof A biedt ruimte
aan 78 mensen. Gorgiashof B biedt ruimte aan 22 mensen. De woningen zijn geschikt
voor 2 tot 5 personen. Deze locaties worden momenteel voorbereid en naar verwachting verhuizen de nieuwe bewoners rond september 2022. Later in het jaar komen ook woningen beschikbaar voor vluchtelingen op locatie Hippiashof.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door een maatschappelijke organisatie. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Meer informatie en spreekuur

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Daarnaast wordt er aanstaande donderdag 21 juli een inloopspreekuur georganiseerd waar u vragen kunt stellen. Onder andere wijkmanager Han van Dam (gemeente Rotterdam) en wijkconsulent Sakina El Allouchi (Havensteder) staan dan van 16.30 uur tot 17.30 uur voor u klaar. De locatie van dit spreekuur is in de tuin bij de entree van de flat aan het Gorgiashof nummer 1.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur Gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn binnenkort niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze locaties is bij u in de buurt: Stroom, Lloydstraat 1. Dit voormalige hotel staat al enige tijd leeg, is in korte tijd op te knappen en biedt ruimte aan 50 mensen, verdeeld over 17 woonruimtes (2-persoons, 3-persoons en 4-persoons). Deze locatie wordt momenteel voorbereid en naar verwachting verhuizen de nieuwe bewoners in augustus 2022.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is voor ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door een maatschappelijke organisatie. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010. Heeft u andere vragen over de opvang van vluchtelingen in de wijk Delfshaven Schiemond? Dan kunt u contact opnemen met:

 • Marlies Pfaff (wijknetwerker), 06 832 458 71 en mec.pfaff@rotterdam.nl
 • Jolanda Broekzitter (wijkmanager), 06 129 681 01 en j.broekzitter@rotterdam.nl

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze locaties is bij u in de buurt: Waelestein, Schulpplein 50. Deze voormalige woonzorglocatie biedt op de 7e en 8e etage ruimte aan 48 mensen, verdeeld over 24 woonruimtes voor 2 personen. Deze locatie wordt momenteel voorbereid en naar verwachting verhuizen de nieuwe bewoners in de loop van augustus 2022. Later in het jaar worden ook de 5e en 6e etage gereedgemaakt voor mogelijke bewoning.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door een maatschappelijke organisatie. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Geachte heer, mevrouw,

Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te verblijven en zijn per 1 september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe locaties, die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen, een eigen verblijfsruimte hebben en zelf kunnen koken.

Eén van deze locaties is bij u in de buurt: Sigrid Undsetweg. Dit voormalige kantoorgebouw biedt ruimte aan 80 mensen, verdeeld over 32 woonruimtes (1-persoons, 2-persoons, 3-persoons en 4-persoons). Deze locatie wordt momenteel voorbereid.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is vooralsnog ongeveer een jaar. De vluchtelingen worden begeleid door een maatschappelijke organisatie. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie opnieuw. Dit hangt ook nauw samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Jerry Wenting
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten. Tegelijkertijd zijn er ook andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is.

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties.

Opvanglocatie Alemannia

Eén van die tijdelijke opvanglocaties is het schip 'Alemannia' dat sinds begin april in de Delfshavense Schie ter hoogte van de Abraham van Stolkweg ligt. Hier worden op dit moment Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Aanstaande zaterdag 16 juli vaart het schip tijdelijk weg om in Middelharnis gedurende een paar weken asielzoekers op te vangen. De huidige bewoners van de Alemannia verhuizen deze week naar een andere locatie.

Vanaf 1 september ligt het schip weer aangemeerd in de Schie ter hoogte van de Abraham van Stolkweg, en kan het hier weer gebruikt worden als tijdelijke opvanglocatie. Op dat moment ontvangt u ook weer nadere informatie van ons.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/vluchtelingen.
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.
Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. In de afgelopen periode heeft u er aan bijgedragen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam. Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Monique van Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

U ontving eind april een brief over de Aarhof als opvanglocatie voor vluchtelingen. De Aarhof is nu verbouwd, en in de tweede helft van juli komen er mensen wonen op deze locatie.

Wie komen er wonen in de Aarhof

Door de oorlog in Oekraïne heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland. Het college heeft daarom besloten om vluchtelingen in Rotterdam op te vangen op verschillende locaties in de stad. Dit zijn tijdelijke opvanglocaties waardoor vluchtelingen soms ook moeten verhuizen binnen Rotterdam, de regio of het land.
De meeste bewoners die nu naar de Aarhof verhuizen, komen van één van de schepen in Rotterdam. Het gaat om zeventig mensen. Het Leger des Heils neemt de sociale begeleiding op zich.

De Aarhof

De Aarhof, aan de Aar 193, is een voormalig verzorgingshuis. De huidige huurders van het woongebouw blijven er ook wonen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is vooralsnog voor een jaar.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010. Of kijk op de website www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen. Deze worden regelmatig bijgewerkt.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen in De Aarhof.

Met vriendelijke groet,
Jerry Wenting
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste omwonende,

Net als vele Rotterdammers is het college van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa. Ook in Nederland. In Rotterdam worden momenteel ruim 2.700 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen, die in hun thuisland naar school gingen. Het Rijk heeft besloten dat kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen recht hebben op onderwijs.

Start tijdelijke onderwijslocatie 'De Gaffel'

Met deze brief informeer ik u over de opening van een tijdelijke onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen in uw wijk. Het gaat om het gebouw van de oude 'Van Asch van Wijckschool' met ingang aan het Toni Koopmanplein 114. Op die plek krijgen maximaal 200 Oekraïense kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les. De eerste lesdag is in de week van 20 juni. De lessen lopen door tot 9 juli en gaan na de zomervakantie op 22 augustus weer verder.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde  vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Monique van der Hoof
Rayondirecteur Noord binnen
Gemeente Rotterdam    

Beste bewoner(s),

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten. Tegelijkertijd zijn er ook andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is. Zij vragen in Nederland asiel aan. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden zij statushouders en hebben zij recht op een woning in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland blijven zij langer in de asielzoekerscentra. Die raken daardoor overvol.

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties.

Opvanglocatie Schiehaven

Eén van die tijdelijke opvanglocaties is het schip 'de Statendam' in de Schiehaven. Momenteel worden daar Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf 9 mei wordt het schip in de Schiehaven gebruikt voor de opvang van maximaal 175 statushouders die door het Rijk aan Rotterdam zijn gekoppeld. Deze nieuwe Rotterdammers verblijven in principe tijdelijk op dit schip totdat zij een woning in Rotterdam hebben. Door het woningtekort in Rotterdam is dat niet makkelijk. Wel is het prettig dat zij vanaf het schip met hun inburgering in Rotterdam kunnen beginnen.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 8844.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten. Tegelijkertijd zijn er ook andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is. Zij vragen in Nederland asiel aan. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden zij statushouders en hebben zij recht op een woning in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland blijven zij langer in de asielzoekerscentra. Die raken daardoor overvol.

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties.

Opvanglocatie Terwenakker

Eén van die tijdelijke opvanglocaties is het schip 'Arkona' aan de Terwenakker. Vanaf 4 mei wordt het schip gebruikt voor de opvang van ongeveer 90 asielzoekers. Sinds maart verbleven op de Arkona Oekraïense vluchtelingen. Zij zijn deze week verhuisd naar het schip 'de Volendam' in de Merwehaven.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoners,

Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland. Het college heeft daarom besloten om vluchtelingen in Rotterdam op te vangen op verschillende locaties in de stad.

Een van deze locaties is bij u in de buurt:
Waelestein, Schulpplein 50

De locatie is een voormalig verzorgingshuis en moet nog geschikt gemaakt worden voor de nieuwe bewoners. De voorbereidingen hiervoor zullen op korte termijn beginnen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie?

Voor vragen over, of initiatieven voor vluchtelingen kunt u terecht bij: www.rotterdam.nl/oekraine. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Door de oorlog in Oekraïne heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland. Het college heeft daarom besloten om vluchtelingen in Rotterdam op te vangen op verschillende locaties in de stad.

Opvanglocaties

Eén van deze locaties is bij u in de wijk:

 • De Aarhof, aan de Aar 193 in Zevenkamp.

Wooncompas stelt dit voormalig verzorgingshuis hiervoor beschikbaar. De voorbereidingen voor het bewoonbaar maken van het pand zijn inmiddels begonnen. De huidige huurders van het woongebouw blijven er wonen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010. Of kijk op de website www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen. Deze worden regelmatig bijgewerkt.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen in De Aarhof.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Net als vele Rotterdammers is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Doorstroom noodlocatie

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

De eerste noodopvang en coördinatie werd gedaan in de sporthal Wielewaal, maar dit was een tijdelijke oplossing. Deze locatie biedt weinig privacy voor de vluchtelingen en daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie.

De nieuwe noodopvanglocatie is:

 • een leegstaand kantoor pand aan de Max Euwelaan 1 in Brainpark I.

De mensen komen vanaf 11 april naar deze noodopvanglocatie. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraine zich melden, registreren en een dag op adem komen. Hierna worden de mensen doorverwezen naar andere locaties.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen.

Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 - 8844.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste omwonende,

Net als vele Rotterdammers is het college van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa. Ook in Nederland. In Rotterdam worden 2.400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen, die in hun thuisland naar school gingen. Het Rijk heeft besloten dat kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen recht hebben op onderwijs.

Start tijdelijke onderwijslocatie

Met deze brief informeer ik u over de opening van een tijdelijke onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen in uw wijk genaamd 'De Oekraïense School'. Het betreft het voormalig gebouw van het Zuider Gymnasium aan de Grift 30. De locatie richt zich op Oekraïense kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met alle Primair en Voortgezet Onderwijs besturen van Rotterdam.

Gefaseerde instroom

De instroom van leerlingen gaat gefaseerd. Er wordt gestart met 100 leerlingen voor het basisonderwijs en 100 voor het voortgezet onderwijs. In de komende periode wordt dat verder uitgebreid. Kinderen gaan zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar school en later met de fiets. De eerste onderwijsdag is op donderdag 14 april. De lessen starten om 9.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoners,

Op 8 maart heeft u een brief van de gemeente ontvangen over de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraine. Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Ook de gemeente Rotterdam zorgt voor noodopvang op verschillende locaties voor deze vluchtelingen.

Door de druk om geschikte locaties te vinden voor noodopvang is sporthal de Wielewaal toen aangewezen als eerste doorstroomlocatie voor de opvang van vluchtelingen. Op 8 maart kwamen hier de eerste vluchtelingen aan. Deze gebeurtenis en het gebruik van de sporthal als noodlocatie kwam voor veel bewoners onverwachts. Ik dank u voor uw medewerking en begrip want hierdoor hebben wij de vluchtelingen op kunnen vangen in deze sporthal.

De doorstroomlocatie sporthal Wielewaal sluit per 10 april en vanaf 11 april kan de sporthal weer gebruikt worden voor sportactiviteiten.

Er komt een nieuwe droomstroomlocatie voor vluchtelingen aan de Max Euwelaan. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraine zich melden, registreren en een dag op adem komen. Hierna worden de mensen doorverwezen naar andere locaties.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

Zoals u weet vindt er tijdelijk opvang van asielzoekers plaats op een schip aan de Spoorweghaven. Sinds begin dit jaar vangt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op verzoek van de regering tijdelijk 500 asielzoekers op, waarvan 250 in Rotterdam. De opvang van 250 asielzoekers op 3 riviercruiseschepen in de stad zou tot 1 mei duren. Daarna zouden de asielzoekers naar een asielzoekerscentrum (AZC) in het land of een andere noodopvanglocatie gaan.

De situatie is inmiddels veranderd. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners op de vlucht. Nederland vangt zo’n 50.000 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan 2000 in de regio Rotterdam-Rijnmond. De gemeenten in onze regio zijn druk bezig noodopvang voor hen te regelen, maar deze opvangplekken zijn beperkt beschikbaar.

Tegelijkertijd komen er nog steeds vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afghanistan in de AZC’s. Die raken daardoor overvol.

Opvang verlengen

Door deze gebeurtenissen zijn de 3 schepen hard nodig om mensen op te vangen. Het college van B en W heeft daarom besloten om de opvang op het schip bij u aan de Spoorweghaven met 6 maanden te verlengen. We begrijpen dat dit anders is dan verwacht, maar hopen op uw begrip.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Er is ook een beheercommissie voor de Spoorweghaven waarin een vertegenwoordiging van bewoners deelneemt. Met de verlenging van de opvang blijft ook de beheercommissie langer actief.

Vragen of opmerkingen

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij de beheercommissie? Neem dan contact op met de heer S. Bahadoer via s.bahadoer@rotterdam.nl.

Meldingen

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
André Hammink
Rayondirecteur

Beste bewoner(s),

Zoals u weet vindt er tijdelijk opvang van asielzoekers plaats op een schip aan de Parkhaven. Sinds begin dit jaar vangt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op verzoek van de regering tijdelijk 500 asielzoekers op, waarvan 250 in Rotterdam. De opvang van 250 asielzoekers op 3 riviercruiseschepen in de stad zou tot 1 mei duren. Daarna zouden de asielzoekers naar een asielzoekerscentrum (AZC) in het land of een andere noodopvanglocatie gaan.

De situatie is inmiddels veranderd. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners op de vlucht. Nederland vangt zo’n 50.000 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan 2000 in de regio Rotterdam-Rijnmond. De gemeenten in onze regio zijn druk bezig noodopvang voor hen te regelen, maar deze opvangplekken zijn beperkt beschikbaar.

Tegelijkertijd komen er nog steeds vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afghanistan in de AZC’s. Die raken daardoor overvol.

Opvang verlengen

Door deze gebeurtenissen zijn de 3 schepen hard nodig om mensen op te vangen. Het college van B en W heeft daarom besloten om de opvang op het schip bij u aan de Parkhaven met 6 maanden te verlengen. We begrijpen dat dit anders is dan verwacht, maar hopen op uw begrip.

Er is een beheercommissie ingesteld voor het schip aan de Parkhaven. Deze bestaat uit bewoners en ondernemers uit de directe omgeving. Met het verlengen van de opvang blijft ook de beheercommissie langer actief.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

Zoals u weet vindt er tijdelijk opvang van asielzoekers plaats op een schip aan de Maashaven. Sinds begin dit jaar vangt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op verzoek van de regering tijdelijk 500 asielzoekers op, waarvan 250 in Rotterdam. De opvang van 250 asielzoekers op 3 riviercruiseschepen in de stad zou tot 1 mei duren. Daarna zouden de asielzoekers naar een asielzoekerscentrum (AZC) in het land of een andere noodopvanglocatie gaan.

De situatie is inmiddels veranderd. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners op de vlucht. Nederland vangt zo’n 50.000 Oekraïense vluchtelingen op, waarvan 2000 in de regio Rotterdam-Rijnmond. De gemeenten in onze regio zijn druk bezig noodopvang voor hen te regelen, maar deze opvangplekken zijn beperkt beschikbaar.

Tegelijkertijd komen er nog steeds vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afghanistan in de AZC’s. Die raken daardoor overvol.

Opvang verlengen

Door deze gebeurtenissen zijn de 3 schepen hard nodig om mensen op te vangen. Het college van B en W heeft daarom besloten om de opvang op het schip bij u aan de Maashaven met 6 maanden te verlengen. We begrijpen dat dit anders is dan verwacht, maar hopen op uw begrip.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
André Hammink
Rayondirecteur

Beste bewoner(s),

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Momenteel zijn er veel vluchtelingen uit Oekraine die een veilig onderdak zoeken in Rotterdam. De gemeente realiseert daarom op korte termijn een aantal opvanglocaties voor vluchtelingen.

Opvangplekken

De vluchtelingen worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • een schip in de Delfshavense Schie ten hoogte van de Abraham van Stolkweg.

De vluchtelingen komen vanaf 6 april naar deze locatie. Op het schip kunnen 170 mensen worden opgevangen. Deze locatie zal voor langere tijd worden gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van de vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoners en ondernemers,

Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Daarom heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om op korte termijn voor noodopvang te zorgen.

Holland America Line heeft Rotterdam het schip De Volendam aangeboden voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Op verzoek van het Rijk heeft de stad dit aanbod aanvaard.

Het schip komt bij u in de omgeving te liggen, aan de Merwehaven.

De eerste vluchtelingen komen in de loop van volgende week naar het schip. In de weken erna volgen er meer. De gemeente Rotterdam regelt in samenwerking met maatschappelijke organisaties, waaronder het Leger des Heils, de medische en sociale zorg en onderwijs voor de kinderen. De locatie wordt voor langere tijd gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van de vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie kijken op Rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • schip Castor bij de Rijnhaven/Landverhuizerplein.

De mensen verblijven sinds vorige week op het schip. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Daarom ontvangt u nu deze brief. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • Een kantoorpand op het bedrijventerrein aan de Smirnoffweg 3.

Deze locatie is in het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij hebben toestemming gegeven om dit pand als opvanglocatie te gebruiken.
De vluchtelingen komen vanaf maandag 28 maart naar deze locatie. Voorlopig worden er 80 mensen opgevangen en dat wordt later uitgebreid. Deze locatie zal voor langere tijd worden gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Daarom worden er nu werkzaamheden uitgevoerd in het pand en op het terrein om het bewoonbaar te maken. Ook wordt, nadat de inrichting van het pand voor bewoning gerealiseerd is, voorzien in een speelgelegenheid voor de kinderen.

Stichting Ontmoeting verzorgt de begeleiding van de vluchtelingen die hier verblijven. Deze stichting is een bekende partner van de gemeente Rotterdam. Zij zijn ervaren in het opvangen en begeleiden van mensen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Hulp aanbieden, vragen of opmerkingen

We krijgen heel veel hulp aangeboden. We vragen iedereen om de aangeboden hulp te melden via het mailadres hulpoekraine@rotterdam.nl. Voor andere vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u ook naar dit mailadres een mail sturen.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u de website Rotterdam.nl/oekraine bezoeken of bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • Gorgiashof nummer 4 tot en met 10 en 111
 • Hippiashof nummer 3 tot en met 9.

Deze gebouwen zijn van woningcorporatie Havensteder en bestaan uit kamers met gezamenlijke voorzieningen. Niet geschikt voor ‘gewone’ verhuring via Woonnet Rijnmond, maar ze bieden wel een goede, tijdelijke noodopvang. De locaties moeten nog geschikt gemaakt worden voor de nieuwe bewoners. We weten nog niet precies wanneer ze klaar zijn.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

U kunt ook terecht bij wijkmanager Han van Dam (gemeente), wijknetwerker Hans Bours, woonconsulent Sakina Allouchi  en Marutsan Cijntje (Havensteder). Zij staan donderdag 24 maart van 17.00 tot 18.00 uur voor u klaar in de tuin bij de entree van de flat aan het Gorgiashof nummer 1.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen aan het Gorgiashof/Hippiashof.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink, Rayondirecteur Gemeente Rotterdam
Dan Martens, manager Wonen Zuid Havensteder

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Ontmoetingsplek

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Wij willen deze mensen de mogelijkheid bieden hun ervaringen met elkaar te delen. Hiervoor richten wij samen met de Stichting Oekraïense Gemeenschap een Oekraïens Huis op aan de Pleinweg 196a.

Het is een ontmoetingsplek in een huiselijke sfeer, waar vluchtelingen hun hart kunnen luchten, hun ervaringen kunnen delen en waar hun kinderen met elkaar kunnen spelen. Het Oekraïens Huis is vanaf vrijdag 18 maart dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Vraagwijzer

Bij de ontmoetingsplek richt de gemeente Rotterdam een Vraagwijzer in, waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen voor hun vragen over financiën, zorg, scholing, en meer. De Vraagwijzer is van maandag tot en met vrijdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Hulp van de buurt

Bij het Oekraïens Huis zijn op dit moment geen vrijwilligers of spullen nodig. (Buurt)bewoners die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich melden bij VluchtelingenWerk.

Wilt u spullen doneren, dan kan dat bij Stichting Oekraïense Gemeenschap aan de Doklaan 21. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur, op zaterdag en zondag van 12. 00 tot 18.00 uur.

Tijdelijk

De ontmoetingsplek op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de situatie hebben wij heel snel deze ontmoetingsplek moeten realiseren. Daarom konden we u helaas niet eerder informeren. We hopen op uw begrip.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine.Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

This letter can be found at www.rotterdam.nl/oekraine. The letter can be translated using the translation function. You will find the translation button in the top right corner of each page.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • De Lelie zorggroep aan de Charloisse Lagedijk.

De mensen komen vanaf 16 maart 2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 50 mensen met een beperking.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen aan de Charloisse Lagedijk.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Twee van deze locaties zijn bij u in de wijk:

 1. Een schip aan de Coolhaven bij de Rochussenstraat (ongeveer 100 vluchtelingen).
 2. Een schip aan de Schiehaven. Dit schip is sinds december in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. Deze asielzoekers verhuizen naar een andere locatie. Na deze verhuizing vangt de gemeente Rotterdam zo’n 180 Oekraïense vluchtelingen op.

De mensen komen vanaf 14 en 16 maart naar deze locaties. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Duur opvang

De opvang op deze locaties is tijdelijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • een schip aan de Terwenakker.

De mensen komen vanaf 11 maart 2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 100 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van  Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • Sporthal Wielewaal, Brammertstraat 1.

De mensen komen vanaf 8 maart 2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 350 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Vandaar dat u deze brief waarschijnlijk ontvangt terwijl er al Oekraïense vluchtelingen de sporthal verblijven. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang in Sporthal de Wielewaal.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Beste bewoners,

Zoals u wellicht weet vindt er tijdelijk acute opvang van asielzoekers plaats op een schip aan de Spoorweghaven. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u enigszins bent overvallen door de komst van het schip. Door de noodzaak en de snelheid van handelen is er voor ons onvoldoende ruimte geweest om u tijdig over de ontwikkeling te informeren. Hiervoor onze excuses.
Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken. Dit is in samenspraak met de beheercommissie van de Spoorweghaven, waar een aantal inwoners uit de buurt vertegenwoordiging in heeft. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gehoor gegeven aan de zorgen die spelen in de buurt. Op basis van de afgelopen overleggen zijn de onderstaande onderwerpen besproken:

Het aantal bewoners

Het is schip is aangemeerd eind december. Het aantal inwoners op het schip is volgens afspraak 65 personen. Over de aanmeerperiode van 4 maanden heeft het college van burgemeester en wethouders nog geen besluit genomen. Dit heeft vooral te maken met de actuele situatie in de Oekraïne.

Geluidsmeeting DCMR

Een aantal bewoners heeft kenbaar gemaakt dat er geluidsoverlast is. Dit signaal is opgepakt door de wijkmanager Orlando Karam. Hij heeft een melding gemaakt bij het DCMR. Er is nog geen uitkomst van de meeting bekend. Zodra de uitkomst hiervan bekend is, wordt deze medegedeeld.

Terras

Om het terras van Bagels & Beans te kunnen gebruiken zijn de greener (de mobiele batterijstroom) en de containers verplaatst richting het schip. Het blijft lastig om een plek te vinden waar iedereen tevreden mee is.

Overlast

Voor wat betreft de locatie aan de Spoorweghaven kan gemeld worden dat tot op heden geen overlastmeldingen zijn binnengekomen. Het is goed mogelijk dat u enige hinder ervaart tijdens de bevoorrading van het schip. Daarvoor onze excuses. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de hinder te beperken.

Parkeren

De meeste medewerkers en betrokkenen van het schip parkeren bij de Jumbo. Een enkeling aan de Levie Vorstkade. Alleen de verpleegkundigen hebben een parkeervergunning en staan dicht bij het schip geparkeerd. De verpleegkundigen pendelen namelijk tussen diverse locaties.

Fietsvlonders

Er zijn vlonders geplaatst op de kade. Deze zijn bestemd voor de fietsen van de bewoners van het schip om zich te verplaatsen en voor de fietslessen. Mocht u fietsen hebben die u niet gebruikt en wilt u deze beschikbaar stellen aan de dames van het schip, dan kunt u hierover contact opnemen met Stichting Mano via e-mail daphne@stichtingmano.nl.

Hulp aanbieden

Buurtbewoners die een bijdrage willen leveren aan de bewoners van het schip kunnen contact opnemen met Stichting Mano via e-mail daphne@stichtingmano.nl.
Stichting Mano organiseert dinermatches: dit is een initiatief met omwonende bewoners die het leuk vinden om bewoners van het schip thuis uit te nodigen voor een gezellig diner. Ook in april gaan ze hiermee door. Als u belangstelling hiervoor heeft dan kunt u contact opnemen met Daphne of de op de website van Stichting Mano kijken.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de locatie Spoorweghaven kunt u bellen met het telefoonnummer 14 010. Voor meldingen over de veiligheid en de openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44 en bij spoed via 112.

Momenteel hebben we ook te maken met de ontwikkelingen rondom de vluchtelingen uit de Oekraïne. Kijk voor alle actuele informatie op onze website: rotterdam.nl/opvang.

Met vriendelijke groet,
Orlando Karam
Wijkmanager Kop van Zuid

 • Wat: bijeenkomst opvang asielzoekers voor de locaties Parkhaven en Schiehaven
 • Wanneer: woensdag 23 februari 2022, 19.00 uur
 • Waar: online
 • Aanmelden: per e-mail.

Op 23 februari vindt om 19.00 uur een tweede bijeenkomst plaats. Let op: deze bijeenkomst gaat alleen over de locaties Parkhaven en Schiehaven.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen (kijk eerst of uw vraag al is beantwoord) en krijgt u van ons een laatste stand van zaken over de opvang.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gebiedcentrum@rotterdam.nl. U ontvangt dan een e-mail met instructies om de vergadering bij te wonen. U kunt in deze e-mail ook uw vraag vermelden, dan zorgen wij dat hij tijdens de bijeenkomst wordt beantwoord.

Achtergrondinformatie

Eind vorig jaar droeg de regering de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op om tijdelijke opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam gaat het om 250 asielzoekers die verdeeld over vier locaties op schepen worden opgevangen. Twee van die schepen liggen aan de noordoever: in de Parkhaven (naast de restaurantboot) en in de Schiehaven ter hoogte van het Lloyd Multiplein.

Op 23 december 2021 vond hierover een digitale bijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst werd informatie gegeven over de opvang en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inmiddels zijn de meeste van deze vragen beantwoord. Deze antwoorden kunt u vinden op deze pagina.

Beste bewoner(s),

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. In Rotterdam gaan we 250 asielzoekers opvangen op 4 locaties. De regiogemeenten vangen ook 250 asielzoekers op. Dit gaan we zo goed en veilig mogelijk doen; voor de asielzoekers en ook voor u als omwonenden. In deze brief leest u er meer over.

Opvangplekken

De asielzoekers worden opgevangen op schepen. Eén van die schepen komt bij u in de buurt aan de kade van de Maashaven te liggen, tussen de Gerrit Broersstraat en het bedrijf Quaker Oats.

De mensen komen tussen Kerst en Oud & Nieuw naar het schip. Het gaat om een groep van ongeveer 70 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Duur opvang

De opvang duurt ongeveer 4 maanden.

Digitale bijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale bijeenkomst voor alle omwonenden. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 december om 19.30 uur.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 884.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
André Hammink
Rayondirecteur

Dear occupant(s),

The government has instructed the Rotterdam-Rijnmond Safety Region to provide 500 temporary reception places for asylum seekers. This is because there is a great shortage of reception places in the Netherlands. In Rotterdam, we are going to accommodate 250 asylum seekers at 4 locations. The regional municipalities will also accommodate 250 asylum seekers. We intend to do this as well and as safely as possible; both for the asylum seekers and for you as local residents. You can read more about this in this letter.

Reception locations

The asylum seekers are being accommodated on ships. One of these ships will be moored in your neighbourhood on the quay of the Maashaven, between the Gerrit Broersstraat and the Quaker Oats property.

The people will be arriving on the ship between Christmas and New Year's Eve. It involves a group of about 70 people. They will be accompanied by employees of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA).

Duration of the reception

The reception will last approximately 4 months.

Digital meeting

The municipality is organising a digital meeting for all local residents. You are cordially invited to attend.

The meeting takes place on Thursday 23 December at 7:30 pm.

Do you need more information?

More information can be found at www.rotterdam.nl/opvang. Here are some frequently asked questions.

Any questions or comments?

If you have any other questions or comments, please call 14 010.

Any reports?

The police can be contacted on 0900 - 8844 for reports regarding safety and public order.

I trust that together we will ensure a good and safe temporary reception.

With kind regards,
André Hammink
District director

Beste bewoner(s),

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. In Rotterdam gaan we 250 asielzoekers opvangen op 4 locaties. De regiogemeenten vangen ook 250 asielzoekers op. Dit gaan we zo goed en veilig mogelijk doen; voor de asielzoekers en ook voor u als omwonenden. In deze brief leest u er meer over.

Opvangplekken

De asielzoekers worden opgevangen op schepen. Eén van die schepen komt bij u in de buurt aan de Parkhaven tussen de voetgangers- en fietstunnel, naast de Chinese boot.

De mensen komen vanaf 17 januari naar het schip. Het gaat om een groep van maximaal 70 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Duur opvang

De opvang duurt ongeveer 4 maanden.

Digitale bijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale bijeenkomst voor alle omwonenden. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 december om 19.30 uur.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur

Dear occupant(s),

The government has instructed the Rotterdam-Rijnmond Safety Region to provide 500 temporary reception places for asylum seekers. This is because there is a great shortage of reception places in the Netherlands. In Rotterdam, we are going to accommodate 250 asylum seekers at 4 locations. The regional municipalities will also accommodate 250 asylum seekers. We intend to do this as well and as safely as possible; both for the asylum seekers and for you as local residents. You can read more about this in this letter.

Reception locations

The asylum seekers are being accommodated on ships. One of these ships will be located near you on the Parkhaven between the pedestrian and bicycle tunnel, next to the Chinese boat.

The people will arrive at the ship from 17 January onwards. It involves a group of up to 70 people. They will be accompanied by employees of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA).

Duration of the reception

The reception will last approximately 4 months.

Digital meeting

The municipality is organising a digital meeting for all local residents. You are cordially invited to attend.

The meeting takes place on Thursday 23 December at 7:30 pm.

Do you need more information?

More information can be found at www.rotterdam.nl/opvang. Here are some frequently asked questions.

Any questions or comments?

If you have any other questions or comments, please call 14 010.

Any reports?

The police can be contacted on 0900 88 44 for reports regarding safety and public order.

I trust that together we will ensure a good and safe temporary reception.

With kind regards,
Monique van Hoof
District director

 

Beste bewoner(s),

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. In Rotterdam gaan we 250 asielzoekers opvangen op 4 locaties. De regiogemeenten vangen ook 250 asielzoekers op. Dit gaan we zo goed en veilig mogelijk doen; voor de asielzoekers en ook voor u als omwonenden. In deze brief leest u er meer over.

Opvangplekken

De asielzoekers worden opgevangen op schepen. Eén van die schepen komt bij u in de buurt aan de Schiehaven te liggen, ter hoogte van het Lloyd Multiplein.

De mensen komen zo snel als mogelijk is naar het schip. Het gaat om een groep van ongeveer 70 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Duur opvang

De opvang duurt ongeveer 4 maanden.

Digitale bijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale bijeenkomst voor alle omwonenden. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 december om 19.30 uur.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur

Dear occupant(s), 

The government has instructed the Rotterdam-Rijnmond Safety Region to provide 500 temporary reception places for asylum seekers. This is because there is a great shortage of reception places in the Netherlands. In Rotterdam, we are going to accommodate 250 asylum seekers at 4 locations. The regional municipalities will also accommodate 250 asylum seekers. We intend to do this as well and as safely as possible; both for the asylum seekers and for you as local residents. You can read more about this in this letter.

Reception locations

The asylum seekers are being accommodated on ships. One of these ships will be moored in your neighbourhood at the Schiehaven, near the Lloyd Multiplein.

The people will be arriving at the ship as soon as possible. It involves a group of about 70 people. They will be accompanied by employees of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA).

Duration of the reception

The reception will last approximately 4 months.

Digital meeting

The municipality is organising a digital meeting for all local residents. You are cordially invited to attend.

The meeting takes place on Thursday 23 December at 7:30 pm.

Do you need more information?

More information can be found at www.rotterdam.nl/opvang. Here are some frequently asked questions.

Any questions or comments?

If you have any other questions or comments, please call 14 010.

Any reports?

The police can be contacted on 0900 88 44 for reports regarding safety and public order.

I trust that together we will ensure a good and safe temporary reception.

With kind regards,
Monique van Hoof
District director

Beste bewoner(s),

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke opvangplaatsen te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland. In Rotterdam gaan we 250 asielzoekers opvangen op 4 locaties. De regiogemeenten vangen ook 250 asielzoekers op. Dit gaan we zo goed en veilig mogelijk doen; voor de asielzoekers en ook voor u als omwonenden. In deze brief leest u er meer over.

Opvangplekken

De asielzoekers worden opgevangen op schepen. Eén van die schepen komt bij u in de buurt aan de kade van de Spoorweghaven te liggen. Aan de zijde van de Levie Vorstkade en de hoek van de Stieltjesstraat.

De mensen komen tussen Kerst en Oud & Nieuw naar het schip. Het gaat om een groep van ongeveer 70 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Duur opvang

De opvang duurt ongeveer 4 maanden.

Digitale bijeenkomst

De gemeente organiseert een digitale bijeenkomst voor alle omwonenden. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 23 december om 19.30 uur.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op rotterdam.nl/opvang. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 88 44.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
André Hammink
Rayondirecteur

Dear occupant(s),

The government has instructed the Rotterdam-Rijnmond Safety Region to provide 500 temporary reception places for asylum seekers. This is because there is a great shortage of reception places in the Netherlands. In Rotterdam, we are going to accommodate 250 asylum seekers at 4 locations. The regional municipalities will also accommodate 250 asylum seekers. We intend to do this as well and as safely as possible; both for the asylum seekers and for you as local residents. You can read more about this in this letter.

Reception locations

The asylum seekers are being accommodated on ships. One of these ships will be moored in your neighbourhood on the quay of the Spoorweghaven. On the side of the Levie Vorstkade and the corner of the Stieltjesstraat.

The people will be arriving on the ship between Christmas and New Year's Eve. It involves a group of about 70 people. They will be accompanied by employees of the Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA).

Duration of the reception

The reception will last approximately 4 months.

Digital meeting

The municipality is organising a digital meeting for all local residents. You are cordially invited to attend.

The meeting takes place on Thursday 23 December at 7:30 pm.

Do you need more information?

More information can be found at www.rotterdam.nl/opvang. Here are some frequently asked questions.

Any questions or comments?

If you have any other questions or comments, please call 14 010.

Any reports?

The police can be contacted on 0900 88 44 for reports regarding safety and public order.

I trust that together we will ensure a good and safe temporary reception.

With kind regards,
André Hammink
District director