Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Inburgering010

Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. U leert hoe u aan werk kunt komen of een opleiding kunt volgen. En hoe wij in Nederland met elkaar omgaan.

Als u de Nederlandse taal kent voelt u zich sneller thuis in Nederland en in Rotterdam.

Komt u uit een land van buiten de EU (Europese Unie)? Dan is inburgeren vaak verplicht. U krijgt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als u moet inburgeren.

Bekijk het filmpje en zie hoe het inburgeringstraject er in Rotterdam uit ziet:

Voor statushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Bekijk de video in andere talen | Youtube.com

Voor gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Bekijk de video in andere talen | Youtube.com

Inburgeren voor statushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder.

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. De gemeente helpt u zo snel mogelijk in te burgeren. Kijk hier hoe de gemeente u kan helpen.

Bekijk de video | Youtube.com

Bekijk de video in andere talen:

 

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
 • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken. Lees meer informatie bij 'Inburgeringscursus'.
 • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief. Wij vragen u direct contact op te nemen met Inburgering010. Wij bespreken dan met u hoe u de lessen die u nog nodig heeft zo snel mogelijk kunt halen binnen de inburgeringstermijn. Ook kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP. ELIP is Einde Lening Inburgeringsplicht.

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw 'inburgeringstermijn'. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

Inburgeringscursus

Bent u na 1 januari 2022 in Rotterdam gaan wonen? De gemeente helpt u bij het vinden van een taalschool.

Statushouders die vóór 2022 naar Rotterdam zijn gekomen, kiezen zelf een taalschool. In bijna elke wijk in Rotterdam zijn er taalscholen waar u kunt inburgeren. Het is belangrijk dat u kiest voor een goede taalschool. De gemeente Rotterdam heeft met een aantal scholen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de taallessen. Die afspraken staan in het Taalconvenant. De gemeente controleert of de taalscholen de afspraken nakomen. Op die manier weet u zeker dat u goede lessen krijgt.

Lees het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering | VNG.nl.

Bekijk de kaart met taalscholen die inburgeringscursussen aanbieden:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

U moet binnen uw inburgeringstermijn slagen voor het inburgeringsexamen. Meer informatie hierover vindt u op inburgeren.nl.

U bent ingeburgerd als u examens op de volgende onderdelen heeft gedaan:

 • Participatieverklaring (PVT)
 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Module Arbeid & Participatie (MAP) voor inburgeraars na 1 januari 2022
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) voor inburgeraars vóór 2022.

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van DUO.

Bent u al gestart met inburgeren? U vindt meer informatie op mijnduo.nl en mijninburgering.nl.

Hier kunt u examens oefenen.

Bent u vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig? Dan kunt u geld lenen bij DUO voor uw inburgeringscursus. Op de website inburgeren.nl leest u hoe dat werkt. 

Het participatieverklaringstraject is een belangrijk en verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het PVT tekent u de participatieverklaring. Dit organiseert VluchtelingenWerk Nederland.

Ondertekenen PVT

De participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie - en dat u zich hiervoor zult inzetten. Nadat u de workshops heeft gevolgd ondertekent u de participatieverklaring.

Starten met het PVT

U ontvangt een uitnodiging van VluchtelingenWerk. U volgt de workshops dan ook via VluchtelingenWerk. Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring.

Kosten van het PVT

Er zijn voor u geen kosten aan het PVT verbonden.

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente. Om te kunnen naturaliseren moet u uw inburgeringsexamen hebben gehaald.

Meer informatie vindt u op de pagina Naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek.

Inburgeren voor gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen? Dan noemen wij u een gezinsmigrant. Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. Vanaf die datum is het de taak van gemeenten om u zo snel mogelijk in te laten burgeren. Door ervoor te zorgen dat u taallessen volgt, aan het werk gaat of een opleiding volgt. Op die manier kunt u zo snel mogelijk meedoen aan het dagelijkse leven.

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
 • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken. Lees meer informatie bij 'Inburgeringscursus'.
 • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief. Wij vragen u direct contact op te nemen met Inburgering010. Wij bespreken dan met u hoe u de lessen die u nog nodig heeft zo snel mogelijk kunt halen binnen de inburgeringstermijn. Ook kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP. ELIP is Einde Lening Inburgeringsplicht.

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente over uw inburgering. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw 'inburgeringstermijn'. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

In bijna iedere wijk in Rotterdam kunt u kiezen uit één of meerdere taalscholen waar u kunt inburgeren. Het is belangrijk dat u kiest voor een taalschool met het kwaliteitskeurmerk Blik op Werk. Dit betekent dat zij door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd. Als u een school kiest met het Blik op Werk-keurmerk, kunt u een lening bij DUO aanvragen. Met die lening kunt u de inburgeringscursus en examens betalen.

De gemeente Rotterdam heeft met een aantal van die scholen een overeenkomst gesloten, het Taalconvenant. De gemeente controleert de kwaliteit van de taallessen die deze scholen aanbieden. Op die manier weet u zeker dat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Let bij het kiezen van een taalschool dat het niveau dat de school biedt past bij uw inburgering.

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen uw inburgeringstermijn slagen voor het inburgeringsexamen. Dit kunt u aanvragen bij DUO. Meer informatie vindt u op inburgeren.nl.

U bent ingeburgerd als u de volgende onderdelen heeft gevolgd:

 • Participatieverklaring (PVT)
 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van DUO.

Al gestart met inburgeren?

Bent u al gestart met inburgeren? Dan vindt u meer informatie op mijnduo.nl en mijninburgering.nl.

Op de website inburgeren.nl leest u of, en hoe u geld kunt lenen voor uw inburgeringscursus bij DUO.

Het participatieverklaringstraject is een belangrijk en verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het PVT tekent u de participatieverklaring. Dit organiseert Stichting Voorlichters Gezondheid.

Ondertekenen PVT

De participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie - en dat u zich hiervoor zult inzetten. Nadat u de workshops heeft gevolgd ondertekent u de participatieverklaring.

Starten met het PVT

U ontvangt een uitnodiging van Stichting Voorlichters Gezondheid. Deze stichting biedt u de workshops aan die u moet volgen. Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring.

Kosten van het PVT

Er zijn voor u geen kosten aan het PVT verbonden.

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente. Om te kunnen naturaliseren moet u uw inburgeringsexamen hebben gehaald.

Meer informatie vindt u op de pagina Naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek.

Bent u Turkse gezinsmigrant?

Voor Turkse gezinsmigranten zijn de inburgeringsregels veranderd. Zij zijn vanaf 1 januari 2022 namelijk ook verplicht om in te burgeren. Lees hier wat er voor u is veranderd:

Meer informatie

Heeft u vragen over uw inburgering? Neem contact op met Inburgering010.
Bel: 010 498 45 20. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
E-mail: inburgering010@rotterdam.nl.