Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Verborgen leed zorgprofessional

Ziet u als professionele zorgverlener of vrijwilliger dat er sprake is van mishandeling, of heeft u grote vermoedens hiervan? Maar wil de oudere er niet over praten of ontkent deze alles?

Verborgen leed. Praat erover.

Bent u een professional? Ook al kunt u er zelf niet direct iets mee, als professional bent u verplicht er melding van te doen door de meldcode te gebruiken. Dat geldt voor elke vorm van huiselijk geweld en mishandeling en (dus) óók bij alleen maar een vermoeden van ouderenmishandeling of ontspoorde mantelzorg. Kijk ook op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Link opent een externe pagina.

De signaleringskaart helpt u om signalen te herkennen en stappen te ondernemen. U kunt hem hieronder bekijken en downloaden.

Bedenk dan dat er vaak grote schaamte is onder slachtoffers om hierover te spreken. Ouderenmishandeling is nog altijd een taboe.

Man in lichtblauw shirt met handen voor het gezicht

Toolkit

Wilt u anderen in uw organisatie of netwerk inspireren? Of wilt u een flyer ontvangen met informatie voor ouderen over ouderenmishandeling? Stuur dan een e-mail naar verborgenleedMO@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina en ontvang de toolkit met alle Verborgen Leed-middelen: van social media posts, signaleringskaarten, flyers tot posters en een presentatie (Powerpoint).

Au!derdom

Om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken is er een theatervoorstelling ontwikkeld. Het maakt vormen van ouderenmishandeling als ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting bespreekbaar. De theatervoorstelling kan worden ingezet voor ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en (zorg)professionals. De voorstelling wordt gratis aangeboden door de gemeente Rotterdam.

'Au!derdom' is een productie van Theater in Feite
theaterinfeite.nl. Link opent een externe pagina | Aart van den Berg | 06 209 238 33 | aart@theaterinfeite.nl. Link opent een externe pagina

Ziet u de video niet? Accepteer dan de cookies om een impressie van theatervoorstelling Au!derdom te zien.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Verborgen verhalen

Hieronder kunt u luisteren naar een situatie, waarin een hulp in de huishouding zich zorgen maakt over de oudere bij wie ze werkt. U kunt het verhaal ook lezen. Kijk op de pagina Verborgen leed voor alle Verborgen verhalen.

Algemene informatie