Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Verborgen leed mantelzorger

Veel ouderen zijn afhankelijk van hulp door mensen om hen heen: kennissen, buren en familie. Deze vorm van zorg noemen we mantelzorg. Dat gaat vaak goed, maar soms ook niet.

Wanneer een mantelzorger het bijvoorbeeld te druk heeft of niet de juiste kennis of kunde heeft, geeft de mantelzorger soms niet (meer) de goede zorg. Overbelasting en frustratie bij de mantelzorger kan dan leiden tot ontoelaatbaar gedrag naar de oudere.

We noemen dit 'ontspoorde mantelzorg'. Een vorm daarvan is 'compassiemoeheid' bij de mantelzorger. Dit maakt dat de oudere aan z’n lot wordt overgelaten en er geen oog meer is voor zijn/haar zorgbehoefte. Uiteindelijk kan dat leiden tot het niet of steeds minder geven van de hulp en zorg die nodig is.

Bij ontspoorde mantelzorg is er geen sprake van opzet bij de mantelzorger. Soms heeft de mantelzorger niet eens in de gaten dat zijn of haar handelen eigenlijk een vorm van mishandeling is.

Vrouw met handen voor het gezicht

Verborgen leed. Praat erover.

Het gebeurt vaker dan u denkt dat een naaste de zorg niet meer aankan. Weet dat u hierin niet alleen bent.

  • Mantelfoon is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen of om uw hart te luchten via 0800 777 33 33 of mantelfoon.nl. Link opent een externe pagina. Zij kunnen u helpen met informatie over mantelzorg en hulp en regelingen die beschikbaar zijn. Ook kunnen ze u helpen met vervangende mantelzorg als u even pauze wilt van uw zorgtaken.
  • Neem contact op met een professionele zorgverlener van uw familielid of naaste. Zij kunnen met u meekijken hoe de zorg voor u verlicht kan worden.
  • Veilig Thuis op 0800 20 00 is 24/7 anoniem bereikbaar voor vragen en hulp. Bijvoorbeeld wanneer u bang bent een stap te ver te zijn gegaan richting de oudere.

Wanneer u zich zorgen maakt om een overbelaste mantelzorger, familielid of bekende kunt u een van de volgende dingen doen:

  • Praat met andere bekenden van de mantelzorger of oudere of zij hetzelfde zien.
  • Praat met hulpverleners zoals de huisarts of de hulp van de oudere over je vermoedens.
  • Praat met de mantelzorger zelf; vraag hoe het gaat en of je kunt helpen.
  • Praat met de oudere, maar alleen als de oudere hierdoor niet in gevaar komt.
  • Bel gratis en anoniem Veilig Thuis op 0800 20 00 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar).

De signaleringskaart helpt u om signalen te herkennen en stappen te ondernemen. U kunt hem hieronder bekijken en downloaden.

Verborgen verhalen

Hieronder kunt u luisteren naar een situatie, waarin een mantelzorger merkt dat ze zonder dat ze het zelf wil, over haar eigen grens heen gaat. U kunt het verhaal ook lezen. Kijk op de pagina Verborgen leed voor alle Verborgen verhalen.

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien