Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Speed pedelec op het fietspad

Nieuwe (elektrische) vormen van vervoer worden in Rotterdam gezien als kans om de stad te laten groeien én bereikbaar te maken en behouden. De speed-pedelec wordt gezien als goed voorbeeld.

Met deze snelle e-bike fietst u sneller - maar met actieve inspanning - van A naar B. Dit biedt een gezond alternatief voor het afleggen van grotere afstanden binnen de regio, voor zowel werk als privé.

Rotterdam zet als eerste gemeente de stap om de snelle fiets via een ontheffing toe te laten op het fietspad, onder de voorwaarde dat hij/zij met een maximale snelheid van 30 km/h rijdt. De beslissing waar te fietsen ligt bij de gebruiker van de speed-pedelec zelf, óf op de rijbaan óf op het fietspad.

Wat is een speed-pedelec?

De speed-pedelec is een snelle elektrische fiets die tot een snelheid van 45 km per uur elektrisch wordt ondersteund. Ter vergelijking: een normale e-bike wordt tot 25 km per uur elektrisch ondersteund. Speed-pedelecs vallen daarom, met hun hoge snelheid, tussen wal en schip. Ze hebben een geel kenteken en zijn daarmee formeel een ‘bromfiets’, inclusief verplichting om een helm te dragen. Dat betekent dat op veel plaatsen in de stad de speed-pedecs niet op het fietspad mag rijden maar op de rijbaan moeten rijden. Bestuurders van de speed-pedelec ervaren dat als zeer gevaarlijk.

Waarom worden de speed-pedelecs toegelaten op het fietspad?

Veel speed-pedelec gebruikers voelen zich niet overal veilig op de rijbaan. Niet alle modellen speed-pedelecs halen (eenvoudig) een snelheid van 45 km per uur; het voertuig is veel lichter dan auto’s en vrachtauto’s om hen heen. Hierdoor vormen ze, vergeleken met auto’s en motoren, een kwetsbare doelgroep op de rijbaan. Door de bestuurders van een speed-pedelec met een maximale snelheid van 30 km per uur toe te laten op het fietspad, kunnen ze zelf beslissen waar ze zich veilig voelen. Met deze maximale snelheid blijft het verkeer op het fietspad in balans, rekening houdend met de andere snelheden van de gebruikers op het fietspad.

Ontheffing nodig

Om de gebruikers van speed-pedelecs veilig door de stad te laten fietsen, mogen ze vanaf 1 april 2020 zelf beslissen waar ze willen fietsen; op de rijbaan óf op het fietspad. Om op het fietspad te fietsen, dienen ze in het bezit te zijn van een ontheffing. Deze ontheffing kunt u met uw persoonlijke DigiD aanvragen.

Bent u al in het bezit van een ontheffing om met uw speed-pedelec op het fietspad te mogen fietsen en is deze vanaf 31 maart 2022 niet meer geldig? Dan kunt u hier via dezelfde manier opnieuw een ontheffing aanvragen.

Hoe werkt het?

Bij het aanvragen van de ontheffing levert de aanvrager een kopie van het kentekenbewijs en een auto-/bromfietsrijbewijs aan. Wij controleren of er daadwerkelijk sprake is van een speed-pedelec, door het kenteken bij het RDW na te gaan. Ook controleren wij de geldigheidsdatum van het rijbewijs. Het is mogelijk om per speed-pedelec één ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing is geldig tot 31 maart 2026. De speed-pedelecs mét ontheffing worden toegelaten op alle fietspaden binnen de bebouwde kom in de gemeente Rotterdam.

Omgangsregels op het fietspad

Aangezien de speed-pedelec gemiddeld een hogere snelheid heeft dan een normale (elektrische) fiets, dient de gebruiker zich te houden aan een aantal omgangsregels op het fietspad. Houd altijd rekening met andere gebruikers op het fietspad!

 • U bent te gast op het fietspad en brengt overige gebruikers van het fietspad niet in gevaar
 • Rijd maximaal 30 km per uur op het fietspad
 • Draag altijd een speed-pedelec- of bromfietshelm
 • U moet altijd de ontheffing - of een kopie - altijd kunnen tonen aan een handhaver wanneer daar om gevraagd wordt
 • Houd oogcontact met andere weggebruikers, zodat gevaren op tijd kunnen worden gesignaleerd.

Voorwaarden bij ontheffing 'Speed-Pedelec op verplicht en onverplicht fietspad' binnen de gemeente Rotterdam

 • U bent volgens het RDW bezitter van een speed-pedelec (‘high speed e-bike’), oftewel een tweewieler met elektrische trapondersteuning is die tot maximaal 45 kilometer per uur kan rijden
 • Dat de speed-pedelec op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) wordt beschouwd als een elektrische bromfiets.
 • Dat de speed-pedelec een gele bromfietskentekenplaat moet hebben, de bestuurder minimaal 16 jaar is, een bromfietsrijbewijs heeft (rijbewijs AM) en een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm moet dragen.
 • Deze ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden door de aanvrager van de ontheffing, als bestuurder van de speed-pedelec met het op de ontheffing genoemde kenteken.
 • Deze ontheffing geldt op alle verplichte fietspaden (G11) en onverplichte fietspaden (G13) binnen de bebouwde kom van de gemeente Rotterdam.
 • Bij gebruikmaking van de ontheffing moet de berijder van de speed-pedelec:
  • de ontheffing of een kopie daarvan, waaronder mede wordt begrepen een afbeelding op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal apparaat of toestel kunnen worden getoond aan de handhaver.
  • instructies en aanwijzingen van de politie, of Stadsbeheer/Toezicht & Handhaving stipt en onmiddellijk op te volgen.
  • het overige verkeer niet in gevaar brengen.
 • de bestuurder van de speed-pedelec moet het veroorzaken van hinder aan het overige fietsverkeer altijd zoveel mogelijk beperken en daarbij in acht te nemen op het fietspad als gast toegestaan te zijn.
 • De bestuurder van de speed-pedelec mag op het verplichte fietspad (G11) en het onverplichte fietspad (G13) niet harder rijden dan 30 km per uur.
 • Schades, die voortvloeien uit het gebruik van deze ontheffing, zijn geheel voor risico van de ontheffingshouder.
 • Bij het niet voldoen aan de voorwaarden van deze ontheffing wordt de aanvrager geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing.
 • Het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing.
 • De ontheffing vervalt van rechtswege per 31 maart 2026.

Meer informatie

Ervaart u overlast? Neem dan contact op met de gemeente Rotterdam via 14 010.