Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Ontheffing speed-pedelec aanvragen

De speed-pedelec is een snelle elektrische fiets, die bij snelheden tot 45 km/u elektrisch wordt ondersteund. Om speed-pedelecs veilig door de stad te laten fietsen, mogen men zelf beslissen waar men fietst: op de rijbaan óf op het fietspad. Om op het fietspad te mogen fietsen, moet u een ontheffing hebben.

Vraag de ontheffing aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'.

Per post aanvragen

Stuur een brief met uw gegevens, kopie auto- of bromfietsrijbewijs en kopie kentekenbewijs op naar:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling, afdeling mobiliteit
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Meer informatie

Rotterdam laat met een ontheffing de snelle e-fiets toe op de fietsersstrook.
Daarbij geldt dat de fietser:

 • zich aanpast aan de overige gebruikers van het fietspad
 • de ontheffing bij zich heeft
 • met een maximale snelheid van 30 km/u rijdt

Het is mogelijk om per speed-pedelec 1 ontheffing aan te vragen.

De speed-pedelecs mét ontheffing worden toegelaten op alle fietspaden binnen de bebouwde kom in de gemeente Rotterdam.

Deze ontheffing is geldig tot 31 maart 2026.

Meesturen

 • een kopie van het kentekenbewijs
 • een kopie van het auto-/bromfietsrijbewijs
  Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar
  Schrijf op de kopie dat het een kopie is.

Er wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk sprake is van een speed-pedelec.
Het kenteken wordt bij het RDW nagekeken.
Ook wordt de geldigheidsdatum van het rijbewijs gecontroleerd.

Indien gewenst kunt u persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, woonplaats, adresgegevens, persoons- en/of documentnummer wegstrepen of weglakken

Hoe lang duurt het

U ontvangt binnen twee weken de ontheffing.

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet in orde, dan wordt binnen twee weken contact met u opgenomen.

Voor wie is het

 • gebruikers van een speed-pedelec
 • ook mensen die buiten Rotterdam wonen, kunnen een ontheffing aanvragen

Voorwaarden

 • u bent volgens het RDW bezitter van een speed-pedelec (‘high speed e-bike’)
  oftewel een tweewieler met elektrische trapondersteuning die tot maximaal 45 kilometer per uur kan rijden
 • de speed-pedelec wordt op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) beschouwd als een elektrische bromfiets
 • de speed-pedelec moet een gele bromfietskentekenplaat hebben en
 • de bestuurder is minimaal 16 jaar
 • de bestuurder heeft een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM)
 • de bestuurder draagt een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm
 • deze ontheffing mag uitsluitend gebruikt worden door de aanvrager van de ontheffing, als bestuurder van de speed-pedelec met het op de ontheffing genoemde kenteken
 • deze ontheffing geldt op alle verplichte fietspaden (G11) en onverplichte fietspaden (G13) binnen de bebouwde kom van de gemeente Rotterdam
 • bij gebruikmaking van de ontheffing moet de berijder van de speed-pedelec:
 • de ontheffing of een kopie daarvan (waaronder ook een afbeelding op een smartphone, laptop, tablet of ander mobiel digitaal apparaat of toestel) kunnen tonen aan de handhaver
 • instructies en aanwijzingen van de politie, of Stadsbeheer/Toezicht & Handhaving stipt en onmiddellijk opvolgen
 • het overige verkeer niet in gevaar brengen
 • de bestuurder van de speed-pedelec moet het veroorzaken van hinder aan het overige fietsverkeer altijd zoveel mogelijk beperken en daarbij in acht te nemen op het fietspad als gast toegestaan te zijn
 • de bestuurder van de speed-pedelec mag op het verplichte fietspad (G11) en het onverplichte fietspad (G13) niet harder rijden dan 30 km per uur
 • schades die voortvloeien uit het gebruik van deze ontheffing zijn geheel voor risico van de ontheffingshouder
 • bij het niet voldoen aan de voorwaarden van deze ontheffing wordt de aanvrager geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing
 • het niet naleven van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing
 • de ontheffing vervalt van rechtswege per 31 maart 2026

Contact

Heeft u nog vragen:

Kijk voor meer informatie ook op de pagina 'Speed-pedelec'.

Veelgestelde vragen