Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Rotterdam voor iedereen

De laatste jaren is duidelijk geworden dat armoede en schulden iedereen kan overkomen. Door de stijgende energiekosten en toenemende inflatie raakt armoede en schulden zichtbaar steeds meer Rotterdammers.

De gemeente Rotterdam staat klaar voor Rotterdammers die in financiële nood komen, of dreigen te gaan komen. Want Rotterdam is een stad waarin we omkijken naar elkaar. Waarin we geen armoede accepteren. Dat is dan ook de essentie van 'Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede en schulden. Armoede- en schuldenbeleid 2023-2026'. In dit document schetst de gemeente Rotterdam haar ambitie voor de collegeperiode 2023-2026.

10 doelen

De komende jaren helpen we meer Rotterdammers met het voorkomen van schulden en helpen we hen uit de problematische schulden als zij die al hebben. Daarnaast beperken we de gevolgen van het leven met financiële problemen. We zorgen ervoor dat minder Rotterdammers – en dus ook minder kinderen – leven in armoede. Dit gaan we doen aan de hand van 10 doelen:

  1. We benaderen actief meer Rotterdammers met financiële problemen.
  2. Elke Rotterdammer met recht op een inkomensondersteunende regeling, maakt daar gebruik van.
  3. We maken een integrale aanpak voor het verminderen van het aantal kinderen in armoede.
  4. We maken het hebben van financiële problemen actief bespreekbaar in de stad.
  5. We vergroten de financiële redzaamheid van Rotterdammers.
  6. We hebben oog voor het individu.
  7. We leiden meer Rotterdammers naar schulddienstverlening en verkleinen de uitval tijdens de trajecten.
  8. We beperken de gevolgen het leven in armoede voor Rotterdammers voor wie er (nog) geen perspectief is.
  9. We incasseren onze vorderingen op een sociale manier.
  10. We stimuleren Rotterdamse bedrijven en organisaties om samen met ons armoede en schulden aan te pakken.

We doen het samen

Er is al heel veel in de stad, er zijn veel (in)formele organisaties en vrijwilligers die zich elke dag inzetten om Rotterdammers te ondersteunen met (financiële) problemen. Daar zijn we trots op en dankbaar voor. Tegelijkertijd is het aantal Rotterdammers met (financiële) problemen groot. Daar willen we verandering in aanbrengen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de stad. We hebben ons daarbij laten adviseren door onder andere Warm Rotterdam en de Brede Raad010. Zij hebben met tientallen organisaties, professionals, ervaringsdeskundigen, (wijk)raadsleden en Rotterdammers gesproken. De adviezen van Warm Rotterdam en de Brede Raad010 zijn breed toepasbaar en verwerkt in dit beleidsplan.

Meer informatie

In 'Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede en schulden. Armoede- en schuldenbeleid 2023-2026' leest u meer over de 10 doelen. Ook wordt per doel uitgelegd wat de gemeente gaat doen, hoe we dat gaan doen en wat dit voor Rotterdammers met geldzorgen betekent.