Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Studietoeslag aanvragen

Krijg je als student studiefinanciering van DUO en kun je niet werken om extra geld te verdienen door een beperking of langdurige ziekte, dan mag je studietoeslag aanvragen.

Voorwaarden

 • Je bent 15 jaar of ouder.
 • Je ontvangt studiefinanciering of een Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 • Je kunt door ziekte of gebrek geen geld verdienen naast je studie.
 • Je ontvangt geen WAJONG uitkering.

Aanvragen

Vraag de studietoeslag aan via de knop 'Studietoeslag aanvragen'.

Afspraken over de studietoeslag

 • De hoogte van de studietoeslag per 1 juli 2023 is € 334,34
 • De studietoeslag loopt door tot de studie is afgerond,
  zolang je aan de voorwaarden voldoet.
 • Als je inkomen uit werk hebt, heb je geen recht meer op studietoeslag.
  Ook niet als je in de vakantieperiode hebt gewerkt.
  Uitzondering is een stagevergoeding van max € 200,60 per maand.
 • Er wordt niet gekeken naar je eigen vermogen.

Geef veranderingen door!

Als jouw situatie verandert, moet je de gemeente dit laten weten.
Bijvoorbeeld als je een bijbaan of een stagevergoeding hebt.
Of als je stopt met studeren.
Geef dit op tijd door, anders moet je de studietoeslag terugbetalen.
Hoe je dit doorgeeft, lees je op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Hoelang duurt het

 • Een aanvraag duurt maximaal 8 weken.
 • Als je studietoeslag krijgt, wordt die rond de 25e van de maand gestort.

Contactinformatie

Wil je meer weten over de studietoeslag?
Neem dan contact op met je begeleider van je school, bijvoorbeeld je mentor.
Ook kun je bellen naar het Jongerenloket, telefoon: 010 267 13 00.

Veelgestelde vragen