Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 7 min

Project 'Architect Aan Zet' melden

Architecten die gecertificeerd zijn voor het project 'Architect Aan Zet' kunnen een aantal bouwwerken in de gemeente Rotterdam vergunningvrij bouwen. Dit kan door het online doen van een melding.

Via de knop 'Melding maken' komt u in het Omgevingsloket.

Melding maken . Link opent een externe pagina

Voor wie is het

Eigenaren, bewoners en particuliere opdrachtgevers die willen bouwen of verbouwen kunnen vergunningsvrij kleine projecten laten realiseren door een gecertificeerd architect die deelneemt aan de proef 'Architect aan Zet'.

Op de pagina 'Architect Aan Zet' vindt u een overzicht van gecertificeerde deelnemende architecten.

Meesturen

Let op: bij het doen van de melding is het belangrijk om in het DSO bij projecttitel: ‘Architect aan Zet’ te vermelden en te vermelden in de omschrijving of het gaat om nieuwbouw of verbouw. 

Bij het doen van een melding wordt u gevraagd om de documenten die horen bij de ‘melding start bouw’ en bij de eindmelding om het ‘dossier bevoegd gezag’.  De documenten die u hier minimaal voor nodig heeft zijn te vinden in de Nadere regels Architect aan Zet. Link opent een externe pagina.

Ook wordt gevraagd om foto’s van de situatie, inclusief omgeving, direct voor de start van de bouwactiviteit en bij de eindmelding van de gerealiseerde situatie.

Werkinstructies zijn gedeeld met deelnemende Architect aan Zet Architecten. Raadpleeg deze documenten voor het doen van de melding.

Wat mag u bouwen

De volgende type projecten komen in aanmerking voor het vergunningsvrij bouwen door gecertificeerde architecten binnen de proef 'Architect Aan Zet', zolang het in het groene gebied van de kaart. Link opent een externe pagina is. De bouwregelgeving geldt op alle bouwwerken, afwijken kan alleen met een geldige vergunning.

 • 1 eengezinswoning met een reguliere woonfunctie
 • 2 eengezinswoningen met een reguliere woonfunctie
 • een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woning wordt gerealiseerd
 • een dakterras op een eengezinswoning
 • een dakkapel op een eengezinswoning
 • een aanbouw*(geldt ook voor niet-woningen)
 • een uitbouw*(geldt ook voor niet-woningen)
 • een tuinhuis*
 • een schuur*

* Een aanbouw, uitbouw, tuinhuis of schuur is een op grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Het mag daarom niet hoger zijn dan 10 meter.

Let op: splitsen en samenvoegen van woningen maakt geen deel uit van de proef 'Architect Aan Zet'.

De precieze juridische formulering van de toegestane projecten vindt u in de Nadere Regels die horen bij de Verordening Architect Aan Zet.
Bekijk deze en de bijbehorende nadere regels via de pagina 'Architect Aan Zet. Link opent een externe pagina'.

Kosten

Het melden van een project voor 'Architect Aan Zet' door een gekwalificeerde architect is gratis.

De opdrachtgever hoeft aan de gemeente geen kosten (leges) te betalen voor een melding voor projecten die voldoen aan de voorwaarden voor 'Architect Aan Zet'.

Als er overige vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van het project, dan kunnen er wel kosten bijkomen. Ook de architect brengt kosten in rekening.

Hoelang duurt het

 • Na ontvangst van de melding krijgt u automatisch een e-mail voor bevestiging ontvangst.
 • Na maximaal 10 werkdagen hoort u of de melding in orde is of dat er nog aanvullende informatie nodig is.

Hoe staat het met mijn melding?

Bekijk uw online melding in het Bedrijvenloket. Link opent een externe pagina.
Hiervoor hebt u eHerkenning. Link opent een externe pagina nodig.

Voorwaarden voor deelname

U kunt alleen meedoen aan 'Architect Aan Zet' als u gecertificeerd bent.
Een certificering voor 'Architect Aan Zet' houdt het volgende in:

 • U staat minimaal 5 jaar als architect ingeschreven in het Architectenregister.
 • U heeft aantoonbaar 5 of meer projecten gerealiseerd die passen binnen het project van 'Architect aan Zet'.
  In overleg kan gekeken worden of binnen dit uitgangspunt een andere maar wel vergelijkbare invulling mogelijk is, als bijvoorbeeld sprake is van deelopdrachten.
  Het moet gaan om verschillende projecttypen waarbij de complexiteit van de diverse facetten van schetsontwerp tot realisatie aan bod komt. Niet gerealiseerde projecten kunnen niet worden ingediend.

Verder moet u ook voldoen aan de ‘Nadere Regels’. Link opent een externe pagina. Deze horen bij de Verordening Architect aan Zet. Link opent een externe pagina

U bent in het bezit van :

 • het certificaat van deelname aan de opfriscursus 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, bouwbesluit en vergunningsvrij bouwen' van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), of een certificaat dat daarmee inhoudelijk vergelijkbaar is
 • het certificaat van deelname aan de cursus 'Architect Aan Zet' van de Afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam 

én:

 1. u heeft via e-mail. Link opent een externe pagina kenbaar gemaakt dat u als architect wilt deelnemen aan Architect aan Zet en
 2.  u staat op de lijst voor 'Architect Aan Zet' gekwalificeerde architecten op de pagina 'Architect Aan Zet'. Link opent een externe pagina
 • U (gecertificeerd architect) krijgt een opdracht voor de hele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering (dus een volledige opdracht).
 • U (gecertificeerd architect) kiest samen met de opdrachtgever een onafhankelijk bouwtechnisch en ruimtelijk kwaliteitsborger*.  De opdrachtgever contracteert deze kwaliteitsborger (behalve als dat anders wordt afgesproken).

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Voor bouwwerken die vallen onder nieuwbouw gevolgklasse 1 dient een gecertificeerde kwaliteitsborger betrokken te worden voor het bouwtechnisch deel.

*Een kwaliteitsborger is iemand die de bouwtechnische en ruimtelijke kwaliteit beoordeelt tijdens de bouw. Dit zorgt ervoor dat het bouwwerk bij oplevering aan zowel de bouwtechnische voorschriften als aan de ruimtelijke voorschriften voldoet.
Bij de oplevering van het bouwwerk geeft de kwaliteitsborger een verklaring af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger verklaart hierin dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de voorschriften. Daarnaast kan de gemeente zelf ook nog een controle op de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk doen.

Contact

 • Bewoners:
  Voor vragen over het project 'Architect Aan Zet' belt u met 14 010. Vermeld dat het om het project 'Architect Aan Zet' gaat.
 • Architecten:
  Architecten die deelnemen aan het project 'Architect Aan Zet' sturen een 
  e-mail naar architectaanzet@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina .
  Architecten die nog niet deelnemen en geïnteresseerd zijn in 'Architect Aan Zet', kunnen zich ook via dit e-mailadres aanmelden.

Veelgestelde vragen