Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Populierenlaan

In 2023 of 2024 is de gemeente van plan te starten met het vervangen van de riolering in en rondom de Populierenlaan. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen gaan al van start. We zijn een aantal onderzoeken aan het doen.

Vanaf september 2022 graven we zogeheten proefsleuven in de wijk. Via de sleuven controleren we hoe de leidingen in de grond liggen.

Samen met water- en energiebedrijf

Uit het onderzoek met de proefsleuven moet ook blijken of netbeheerder Stedin en waterleidingbedrijf Evides in dezelfde periode aan de gas-, elektra- en waterleidingen werk heeft.

Als dat het geval is, gebeurt dat tegelijkertijd met het werk aan het riool. Zo hoeft de straat daarvoor niet op een later moment opnieuw open. Bekijk ook de pagina Samenwerken in de ondergrond.

Informatiebijeenkomst

Op een later moment informeert de gemeente u uitgebreid over de plannen. Voor we van start gaan, nodigen we de bewoners uit voor een digitale of fysieke bijeenkomst, om uit te leggen wat er precies gaat gebeuren.

Vragen en antwoorden

De aannemer maakt steeds een klein stukje straat open en sluit het weer aan het einde van de werkdag. Op de plek waar we graven, kunnen bewoners die dag niet parkeren. Dat geven we met borden aan. De sleuven graven we in sommige straten in de stoep. En in andere straten komen ze ook in de weg. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Op een later moment gaan we milieutechnisch, geotechnisch en ecologisch onderzoek in de bodem doen. Hiervoor doen we enkele grondboringen. Bewoners hebben daar wat verkeer of parkeren betreft weinig last van.

De gemeente gaat de riolering vernieuwen in de Vuurpijlstraat, een deel van de Kastanjesingel, een deel van de Abeelweg, een deel van de Meidoornsingel, en de straten daartussen in: Populierenlaan, Larikslaan, Ribeslaan en de Cipreslaan. De riolering in de Adrianalaan en de Lijsterbeslaan is nog niet aan vervanging toe. Op het kruispunt van deze straten met de Populierenlaan zijn er wel werkzaamheden.

In de wijk ligt nu nog een gemengd riool. Dat betekent dat vuil water en schoon regenwater door dezelfde buis worden afgevoerd. Dat is zonde van het schone water. Vandaar dat de gemeente een gescheiden riool wil aanleggen. Er komt een aparte leiding voor het vuile water en een voor het schone regenwater. De leiding die het regenwater afvoert heet Drainage Infiltratie Transport (DIT) riool. Bij neerslag wordt het regenwater via het DIT-riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. In natte periodes voert dit riool ook overtollig grondwater af, omdat het een geperforeerde leiding is. Maar in drogere periodes werkt de leiding juist als aanvoerleiding van singelwater, dat kan zakken in de bodem en het grondwater kan aanvullen.

In de Kastanjesingel komt een nieuw riool tussen de Adrianalaan en de Abeelweg. In de kruisingen van de Kastanjesingel met de Larikslaan en de Ribeslaan komen aansluitingen van het bestaande riool in de Kastanjesingel op het nieuwe riool in deze zijstraten. Die zorgen dat het hoogteverschil tussen het oude en nieuwe riool wordt opgeheven. Zo ontstaat een goede afwatering. Ook komt op die kruisingen een aansluiting van het DIT-riool naar de singel. Zo’n aansluiting naar de singel komt er ook in de Cipreslaan en de Abeelweg.

In de Meidoornsingel komt een nieuw riool in een deel tussen de Cipreslaan en de Lijsterbeslaan. Op de kruisingen van de Meidoornsingel met de Cipreslaan, Ribeslaan en Larikslaan komen aansluitingen van het nieuwe riool uit de deze zijstraten op het bestaande riool van de Meidoornsingel. Dit zorgt ervoor dat het hoogteverschil tussen het oude en nieuwe riool wordt opgeheven. Zo ontstaat een goede afwatering. Ook komt op die kruisingen een aansluiting van het DIT-riool naar de singel.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Stuur een e-mail naar populierenlaanSB@rotterdam.nl of bel met de gemeente, via telefoonnummer 14 010.