Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Regelgeving hemelwater

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Daardoor neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag toe. Samen bereiden we onze stad hierop voor.

Dat betekent dat we Rotterdam weerbestendig maken. Voor, met én door hulp van u als Rotterdammer.

Regelingen

Voor de bescherming van onze stad stelden we 2 regelingen in:

  • Voor bestaande bouw geldt de Hemelwaterverordening voor het afkoppelen van de verharding.
  • Voor nieuwbouw geldt de eis dat er minimaal 50 mm waterberging moet worden aangelegd. Deze eis vindt u terug in de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR).

In de openbare ruimte hebben we als gemeente een inspanningsplicht om hemelwater in te zamelen, af te voeren en te verwerken. Particulieren zijn op eigen terrein in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het hemelwater.

Bent u particulier en kunt u om bepaalde redenen het hemelwater op uw terrein niet verwerken? Dan mag u het aanbieden aan de gemeente.

Hemelwaterverordening

Voor bestaande situaties geldt de Hemelwaterverordening:

Wat staat er in de Hemelwaterverordening?

De Hemelwaterverordening eist van perceeleigenaren om regenwater op te vangen en binnen hun eigen terrein te verwerken. Bent u eigenaar van een perceel en kunt u dit niet? Dan mag u het water aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool. Hoe u het water kunt opvangen, verwerken en mogelijk aansluiten op het gemeentelijk hemelwaterriool leest u op de pagina Hemelwater afkoppelen.

Eis van 50 mm waterbergen bij nieuwbouw in de VBOR

Nieuwbouwprojecten voor woningbouw, kantoren en bedrijven en de aanleg van een nieuw terrein bieden mooie kansen voor het aanleggen van waterberging. Bij nieuwe bouwwerken en nieuwe terreinverharding van 500 vierkante meter en groter moet de initiatiefnemer van het nieuwbouwproject daarom minimaal 50 mm aan waterberging aanleggen. Deze eis staat in de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam (VBOR). Hieronder vindt u de link naar deze verordening.

Uw eigen waterberging

Gaat u een waterberging aanleggen? Dan is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met de afdeling Water van de gemeente Rotterdam. Dan kunt u de voorzieningen voor de waterberging nog in het ontwerp van de nieuwbouwontwikkeling meenemen. U heeft een goedkeuring van de waterberging van de afdeling Water nodig om een rioolaansluitvergunning te krijgen.

Heeft u een waterberging maar is een regenbui zo heftig dat deze vol raakt? Dan kunt u het overtollige water direct op het gemeentelijk (hemelwater)riool lozen. De initiatiefnemer heeft een bepaalde vrijheid in de manier waarop de waterberging wordt aangelegd. Denk daarbij aan de keuze tussen groene daken die water vasthouden, infiltratievoorzieningen of waterpasserende verharding.

Meer informatie

Heeft u vragen over water of suggesties voor het Waterloket? Stuur een e-mail naar waterloket@rotterdam.nl.