Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Argonautenweg 55

Het Wolfert Dalton en de VSO-afdeling van Mytylschool De Brug krijgen nieuwe schoolgebouwen. De nieuwe gebouwen zijn duurzaam en hebben een gymzaal. Ze komen aan de Argonautenweg in Hillegersberg-Schiebroek.

Het bestaande schoolgebouw van Wolfert Dalton is verouderd. Het past niet meer bij de moderne manier van lesgeven. Daarom bouwen we samen met stichting BOOR twee nieuwe schoolgebouwen en gymzalen. Ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs van de ‘Mytylschool De Brug’ krijgen een nieuw schoolgebouw.
In totaal komen er vier nieuwe gymzalen: twee voor Wolfert Dalton, één voor Mytylschool De Brug en één voor het Vak College Hillegersberg.

Nieuw gebouw Wolfert Dalton geopend

Op vrijdag 20 oktober 2023 was het eindelijk zover! Het nieuwe schoolgebouw van het Wolfert Dalton werd geopend. 
Na de herfstvakantie waren daar meteen de eerste lessen.
Er komt nog een moment om de opening feestelijk te vieren.
Het werk is nog niet klaar. Tot half december 2023 wordt er hard gewerkt aan de buitenruimte rond het gebouw van Wolfert Dalton.

Oud gebouw Wolfert Dalton wordt gesloopt

De in 2020 geplaatste tijdelijke leslokalen worden half december gedemonteerd en afgevoerd. Het oude schoolgebouw wordt daarna gesloopt. De sloop duurt tot en met april 2024.
Op de plek van het oude schoolgebouw komt de nieuwbouw voor de afdeling voortgezet onderwijs van de ‘Mytylschool De Brug’.

De grote kunstwerken, van kunstenaar Louis van Roode, in het oude schoolgebouw worden de komende maanden gedemonteerd.
Het oude glas-in-betonraam in het trappenhuis komt terug in de centrale hal van het nieuwe Wolfert Dalton.
De gevelbetonplastiek krijgt een nieuwe plek naast de nieuwbouw van Mytylschool De Brug.

Duurzaam

Beide schoolgebouwen worden bijna volledig energieneutraal.
Ze krijgen een gezond binnenklimaat volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen.
Ook worden zoveel mogelijk herbruikbare en onderhoudsarme materialen en bouwsystemen gebruikt.

Vleermuizen

De vleermuizen die nesten hadden in het oude schoolgebouw en het tijdelijke gebouw, zijn ook meeverhuisd.
In de nieuwbouw van het Wolfert Dalton zijn zomer- en winterverblijven voor de vleermuizen opgenomen, bijna onzichtbaar verstopt in de gevels.

Werkzaamheden en planning

Het sloopwerk is tussen december 2023 en april 2024.
Dan worden er ook bomen gekapt, maar er komen ook weer nieuwe bomen bij. De vergunning hiervoor is in 2021 al verleend.
Daarna wordt gestart met de nieuwbouw van Mytylschool De Brug. 
De detailplanning voor de nieuwbouw van de Mytylschool wordt de komende maanden bekend gemaakt. 
We verwachten dat in het 1e kwartaal van 2025 de nieuwbouw van de Mytylschool klaar kan zijn.

Meer informatie

De gemeente Rotterdam spant zich voortdurend in om de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Meer informatie over deze huisvestingsopgave is te vinden op de website Onderwijs010.nl. Link opent een externe pagina.

Heeft u vragen over deze locatie? Stuur dan een e-mail naar argonautenweg55@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.