Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

Teldersweg

Een aantrekkelijk winkelhart van Schiebroek-Zuid met een gevarieerd woningaanbod, een nieuwe supermarkt en groene buitenruimte. Daarvoor wil de gemeente zich de komende tijd inzetten.

Er is veel behoefte aan woonruimte in Schiebroek, onder andere in de categorie middeldure huur. Het is daarom de bedoeling om woningen te bouwen op de plek waar eerst de kerk stond aan de Wilgenplaslaan 200 en de leegstaande school aan de Teldersweg 90. Zowel het kerkgebouw als de school zijn inmiddels gesloopt. De bouw van de woningen is inmiddels van start gegaan.

Besluiten ‘Lidl-supermarkt Teldersweg 76, Schiebroek’

Project Lidl wil de bestaande Lidl aan de Teldersweg 76 slopen en onderbrengen in een nieuw pand. Onder het pand komt een garage, op het supermarktpand worden 30 appartementen gebouwd.

Besluiten ter inzage

Voor het project Lidl aan de Teldersweg 76 zijn er een aantal besluiten genomen, deze liggen tot en met 14 april ter inzage:

  • Bestemmingsplan ‘Lidl-supermarkt Teldersweg 76, Schiebroek (NL.IMRO.0599.BP2204LidlTeldersw-va01);
  • Omgevingsvergunning bouwen (OMV.21.12.00503).

Het bestemmingsplan ‘Lidl-supermarkt Teldersweg 76, Schiebroek’ is beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Link opent een externe pagina.
De omgevingsvergunning is beschikbaar via www.overheid.nl. Link opent een externe pagina.
Zoek : ‘Teldersweg 76, 3052 TL’.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunt u na het maken van een afspraak ook inzien in het Concern informatiecentrum.
Het Timmerhuis
Halvemaanpassage 1
Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur.
Een afspraak maakt u via telefoon: 010 267 2514 of via e-mail bir@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit en de verleende omgevingsvergunning kan door belanghebbenden
tot en met vrijdag 14 april 2023 beroep worden ingesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Woningbouwproject Salix: eengezinswoningen en appartementen

Ontwikkelaar Accresco bouwt 14 eengezinswoningen en 60 appartementen aan de Teldersweg en het Wiardaplantsoen. Het woningbouwproject heeft de naam Salix gekregen. Naar verwachting levert Accresco de eengezinswoningen begin 2023 op. De appartementen volgen daarna. Op Accresco.nl. Link opent een externe pagina vindt u uitgebreide informatie over de woningen.

Supermarkt

En er gebeurt nog meer aan de Teldersweg. De kleine supermarkt aan de Teldersweg maakt plaats voor een grotere Lidl, met daarboven 30 appartementen. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage voor de nieuwe bewoners en de bezoekers van de supermarkt. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure om het bestemmingsplan aan te passen start in de tweede helft van 2022. De nieuwe supermarkt en de appartementen erboven zijn naar verwachting in 2024 klaar.

Buitenruimte

Na de bouw van de nieuwe woningen aan de Teldersweg, wordt de buitenruimte eromheen opnieuw ingericht. Dat gebeurt niet eerder dan in 2024. In de komende tijd gaan we aandacht geven aan het ontwerpen en inrichten van de buitenruimte tussen de Teldersweg en het Wiardapad. Er komen ontmoetingsplekken voor alle bewoners en bezoekers, met bomen, ander groen en speel- en zitplekken. Maar ook besteden we aandacht aan het tegengaan van overlast en het schoon, heel en veilig houden van deze ontmoetingsplekken. Bij de plannen voor de buitenruimte willen we graag omwonenden betrekken.

Kap van bomen

Om de bouw van de woningen, en later de nieuwe supermarkt, mogelijk te maken, zijn bomen gekapt. Bomen die op de bouwlocatie of dichtbij de bouwlocatie stonden, konden door de bouw helaas niet behouden blijven. De grond waarop gebouwd wordt, moet opgehoogd worden naar het zogenoemde bouwpeil. Diverse boomsoorten kunnen deze ophoging niet verdragen. Bij het ophogen komen de bomen in een kuil te staan, waardoor ze last krijgen van wateroverlast. Bomen die daar niet tegen kunnen, moesten helaas worden gekapt. Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend.

Waar mogelijk behoud van bomen

Er is zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheid om bomen en ander groen te behouden. Hierover is onder andere contact geweest met de Bomenridders. De gemeente heeft zich ingespannen om een aantal grote bomen te behouden. Het gaat om zes eiken in het Wiardaplantsoen aan het Wiardapad. Door specifieke voorzieningen te maken, hoeven deze bomen niet gekapt te worden.

Het is helaas niet mogelijk om alle bomen te compenseren in het gebied rond het Wiardaplantsoen of langs de Teldersweg. Daarvoor in de plaats gaat de gemeente, als compensatie voor de bomen die moeten worden gekapt, ook nieuwe bomen planten buiten de bouwlocatie.

Aanleg van 1.500 vierkante meter extra buitenruimte

De gemeente wil het groen dat moet verdwijnen voor de nieuwbouw, compenseren. Dat gebeurt door de aanleg van een groen pleintje tussen het nieuwe appartementengebouw Salix en de nieuwe supermarkt. Hier planten we nieuwe bomen en ander groen. Zo ontstaat er een aantrekkelijke buitenruimte met zitbankjes en groen tussen de Teldersweg en het Wiardaplantsoen. Hiermee komt er ook een 'doorsteek' van de Teldersweg naar het Wiardaplantsoen, die voor iedereen toegankelijk is. Er komt in totaal ongeveer 1.500 vierkante meter extra buitenruimte bij.

Verder worden de huidige parkeerplekken in het Wiardaplantsoen verplaatst naar de rijweg. Zo komt er meer ruimte in het Wiardaplantsoen voor wandelen, spelen en ontspannen.

Verslag informatiebijeenkomsten Teldersweg

Op 2 maart 2021 zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten gehouden om omwonenden te informeren over het ontwerp voor de buitenruimte rond de Teldersweg en het Wiardapad. In totaal hebben ruim 45 bewoners de bijeenkomsten bezocht.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt ons team een e-mail sturen via telderswegso@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina, of bel met 14 010.