Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Stil asfalt Hillegersberg en Schiebroek

In 2024 krijgt de Ringdijk stil asfalt. In de zomer van 2023 brachten we al stil asfalt aan op 4 wegen in Hillegersberg en Schiebroek.

In 2024 krijgt de Ringdijk stil asfalt.
Leidingen in de grond worden dan meteen vernieuwd, waar dat nodig is.
We legden stil asfalt aan op de G.K. Van Hogendorpweg, Jasonweg, Grindweg en Ankie Verbeek-Ohrlaan. In Lansingerland krijgt later het verlengde van de Grindweg, de Bergweg Zuid, ook stil asfalt.
Zo zorgen we dat het geluid van verkeer in de wijk niet toeneemt als de nieuwe A16 klaar is.

Wat is stil asfalt?

Stil asfalt heeft een aangepast asfaltmengsel en een andere onderlaag en bovenlaag. Dat zorgt ervoor dat je minder hoort van het verkeer.

Waarom stil asfalt?

We leggen asfalt aan dat extra stil is, om te zorgen dat het geluid in de omgeving onder de norm blijft nu de A16 Rotterdam wordt aangelegd. Met stil asfalt hoort u minder van het verkeer. 
Wanneer Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aanlegt, moet altijd getoetst worden of in de nieuwe situatie de geluidgrenzen niet worden overschreden. Gebeurt dit toch? Dan nemen we maatregelen om te zorgen dat we alsnog op of onder de norm blijven. Zo ook in het geval van de A16 Rotterdam. De maatregelen zijn gebaseerd op geluidsberekeningen.

De gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben bij de totstandkoming van de A16 Rotterdam geëist dat er geen verslechtering van luchtkwaliteit, geluidbelasting en zicht rond de toekomstige A16 Rotterdam mag optreden. De waarden van de luchtkwaliteit blijven binnen de wettelijke norm.

Dit zijn alle maatregelen die we nemen tegen geluidstoename en verslechtering van het zicht:

  • Asfalt dat extra stil is op de G.K. Van Hogendorpweg, Jasonweg, Ankie Verbeek-Ohrlaan en de Grindweg.
  • Geluidsschermen langs de A16, hoger dan de wettelijke norm is.
  • Grondwallen ter hoogte van het Schiebroeksepark.
  • In het Lage Bergse Bos ligt de A16 Rotterdam in een tunnel.

Vragen en antwoorden - Algemeen

Vragen en antwoorden - Bereikbaarheid

Vragen en antwoorden - Gezondheid en schade

Meer informatie 

Heeft u vragen over de aanleg van de A16? Neem dan contact met Rijkswaterstaat, via e-mail a16rotterdam@rws.nl. Link opent een externe pagina of telefoon 0800 8002. Of kijk op de pagina A16 Rotterdam of de website www.a16rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het stil asfalt? Bel de gemeente op 14010.