Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Nazorg gedetineerden

Zit u nu in de gevangenis? Of heeft u daarin gezeten? En wilt u uw leven veranderen? De gemeente kan u helpen! Kijk op deze pagina hoe:

Wat doet de gemeente om recidive te voorkomen?

Als mensen die ooit veroordeeld zijn, opnieuw in de fout gaan, noemen we dat recidive. Binnen de gemeente is er een speciaal team, Team Detentie & Re-integratie. Dit team neemt samen met ketenpartners, deel aan het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR).
Het team werkt ook samen aan een intensieve persoonsgerichte aanpak voor plegers van 'High Impact Crimes'.

Dienst Justitiële Inrichtingen stuurt automatisch alle gegevens door van Rotterdammers die in Nederland in de gevangenis zitten naar het team.
Een Rotterdammer die in het buitenland gedetineerd is kan zichzelf via Bureau Buitenland van Reclassering Nederland aanmelden bij team Detentie & Re-integratie. Dit kan ook rechtstreeks bij het team Detentie & Re-integratie.

Als de gedetineerde ondersteuning nodig heeft, neemt een medewerker van team Detentie & Re-integratie contact met hem of haar op. Dit doet het team in overleg met de betrokken ketenpartners.

Tijdens een uitgebreide intake, de zogenaamde Bajesbabbel, wordt er met behulp van een 'praatplaat' besproken welke ondersteuning de (ex-)gedetineerde nodig heeft. Hieruit komt een actiegericht plan met concrete afspraken en een beschrijving van de gemeentelijke diensten.
Als het kan gaat een medewerker van team Detentie & Re-integratie al in de inrichting met de gedetineerde in gesprek.
Het team ondersteunt bijvoorbeeld bij het aanvragen van een geldig identiteitsbewijs, het vinden van een opleiding of werk, of denkt mee over een slaapplek na detentie.

Deze ondersteuning is bedoeld voor (ex-)gedetineerde burgers die uit Rotterdam komen. Het kan gaan om jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen.
De gedetineerde kan zich tot 6 maanden na detentie melden bij het team Detentie & Re-integratie.
Vooral (ex-)gedetineerden die niet zelfstandig hun basisvoorwaarden op orde kunnen krijgen hebben hier veel aan.

Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) is een samenwerkingsverband tussen het openbaar ministerie, politie, reclasseringsorganisaties, Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeente, Veilig Thuis, GGZ en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Deze samenwerking moet bijdragen aan een veilige(re) samenleving en vermindering van recidive.
Het team Detentie en Re-integratie neemt namens de gemeente deel aan de casus overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis.
Hier zetten de partners zich samen in voor een goede aanpak van complexe problematiek en komt gerichte ondersteuning sneller tot stand.

High Impact Crimes (HIC)

High Impact Crimes hebben een grote impact op de maatschappij. De daders van deze misdrijven noemen we High Impact Targets. Oftewel: HIT’ers.
Een persoon valt onder de HIC-aanpak als deze een overval, woninginbraak of straatroof hebt gepleegd.
Dit zijn delicten met een grote impact op de samenleving. De plegers van dit soort delicten staan erom bekend dat zij na detentie sneller en vaker recidiveren. Om dit te voorkomen werken gemeenten, zorgpartners en justitiepartners samen aan een intensieve persoonsgerichte aanpak.

De gemeente zet zich in om hen de mogelijkheid te bieden het tij te keren, zodat zij geen criminele overlast meer veroorzaken in onze samenleving.
Vanuit de gemeente zijn hierin verschillende afdelingen actief.
Zo kan er bijvoorbeeld ondersteuning nodig zijn op het gebied van onderwijs, zorg, werk en inkomen of een combinatie hiervan.

Om dit aanbod goed en effectief in te zetten, zijn Veiligheidsregisseurs aanpak HIC aangesteld.
De Veiligheidsregisseurs aanpak HIC zijn de spin in het spreekwoordelijke web.
Zij zijn voor zowel de HIT'er als voor de collega’s binnen de gemeente en de verschillende partners buiten de gemeente hét aanspreekpunt.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregisseurs aanpak HIC werken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR).
Het ZVHRR is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen.

Iedereen die onder de HIC-aanpak valt krijgt in het ZVHRR een intensieve persoonsgerichte aanpak.
De partners van het Zorg- en Veiligheidshuis stellen in het casusoverleg een integraal plan op.

Alles wordt in het werk gesteld om herhaling te voorkomen en de criminele carrière te doorbreken.
Vanuit de gemeente zijn de Veiligheidsregisseurs aanpak HIC verantwoordelijk voor uitvoering van het gemeentelijke deel van het integrale plan.
Het gemeentelijk deel bestaat uit ondersteuning bij de basisvoorwaarden:

  • identiteitsbewijs
  • geld
  • opleiding of werk
  • slaapplek
  • schulden
  • zorg.

Het totale integrale plan wordt gemonitord binnen de themakamer van het ZVHRR.

Deze aanpak draagt bij aan resocialisatie en verkleint de kans op terugval en recidive.
Doordat er vanuit de gemeente één aanspreekpunt is, is er veel minder 'ruis op de lijn' en kan er sneller gehandeld worden.
En hoe sneller er gehandeld wordt, hoe groter de kans is dat de HIT’er het juiste pad blijft volgen.
Ook weet de HIT’er wie hij kan benaderen met vragen over en voor de gemeente.

Op deze manier worden de lijnen kort gehouden en voelen zij zich gehoord.

Meer informatie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het team Detentie & Re-integratie:

Voor vragen over onze HIC-aanpak kunt u contact opnemen met het HIC-team:

  • telefonisch, via 010 267 05 00. Dit kan op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
  • per e-mail hitrotterdam@rotterdam.nl.