Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Melding 0-evenement

Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Doe dit 5 dagen van tevoren. Voor een barbecue hoeft u geen melding te doen.

Voorwaarden

U heeft een bewijs van kennisgeving nodig voor een 0-evenement.
Dit bewijs krijgt u als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement is buiten, in de openlucht.
 • Niet meer dan 250 bezoekers.
 • Op een werkdag of zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur.
 • Op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur.
 • Het geluid mag op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer dan 80dB(A) zijn.
 • De activiteit is niet op een weg, rijbaan, fietspad of parkeervak.
 • Er worden geen straten afgesloten.
 • Verkeer en hulpdiensten moeten er langs kunnen.
 • Er is geen extra inzet van politie nodig.
 • U zet alleen objecten neer van minder dan 25 m².
  Bijvoorbeeld: een partytent is vaak 4 x 4 meter (16 m²). 
 • Er is niet tegelijk een ander evenement in de buurt.
 • Er is iemand tijdens het evenement bereikbaar voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement.

Melding doen van het 0-evenement

Bij uw melding moet u een situatieschets van het terrein uploaden.
Op de schets moet staan:

 • hoe hulpdiensten het terrein of de straat kunnen bereiken
 • plaats en afmeting van alle activiteiten en voorwerpen
  (zoals kramen, apparatuur, toiletten, terrassen, podia, tribunes)

Als burger logt u met DigiD in via de knop 'Evenement melden'. 
Als bedrijf logt u in via de knop 'Melden met eHerkenning.

Hoelang duurt het

Na maximaal 5 werkdagen krijgt u een brief met een reactie.

Overige regels

Contact

Voor meer informatie of vragen stuurt u een e-mail naar evenementenvergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. U kunt ook bellen met 14 010.