Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning collectes houden aanvragen

U heeft een vergunning nodig, omdat u alleen geld mag inzamelen als de door u gewenste periode voor collecteren beschikbaar is. U vraagt de vergunning minimaal 4 weken van te voren online aan. 

Particulieren vragen de vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. U heeft hiervoor DigiD nodig. 

Vergunning aanvragen. Link opent een externe pagina

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Bedrijven vragen de vergunning aan via het 'online formulier voor bedrijven. Link opent een externe pagina'. U logt in met eHerkenning en heeft het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig. 

Uitzonderingen voor een vergunning

Vergunningen voor collecte of inzameling zijn niet nodig als:

  • deze in besloten kring wordt gehouden 
  • deze wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Link opent een externe pagina voor de toegewezen periode 
  • het gaat om Rotterdamse verenigingen of stichtingen die een algemeen belang dienen, zoals sportvereniging en volkstuinvereniging. Wel moeten deze organisaties een collecte of inzameling melden bij de gemeente. Zij ontvangen dan een bevestiging per e-mail

Kosten

In 2023 kost de vergunning collectes houden € 41.

Voorwaarden

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente u om de gegevens aan te vullen.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de 'Algemene Plaatselijke Verordening'.

Binnen 6 weken na verzending en uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Hoe lang duurt het

De behandeling van de aanvraag van deze vergunning duurt 4 weken.

Contactinformatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag? Of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?