Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning collectes houden aanvragen

U hebt een vergunning nodig, omdat u alleen geld mag inzamelen als de gewenste periode voor collecteren beschikbaar is. U vraagt de vergunning minimaal 4 weken van tevoren aan. 

Burgers vragen de vergunning aan via de knop 'Aanvragen met DigiD'. Bedrijven via de knop 'Aanvragen met eHerkenning'.

Aanvragen met DigiD. Link opent een externe paginaAanvragen met eHerkenning. Link opent een externe pagina

Uitzonderingen voor een vergunning

Een vergunningen is niet nodig in de volgende situaties:

  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Inschrijving kamer van koophandel
  3. De data collecte periode (max 14 dagen per periode)
  4. De straatnamen waar u wilt gaan collecteren

Kosten

In 2024 kost de vergunning € 44,40.

Voorwaarden

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente u om de gegevens aan te vullen.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de 'Algemene Plaatselijke Verordening'.

Binnen 6 weken na verzending en uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Hoelang duurt het

De behandeling van de aanvraag duurt 4 weken.

Contact

Hebt u vragen, of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?
Bel 14 010 of stuur een e-mail. Link opent een externe pagina.