Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Vergunning collectes houden aanvragen

U hebt een vergunning nodig, omdat u alleen geld mag inzamelen als de gewenste periode voor collecteren beschikbaar is. U vraagt de vergunning minimaal 4 weken van te voren online aan. 

Burgers vragen de vergunning aan via de knop 'Aanvragen met DigiD'. Bedrijven via de knop 'Aanvragen met eHerkenning'.

Aanvragen met DigiD. Link opent een externe paginaAanvragen met eHerkenning. Link opent een externe pagina

Uitzonderingen voor een vergunning

Vergunningen voor collecte of inzameling zijn niet nodig als:

  • deze in besloten kring wordt gehouden
  • deze wordt gehouden door instellingen, die zijn vermeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Link opent een externe pagina voor de toegewezen periode 
  • het gaat om Rotterdamse verenigingen of stichtingen die een algemeen belang dienen, zoals sportvereniging en volkstuinvereniging. Wel moeten deze organisaties een collecte of inzameling melden bij de gemeente. Zij ontvangen dan een bevestiging per e-mail

Kosten

In 2023 kost de vergunning € 41.

Voorwaarden

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente u om de gegevens aan te vullen.

De regelgeving rondom inzameling van geld of goederen staat in artikel 5.13 van de 'Algemene Plaatselijke Verordening'.

Binnen 6 weken na verzending en uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwarencommissie.

Hoelang duurt het

De behandeling van de aanvraag duurt 4 weken.

Contact

Hebt u vragen, of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?
Bel 14 010 of stuur een e-mail. Link opent een externe pagina.