Voornemen huwelijk of partnerschapsregistratie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/voornemen-huwelijk-of-geregistreerd-partnerschap/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan legt u eerst een melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap af. Dit heette vroeger ‘ondertrouw’.

U kunt uw melding voorgenomen huwelijk* online regelen bij de gemeente Rotterdam. Lees de informatie goed door. U regelt de online aanvraag in 3 stappen.

*Waar huwelijk staat, wordt ook partnerschapsregistratie bedoeld.

Voorwaarden aanvraag online huwelijk

Voor een online melding voorgenomen huwelijk geldt:

 • u en uw partner hebben beiden DigiD
 • u wilt in de gemeente Rotterdam trouwen
 • u kunt met iDeal betalen

Stap 1. Het verzamelen en opsturen van de documenten

U leest in het overzicht onder Meesturen wat u nodig heeft en moet opsturen. Zorg dat u de documenten klaar hebt staan voordat u aan de online melding begint.

Juiste persoonsgegevens

Als u een melding voorgenomen huwelijk aflegt, dan moeten uw persoonsgegevens juist en compleet zijn. Controleer uw gegevens altijd via www.MijnOverheid.nl. Ontbreken er gegevens, bijvoorbeeld van uw ouders of uw ex-partner? Dan moet u eerst deze gegevens laten registreren. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u ingeschreven in de gemeente Rotterdam? Dan kunt u via de pagina Brondocumenten registreren een afspraak maken. Nadat wij uw persoonsgegevens hebben geregistreerd, kunt u beginnen aan uw online melding voorgenomen huwelijk.

Stap 2 Vul het online formulier Melding van voorgenomen huwelijk in

Doe online melding van uw voorgenomen huwelijk via de knop Melden voorgenomen huwelijk. Houd hiervoor de gegevens van u, uw partner en die van de getuigen bij de hand. U logt in met uw DigiD.

Na het ontvangen van uw melding, controleren wij uw dossier. Is uw dossier compleet? Dan wordt u binnen 10 werkdagen gebeld om een videobelafspraak te maken. U krijgt tijdens het telefoongesprek een link toegestuurd die u kunt aanklikken op het moment van de videobelafspraak.

Stap 3. Uw huwelijk boeken en betalen

Tijdens het videobelgesprek worden uw huwelijksdatum, tijdstip, locatie en andere wensen vastgelegd. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Nadat uw wensen zijn vastgelegd krijgt u van de ambtenaar een betaallink toegestuurd. Ook tekent u voor alle legesvoorwaarden. U betaalt tijdens de videobelafspraak.

U krijgt automatisch een bevestiging via de mail dat de betaling is gelukt. Dat kan een aantal werkdagen duren.

De wachttijd om te trouwen is op dit moment:
 • Kosteloos huwelijk: 3 tot 5 maanden
 • Eenvoudig huwelijk: 2 tot 4 maanden
 • Regulier huwelijk: 6 weken

Regel uw huwelijk minimaal 6 weken van tevoren. Deze tijd heeft de gemeente nodig om uw huwelijk goed voor te bereiden.

Het afleggen van de verklaring zelf is gratis. De tarieven van de verschillende soorten huwelijken vindt u in de prijslijst 2021.

Waar trouwen of huwelijk staat in de tabel, wordt ook partnerschapsregistratie bedoeld.

Extra formulieren die u upload bij uw online melding
Document Uitleg
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs Paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument.
Een akkoordverklaring van de locatie Gaat u op een locatie trouwen buiten het Stadhuis? Dan heeft u een locatie verklaring nodig.
Een formulier voor uw eigen trouwambtenaar Als u wilt dat iemand anders dan onze trouwambtenaar het huwelijk voltrekt.
Een verklaring van uw curator Als u onder curatele (geestelijk, of voor drank- en drugsmisbruik), moet u toestemming van uw curator vragen voordat u kunt trouwen.
Formulieren die u nodig heeft voor de melding
Document Uitleg
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner Paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument.
De Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap Met dit formulier laat u ons weten dat u wilt trouwen. Hier vult u ook gegevens in over de getuigen. Let op: bij een kosteloos huwelijk kunt u maximaal 2 getuigen meenemen. Voor de andere soorten huwelijk kunt u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meevragen.
Een formulier om uw naamgebruik te verklaren Met dit formulier maakt u duidelijk of u uw aanschrijfnaam wilt veranderen of behouden.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw getuigen Paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een verblijfsdocument
Een akkoordverklaring van de locatie Als u op een externe locatie gaat trouwen*.
Een formulier voor uw eigen trouwambtenaar Als u wilt dat iemand anders dan onze trouwambtenaar het huwelijk voltrekt. U stuurt het formulier minimaal 10 weken voor uw huwelijk naar ons toe.
Een verklaring van uw curator Als u onder curatele (geestelijk, of voor drank- en drugsmisbruik), moet u toestemming van uw curator vragen voordat u kunt trouwen.

Verklaring 2.9 voorkoming schijnhuwelijk

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Of woont een van u beiden niet in Nederland? Dan is het mogelijk dat u een 'melding voorgenomen huwelijk en verklaring geen schijnhuwelijk' of een 'melding voorgenomen geregistreerd partnerschap en verklaring geen schijn-partnerschapsregistratie' moet ondertekenen.

U hoeft in dit geval niet de melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap op te sturen. Met dit document verklaart u aan de gemeente dat u het huwelijk niet aangaat om toelating tot Nederland te krijgen of daaraan medewerking te verlenen. De verklaring moet door beide partners worden ondertekend. Ook als de partner in het buitenland woont.

Wanneer heeft u geen verklaring 2.9 voorkoming schijnhuwelijk nodig?

In de volgende gevallen heeft u géén verklaring nodig:

 • als u online uw melding doet. Dit gebeurt namelijk automatisch
 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • Als uw dossier compleet is, nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een videobelgesprek.
 • Na het afleggen van de verklaring moet u minimaal 14 dagen wachten met trouwen of een partnerschap aangaan.
 • De verklaring zelf is 1 jaar geldig.

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, moet u 18 jaar of ouder te zijn. Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Let op:

 • Wonen u en uw partner beiden in het buitenland én heeft u beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u niet in Nederland trouwen.
   
 • Wonen u en uw partner beiden in het buitenland maar tenminste één van u beiden heeft de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u uw verklaring voorgenomen huwelijk regelen in de gemeente Den Haag.

Getuigen

 • De getuigen hoeven niet aanwezig te zijn bij het afleggen van de verklaring voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit is pas nodig bij het voltrekken van het huwelijk of het aangaan van de partnerschapsregistratie. U kunt de gegevens van de getuigen alvast doorgeven bij het afleggen van de verklaring.
 • Er kunnen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen bij uw huwelijk of partnerschapsregistratie zijn. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mogen er maximaal 2 getuigen zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar) en de Nederlandse taal verstaan.
 • Het getuigenformulier moet uiterlijk 2 weken voor de huwelijks- of registratiedatum zijn ingeleverd. Een week voor de huwelijksdatum of registratiedatum kan niets meer worden veranderd.

Trouwambtenaar

 • U kunt uw voorkeur voor een ambtenaar aangeven maar pas 4 weken voor de voltrekking wordt de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte voorkomen dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
 • U kunt uw huwelijk of partnerschapsregistratie laten voltrekken door iemand die al in een andere gemeente is benoemd en beëdigd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

 • Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerschapsregistratie voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij of zij 18 jaar of ouder en niet onder curatele staat is. Deze persoon wordt voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.
 • Als u een trouwambtenaar voor 1 dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen (zie onder 'meenemen'). Het formulier moet 10 weken voor uw huwelijk of partnerschapsregistratie binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.
 • Het benoemen van deze ambtenaar voor 1 dag kost in 2021 € 199,60. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd. De ambtenaar neemt 1 week van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Altijd en overal trouwen

 • In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden.
  Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het bruidspaar moet toestemming van deze plek hebben om het huwelijk te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u wilt trouwen.
 • Als u wilt trouwen op een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in. U doet dit samen met de locatiebeheerder. U stuurt het formulier op naar het adres dat erop staat. Dit kan minimaal 6 weken vóór de datum van voltrekking. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Tolk

 • Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, moet het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands zorgen.Als er geen tolk aanwezig is, kan de plechtigheid niet door gaan.
 • Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Gaat u niet in de gemeente Rotterdam trouwen? Dan legt u de verklaring voorgenomen huwelijk af in de gemeente waar u wilt trouwen.

Wijzigen of annuleren van uw afspraak kan op 2 manieren:

 • U belt naar het gemeentelijk telefoonnummer 14 010. De medewerker van 14010 wijzigt of annuleert de afspraak.
 • U wijzigt of annuleert de afspraak zelf. U klikt op de link in de afspraakbevestiging en logt in met uw DigiD.

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP)

In de volgende gevallen heeft u géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig:

 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • als het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat inmiddels is beëindigd

Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking getreden.

Als u niets regelt, trouwt u slechts voor een deel in gemeenschap van goederen.

 • vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld.
 • vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé.

Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een notaris.