Spring naar het artikel

Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Deze activiteiten zijn 0-evenementen, zoals een buurtbarbecue.

Voor het organiseren van een 0-evenement heeft u een bewijs van kennisgeving nodig, geen vergunning. Wilt u een barbecue organiseren op een plek in de stad die daarvoor is aangewezen, zoals in parken? Dan hoeft u daar geen melding van te maken.

Meld online een 0-evenement via de oranje knop. Dit doet u uiterlijk vijf werkdagen van tevoren. Log in met uw DigiD (voor burgers) of met E-herkenning (voor bedrijven).

Met uw melding laat u de burgemeester weten dat u een 0-evenement wilt organiseren. Als het evenement niet door kan gaan, krijgt u per post een reactie.

Kijk ook onderaan deze pagina bij Voorwaarden of uw evenement aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen.

Het melden van een 0-evenement is gratis.

Stuur een situatieschets mee.

Als het evenement niet door kan gaan, krijgt u per post binnen 5 werkdagen een reactie.

Inwoners en ondernemers.

U heeft een bewijs van kennisgeving nodig voor een 0-evenement. Dit krijgt u als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het evenement vindt plaats in de openlucht
  • niet meer dan 250 bezoekers
  • het is op een werkdag of zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur
  • het geluid van muziek is op een afstand van 10 meter van de geluidsbron niet meer dan 80dB(A). Bijvoorbeeld: een klein akoestisch muziekgezelschap op een afstand van 10 meter of een akoestische gitaar van dichtbij
  • de activiteit is niet op een weg, rijbaan, fietspad of parkeervak. Er worden geen straten afgesloten en het verkeer en hulpdiensten hebben geen last
  • geen extra inzet van politie nodig
  • er worden alleen kleine objecten neergezet met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object. Bijvoorbeeld: een partytent heeft vaak de afmetingen van ca. 4 x 4 meter. Dat is een oppervlakte van 16 m². 
  • er is niet tegelijk een ander evenement in de buurt van uw evenement
  • er is een organisator, dus iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement.
  • meer informatie leest u in de Toelichting 0-evenement 2018.

Regels

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Directie Veiligheid, Team Evenementen. Dit kan per e-mail of door te bellen naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u op een andere manier contact opnemen.