Melding 0-evenement
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-06-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-0-evenement/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Deze activiteiten noemt de gemeente 0-evenementen.

Meld een 0-evenement minstens 5 werkdagen van tevoren.

Let op
Voor een barbecue op plekken waar dit mag, hoeft u geen melding te maken.
Lees meer hierover op de pagina Barbecue.

Evenementenkraskaart

Heeft u als horecaondernemer al een A evenement aangevraagd en wilt u gebruik maken van de horeca evenementenkraskaart, dan kunt u hier een 0-evenement aanvragen.
Het 0-evenement moet gelijk zijn aan het aangevraagde A-evenement.
Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen.

0-evenement Melden

Kijk eerst of uw evenement aan de voorwaarden voldoet.

Melden als burger

U meldt het evenement via de knop 'Evenement melden'. U logt in met uw DigiD.

Melden als bedrijf

U kunt de melding online doen met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig. Daarnaast moet u eHerkenning niveau 2 hebben en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Kijk eerst of uw evenement aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie vindt u op de pagina Evenementen.

 1. U doet uiterlijk vier weken voor de start opbouw van uw eerste evenement een aanvraag voor een kraskaart door een  A-evenementenvergunning aan te vragen.
 2. Wanneer akkoord, dan ontvang u een A-evenementenvergunning voor alle aangemelde evenementen met een kenmerknummer;
 3. Na ontvangst van de A-evenementenvergunning, heeft de ondernemer vijf keer de mogelijkheid om hetzelfde evenementen te organiseren.
 4. Minimaal vijf werkdagen voor elk evenement doet u een melding bij de gemeente via een 0-melding. Hierin geeft u aan dat:

a)        U reeds een A-evenementenvergunning heeft ontvangen voor de evenementen onder vermelding van het kenmerknummer, locatie, naam evenement en naam horeca-inrichting.

b)        Gewenste datum.

c)        Tijdstippen van het evenement.

d)        Naam en telefoonnummer contactpersoon tijdens het evenement.

e)        De eerder aangeleverde informatie bij uw vergunningaanvraag mag niet afwijken van de informatie in uw kennisgeving (m.u.v. de datum).

Voor alle voorwaarden en regels zie besluit experiment kraskaart

Stuur een situatieschets mee. Dat is een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de bijbehorende afmetingen.

Dit moet u aangeven op de tekening
• hoe hulpdiensten het terrein of de straat kunnen bereiken
• plaats en afmeting van alle activiteiten en voorwerpen (zoals kramen, bak- en braadapparatuur, verkoopplaatsen goederen/etenswaren, toiletten, terrassen, podia, tribunes)

Toiletten

Op een evenemententerrein moeten voldoende (verplaatsbare) toiletten aanwezig zijn. De richtlijn is minimaal 1 toilet per 150 gelijktijdige aanwezige bezoekers (met een minimum van twee toiletten) op een afstand van circa 150 meter. Herentoiletten kunnen vervangen worden door urinoirs. Toiletten die aangesloten kunnen worden op bestaande voorzieningen (waterleiding en riolering) hebben in verband met betere hygiëne de voorkeur. Voor een goede toilethygiëne is een plek om je handen te wassen verplicht.

Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u brief met een reactie.

Inwoners en ondernemers die een kleinschalig evenement willen organiseren waar geen vergunning voor nodig is.

U heeft een bewijs van kennisgeving nodig voor een 0-evenement. Dit krijgt u als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het evenement vindt plaats in de openlucht
 • niet meer dan 250 bezoekers
 • het is op een werkdag of zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur
 • het geluid mag op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer dan 80dB(A) bedragen
 • de activiteit is niet op een weg, rijbaan, fietspad of parkeervak. Er worden geen straten afgesloten en het verkeer en hulpdiensten hebben geen last
 • geen extra inzet van politie nodig
 • er worden alleen kleine objecten neergezet met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object. Bijvoorbeeld: een partytent heeft vaak de afmetingen van ca. 4 x 4 meter. Dat is een oppervlakte van 16 m². 
 • er is niet tegelijk een ander evenement in de buurt van uw evenement
 • er is een organisator, dus iemand die tijdens het evenement bereikbaar moet zijn voor de gemeente of hulpdiensten. Deze persoon is verantwoordelijk voor een goed verloop van het evenement

Regels

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met team Evenementen via e-mail of 14 010.