grond uitbreiden of splitsen
Gepubliceerd op: 09-02-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/grond-uitbreiden-of-splitsen/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u uw woning of pand wilt splitsen (in meerdere woningen of meerdere bedrijfsruimten) of als u uw tuin wilt uitbreiden, hebt u daar in sommige gevallen toestemming voor nodig van de gemeente.

De toestemming die u moet vragen kan onderdeel zijn van de afspraken die u hebt gemaakt toen u (of de vorige eigenaar van het pand) een erfpachtcontract met de gemeente aanging. Of op het moment dat u (of de vorige eigenaar van het pand) grond van de gemeente kocht. Pas nadat u toestemming hebt gekregen van de gemeente, kunt u de wijziging doorgeven aan het Kadaster.

Toestemming kan nodig zijn in de volgende situaties

  • Bij uitbreiding van tuin of garage
    Wanneer u uw tuin of garage wilt uitbreiden door een aangrenzend stuk grond van de gemeente te kopen, dan neemt u contact op te nemen met onze collega’s van Markt- & Contractspecialisten via MenCuitgiftecapaciteitSO@rotterdam.nl
  • Bij splitsing
    Wanneer u uw woning of bedrijfspand wilt veranderen (transformeren), kunt u in sommige gevallen het erfpachtrecht opsplitsen in meerdere erfpachtrechten. Dit wordt ook wel ‘verticale splitsing’ genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval als je als erfpachter een gedeelte van je erfpachtrecht wil verkopen en de verkrijger een andere bestemming aan de zaak wil geven dan in de akte is opgenomen.  Ook kunt u een erfpachtrecht opsplitsen in appartementsrechten. Dit wordt ‘horizontale splitsing’ genoemd. Voor beide vormen van splitsing hebt u in de meeste gevallen toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Via knop 'Toestemming aanvragen' mailt u uw aanvraag.

  • Concept splitsingsakte
  • Splitsingstekening

Afhankelijk van feiten en omstandigheden kunnen er aanvullende gegevens worden opgevraagd.

Binnen zes weken, nadat de aanvraag compleet is.

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Mail naar erfpacht@rotterdam.nl voor vragen.
Of bel 14 010.