Grond kopen
Gepubliceerd op: 04-02-2022
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/grond-kopen/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij de aankoop van een woning of pand kunt u meestal direct de grond kopen. U bent dan eigenaar van de grond. Het recht van erfpacht stopt. U hoeft geen vergoeding (canon) voor het gebruik van de grond meer te betalen.

Gaat u een woning herontwikkelen of transformeren naar een bedrijfspand of andersom?
Dan kunnen er aanvullende afspraken gelden.

Staat het gebouw dat u koopt op erfpachtgrond? Dan is er ook een erfpachtcontract. Hierin staan rechten en plichten van de grondeigenaar (de gemeente) en de gebruiker van de grond (de erfpachter). En als het erfpacht niet is afgekocht, betaalt u een vergoeding voor het gebruik van de grond: de erfpachtcanon.

Via de knop Grond kopen mailt u uw aanvraag.

Bij overdracht woning

  • Getekende koopovereenkomst (verplicht)
  • Voorgaande akte van levering (gewenst)

Bij bedrijfspand

  • Getekende koopovereenkomst (verplicht)
  • Concept akte van levering (verplicht)
  • Voorgaande akte van levering (gewenst)

Afhankelijk van feiten en omstandigheden kunnen er aanvullende gegevens worden opgevraagd.
 

6 weken nadat de aanvraag compleet is.

Voor alle Rotterdamse erfpachters.

Heeft u nog vragen, mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl of bel naar 14 010.

In de gemeente Rotterdam komen twee soorten erfpacht het meest voor: tijdelijke erfpacht en eeuwigdurende erfpacht.

Een kopie van uw erfpachtcontract ontvangt u bij de notaris wanneer u een woning of pand aankoopt. U kunt ook terecht bij het Kadaster.