Erfpachtcanon afkopen
Gepubliceerd op: 04-02-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/erfpachtcanon-afkopen/
Ga naar de hoofdinhoud

De vergoeding voor het gebruik van de grond (de erfpachtcanon) kunt u op sommige momenten voor een bepaalde tijd – bijvoorbeeld 50 jaar - of voor eeuwigdurend afkopen.

Het afkopen van de erfpachtcanon heeft als voordeel dat u gedurende de looptijd geen canon hoeft te betalen. Het voorkomt ook dat u te maken krijgt met tussentijdse verhogingen van de erfpachtcanon. Dat geeft zekerheid over de kosten van de erfpacht op langere termijn.

Of u de erfpachtcanon kunt afkopen is afhankelijk van het erfpachtcontract. Wij adviseren u graag welke mogelijkheden er zijn.

Via de knop 'Erfpachtcanon afkopen' kunt u uw aanvraag tot afkopen indienen.

Dat kan voor 50, 75 of 99 jaar. Wat de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van uw erfpachtcontract.

Voor de afkoop van het erfpachtrecht betaalt u een afkoopsom of aanvullende koopsom.

U moet rekening houden met de volgende bijkomende kosten:

  • Rente is 4,5 procent op jaarbasis over de grondwaarde verschuldigd na afloop vande 50 jaar-periode en de grondwaarde verschuldigd na afloop van het erfpachtrecht. Berekend vanaf de datum dat de aanvraag is ontvangen tot en met de transportdatum (zie ook Wat is de koopsom wanneer het erfpachtrecht is afgekocht?
  • Overdrachtsbelasting over een door de Rijksbelastingdienst vastgesteld deel van de koopsom en de rente voor die overdrachtsbelasting
  • Notariskosten
  • Hypotheekkosten (als dit van toepassing is)

Verzoek door huidige erfpachter

  • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van erfpachtrecht(en) waarvoor men wenst af te kopen.
  • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager

Verzoek door toekomstig erfpachter

  • Adres, liefst ook kadastrale aanduiding, van erfpachtrecht(en) waarvoor men wenst af te kopen.
  • Naam, adres, emailadres, telefoonnummer aanvrager
  • Getekende (voorlopige) koopovereenkomst.

Binnen 6 weken, nadat de aanvraag compleet is.

Voor Rotterdamse erfpachters waarin de mogelijkheid tot het afkopen van de erfpachtcanon in het erfpachtcontract is opgenomen.

Heeft u nog vragen, mail dan naar erfpacht@rotterdam.nl of bel naar 14 010.