Bijstandsuitkering jongeren 18 tot en met 26 jaar
Gepubliceerd op: 04-09-2017
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering-jongeren/
Ga naar de hoofdinhoud

Ben jij zelfstandig ondernemer? Ga dan naar de pagina Ondernemen.

Ga je niet naar school? En heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen? Dan heb je misschien recht op een uitkering.

 • Lees eerst deze hele pagina goed door.
 • Daarna doe je een aanvraag via de knop 'Uitkering aanvragen'.
  Log in met DigiD. Heb je die niet? Vraag deze aan op de website van DigiD.

Stap 1: meld je zo snel mogelijk aan

In de aanvraag beantwoord je alle vragen.
Woon je met iemand samen, vul de vragen dan samen in.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen? Neem contact op met het Jongerenloket.

 • Vraag meteen een uitkering aan als je studiefinanciering afloopt en je geen werk hebt
 • Heb je gewerkt, dan kun je misschien een WW-uitkering krijgen.
  Neem direct contact op met het UWV
 • Heb je al een WW-uitkering, maar eindigt die tussen nu en 4 weken?
  Dan kun jij nu een bijstandsuitkering aanvragen
 • Heb je alleen een postadres in Rotterdam?
  Kom dan naar het Jongerenloket voor meer informatie

Hoe sneller jij je meldt, hoe kleiner de kans dat je geldproblemen krijgt.

Stap 2: maak een afspraak

Maak na jouw aanvraag in 3 werkdagen een afspraak bij het jongerenloket.
Heb je op bijvoorbeeld een vrijdag de aanvraag gedaan?
Dan bel je op zijn laatst de woensdag erna.
Bel om de afspraak te maken naar 010 267 13 00.

Stap 3: kennismaken en advies

De afspraak heb je met een jongerenconsulent.
Samen bespreken jullie hoe het met je gaat en wat je het beste kunt doen.
Het gesprek gaat over jouw persoonlijke situatie.
Als de gemeente oplossingen voor jou heeft, wordt dit met jou besproken.

Stap 4: onderzoek recht op uitkering

Daarna onderzoekt de gemeente of jij recht hebt op een uitkering.
Soms is extra informatie nodig. Check daarom goed of je post ontvangt.

Bel met de jongerenconsulent als je vragen hebt.

De hoogte van je uitkering hangt af van:

 • je leeftijd
 • hoe en met wie jij woont
 • andere inkomsten, als je die hebt

Meer informatie staat op de pagina Hoogte bijstandsuitkering.

Voor het online aanmelden heb je DigiD nodig.
Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee, als je langskomt.
Zoals een identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning.

Heb je onderstaande documenten? Neem deze dan ook mee: 

 • het bewijs dat je studiefinanciering is stopgezet. Van DUO
 • bewijs dat je geen inkomen hebt.
  Bijvoorbeeld een ontslagbrief, of het bewijs einde uitkering van het UWV.
  Of bewijs einde uitkering van een andere gemeente
 • bewijs dat je niet genoeg inkomsten hebt. Bijvoorbeeld een loonstrook
 • een ontslagbewijs detentie (een bewijs dat je uit de gevangenis komt)
 • Tijdens het adviesgesprek met de jongerenconsulent wordt met jou overlegd of je een uitkering kunt aanvragen.
 • Het kan 8 weken duren voordat je zeker weet of je een uitkering krijgt.
 • Je krijgt na 4 weken automatisch een deel van het geld. Dat heet Voorschot. Je hoeft dus niet om het voorschot te vragen.
 • Let op: Misschien heb je geen recht op een uitkering.
  Houd hier rekening mee, dan kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Binnen 8 weken krijg je een brief. Daarin staat of je de uitkering krijgt.
  Ben je het niet eens met het besluit?
  Bijvoorbeeld omdat je aanvraag is afgewezen?
  Dan kun je bezwaar maken via de pagina Bezwaar maken.

Te laat besluit

 • Is de gemeente bijna te laat? Je mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente te laat met besluiten op jouw aanvraag of bezwaar?
  Meld dit schriftelijk. Dat heet 'In gebreke stellen'.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten.
  Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijg je automatisch een geldbedrag. Dat bedrag heet 'Dwangsom'.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te laat besluit en dwangsom.

Je hebt recht op een bijstandsuitkering Jongeren als je:

 • de Nederlandse nationaliteit hebt, of een verblijfsvergunning.
  Let op: Niet elke verblijfsvergunning geeft recht op een uitkering
 • woont in Rotterdam én ingeschreven bent bij de gemeente
 • 18 tot en met 26 jaar bent
 • jonger dan 21 bent, in een instelling verblijft die 24 uur per dag zorg biedt én je ouders geen geld hebben om voor jou te zorgen.
  Je kunt dan bijzondere bijstand krijgen. Het Jongerenloket kan meer informatie geven
 • geen recht hebt op studiefinanciering
 • geen recht hebt op een WW-uitkering of
 • wel recht hebt op een WW-uitkering, maar die lager is dan de bijstand voor jongeren
 • salaris krijgt wat minder is dan de bijstand voor jongeren
 • helemaal geen inkomsten hebt
 • per maand minder geld dan het bijstandsbedrag hebt.
  Let op: als je samenwoont met een partner of zonder ouders met een broer of zus, wordt het inkomen bij elkaar opgeteld

Is het bij jou anders? En denk je dat je toch recht hebt op een uitkering? Neem dan contact op met het Jongerenloket.
Misschien is jouw situatie zo bijzonder, dat een uitkering toch kan. 

Heb je vragen aan het Jongerenloket? Neem dan contact op.

Je hebt géén recht op een bijstandsuitkering als je:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • recht hebt op een WW-uitkering, een Ziektewet-uitkering, alimentatie, een toelage van je ouders of een andere uitkering waarmee je voor jezelf kunt zorgen
 • terug naar school kunt en studiefinanciering (WSF 2000) kan krijgen.
  Of een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • staakt
 • geen geldig legitimatiebewijs hebt laten zien tijdens je aanvraag
 • in de gevangenis zit
 • teveel spaargeld of ander bezit hebt. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid Wanneer heb ik recht op bijstand
 • jouw ouders nog kinderbijslag voor jou krijgen
 • als je naar Nederland komt om te studeren

Is jouw situatie voor de gemeente te onduidelijk?
Kan je niet laten zien dat je te weinig geld hebt om voor jezelf zorgen?
Dan heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Terug naar school als het kan

Kan je nog verder komen op school? Probeer dat.
Want met een diploma maak je 2 keer zoveel kans op een baan.

Je bent zelfs verplicht om naar school te gaan als je nog geen MBO-2 niveau, Havo-diploma of vwo-diploma hebt.
Je hebt dan meestal geen recht op een uitkering.

Denk je dat dit voor jou toch anders is?
Bespreek het met je jongerenconsulent.

Verandert er iets in jouw situatie? Dan heb je misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering. Voorkom geldproblemen. Vul binnen 2 weken het Wijzigingsformulier (PDF) in als:

 • je genoeg geld hebt om voor jezelf te zorgen
 • het inkomen van jou verandert
 • het inkomen van je huisgenoten verandert
 • je werk hebt gevonden
 • je start met een opleiding en daarbij studiefinanciering krijgt
 • je verhuist naar een andere gemeente
 • je verhuist naar het buitenland
 • je recht hebt op een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of een andere uitkering

Geef je wijziging snel door, in ieder geval binnen 2 weken.
Anders moet je misschien een boete betalen!
De gemeente stopt jouw uitkering, als jij te laat de gevraagde informatie geeft.

Heb je hierover nog vragen? Neem contact op met je inkomensconsulent via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Kom dan naar het Jongerenloket. Misschien kun je een klein beetje geld krijgen om eten, een identiteitsbewijs, eerste maand huur of borg van te betalen.
Dit hangt af van waar en met wie je woont. Je wordt binnen 48 uur gebeld en hoort of je deze bijzondere bijstand kunt krijgen.

Er verandert niets aan de uitkering, de afspraken met de gemeente over werk en de ondersteuning hierbij.
Je krijgt wel een andere consulent en jullie spreken elkaar op een andere plek.

Heb je vragen? Bel dan naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Ja. Je hebt dezelfde rechten en plichten als iedere andere jongere tot en met 26 jaar.
In bijzondere situaties kun je andere afspraken maken met je jongerenconsulent.

Ja, dat mag. Op de pagina vakantie en bijstand staan de regels.
Ook lees je daar hoe je verlof aanvraagt.

 • Alleen als je geen recht hebt op een uitkering, moet je het voorschot terugbetalen.
 • Als je wel recht hebt, hoef je niets terug te betalen.
  De overige 10% van je uitkering krijg je erna.

Als je 18 jaar wordt, kunnen jouw geldzaken veranderen. Wil je weten wat?
De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op vragen over geld.

Er is ook een handige rekenhulp op de website Bereken uw recht.
Daar lees je op welke financiële hulp jij mogelijk recht hebt.
En waar je deze kunt aanvragen.

Kom je er niet uit of heb je nog andere vragen?
Neem dan contact op met een VraagWijzer bij jou in de buurt.
Of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.