Bijstandsuitkering jongeren 18 tot en met 26 jaar
Gepubliceerd op: 04-09-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering-jongeren/
Spring naar het artikel

Ga je niet naar school en heb je niet genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen? Dan kan je misschien een uitkering aanvragen.

Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het duurt ongeveer 2,5 maand voor je een uitkering kunt krijgen, als je er recht op hebt.

Op de tekening hieronder zie je een deel van de aanvraag.

Alle stappen in een aanvraag vind je op de tekening hieronder.

Stap 1: meld je aan

Het aanmelden voor een uitkering doe je met je DigiD. Beantwoord alle vragen. Woon je met iemand samen, vul de vragen dan samen in. Voor het aanmelden kan je ook langskomen bij het Jongerenloket.

 • Heb je gewerkt, dan kun je misschien een WW-uitkering krijgen.
  Neem direct contact op met het UWV.
 • Heb je alleen een postadres in Rotterdam, kom dan naar het Jongerenloket voor meer informatie.

Meld je meteen aan voor een uitkering als je studiefinanciering afloopt en je geen werk hebt. Meld je vier weken voordat je WW-uitkering afloopt aan bij het Jongerenloket. Hoe sneller je je meldt, hoe kleiner de kans dat je in de geldproblemen komt.

Stap 2: maak een afspraak

Zorg ervoor dat je binnen 3 werkdagen na je online melding een afspraak maakt voor een adviesgesprek bij het Jongerenloket. Bel hiervoor naar (010) 267 13 00 of kom naar het Jongerenloket. Woon je samen, kom dan samen naar deze afspraak.

Stap 3: kennismaken en advies

Tijdens het adviesgesprek bespreek je met een jongerenconsulent hoe het met je gaat en wat je het beste kunt doen. Hierover krijg je advies.

Stap 4: zoek zelf

Een bijstandsuitkering krijg je niet zomaar en ook niet meteen. Na het adviesgesprek ga je eerst zelf 4 weken op zoek naar werk, school of een combinatie die voor jou werkt. Zodat jij zo snel mogelijk weer op eigen benen staat. Jongerenconsulenten helpen je daarbij. Hier worden ook afspraken over gemaakt.

Lukt het je niet om werk en/of een opleiding te vinden binnen 4 weken, maak dan bij het Jongerenloket een tweede afspraak voor het toekomstgesprek.

Stap 5: toekomstgesprek en aanvraag uitkering

Tijdens het toekomstgesprek bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken. Jouw talenten staan hierbij voorop. Ook moet je tijdens dit gesprek laten zien dat je je aan de afspraken hebt gehouden die je tijdens het adviesgesprek maakte. Neem daarom alle bewijzen mee naar het gesprek zoals je inschrijving voor een opleiding, sollicitatiebrieven of inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Officiële aanvraag uitkering

Heb je je aan de afspraken gehouden, dan maakt de jongerenconsulent van je digitale melding voor de uitkering een officiële aanvraag. Ook maakt de consulent een persoonlijk plan van aanpak.

Plan van aanpak

In een plan van aanpak schrijf je alles op waarmee jij zo snel mogelijk een geschikte opleiding en/of baan vindt. Jongerenconsulenten kunnen je helpen met het maken van het plan, maar je moet het zelf doen.

De hoogte van je uitkering hangt af van je leeftijd en woonsituatie. Een uitkering is altijd tijdelijk en soms een aanvulling op eigen inkomsten. De bedragen vind je op de pagina hoogte bijstandsuitkering.

Voor het online aanmelden heb je Digid nodig.

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID-kaart, paspoort of verblijfsvergunning.

Heb je onderstaande documenten? Neem deze dan ook mee: 

 • het bewijs dat je studiefinanciering is stopgezet, van DUO
 • het bewijs dat je geen inkomen hebt. Bijvoorbeeld je ontslagbrief of het bewijs einde uitkering van het UWV of een andere gemeente
 • een ontslagbewijs detentie

Een uitkering krijg je niet meteen:

 • de eerste 4 weken na je melding krijg je nog geen geld
 • na 8 weken kan je elke 4 weken maximaal 90% van het uitkeringsbedrag als voorschot krijgen terwijl je aanvraag wordt behandeld. Dit gebeurt automatisch.
 • dus je hebt 8 tot 10 weken geen inkomen, dit is zo’n 2,5 maand

Misschien heb je geen recht op een uitkering, dat kan ook. Houd hier rekening mee, dan kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Op de tekening over de aanvraag vind je hoe lang elke stap duurt.

Je hebt recht op een uitkering als je:

 • 18 tot en met 26 jaar bent
 • niet naar school gaat. Soms kun je toch een uitkering krijgen als je op het voortgezet onderwijs zit. De hoogte van het bedrag kan dan lager zijn
 • geen werk of niet genoeg werk hebt om voor jezelf te kunnen zorgen
 • geen recht op een ww-uitkering hebt of je krijgt een ww-uitkering die niet genoeg is om voor jezelf te kunnen zorgen
 • niet genoeg geld hebt om voor jezelf te kunnen zorgen
 • jonger dan 21 bent, in een instelling verblijft die 24 uur per dag zorg biedt en je ouders niet kunnen bijdragen aan jouw onderhoud. Je kunt dan bijzondere bijstand krijgen. Het Jongerenloket kan meer informatie geven
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of je hebt een verblijfsvergunning waarmee je recht kunt hebben op een uitkering
 • woont in Rotterdam
 • per maand minder geld dan het bijstandsbedrag hebt. Let op: tel bij jouw inkomen het inkomen op van
  - je partner
  - je broer of zus als je met hen in een huis woont en het huishouden deelt, zonder ouders.
  Als jullie inkomens samen minder zijn dan het bijstandsbedrag, kun je recht hebben op een uitkering.

Heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen maar voldoe je niet aan de voorwaarden? Denk je dat je toch recht hebt op een uitkering? Maak dan altijd een afspraak bij het Jongerenloket of kom langs. Misschien is jouw situatie zo bijzonder dat we een uitzondering kunnen maken.

Je bent welkom bij het Jongerenloket tussen 8.00 en 18.00 uur.

Meer informatie vind je op de pagina Jongerenloket of mail naar info@jongerenloket.rotterdam.nl

Bellen kan naar 14 010 of naar het directe nummer van je jongerencoach.

Je hebt geen recht op een bijstandsuitkering als je:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • recht hebt op een WW-uitkering, een Ziektewet-uitkering, alimentatie, een toelage van je ouders of een andere uitkering die genoeg is om voor jezelf te kunnen zorgen
 • terug naar school kunt
 • staakt
 • geen geldig legitimatiebewijs hebt laten zien tijdens het aanvraagproces
 • in de gevangenis zit
 • teveel spaargeld of ander eigen vermogen hebt, meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid
 • je ouders nog kinderbijslag voor jou krijgen
 • voor de (dag)opleiding studiefinanciering (WSF 2000) of een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt krijgen
 • als je naar Nederland komt om te studeren

Is je situatie voor ons te onduidelijk en kan je niet aantonen dat je niet genoeg geld hebt om voor jezelf te kunnen zorgen? Dan heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Terug naar school als het kan
Kan je nog verder komen op school? Dan adviseren we je altijd om dit eerst te proberen. Want met een diploma maak je twee keer zoveel kans op een baan.

Heb je nog geen MBO-2 niveau, HAVO- of VWO-diploma of een ander diploma waarmee je kans maakt op een baan? Dan ben je zelfs verplicht om terug naar school te gaan. Je hebt dan meestal geen recht op een uitkering.

Denk je dat dit niet voor jou geldt? Bespreek het met je jongerenconsulent.

Als er iets verandert in je situatie, dan heb je misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering. Voorkom geldproblemen en vul binnen 2 weken het wijzigingsformulier hieronder in als:

 • je genoeg geld hebt om voor jezelf te kunnen zorgen
 • het (gezamenlijk) inkomen verandert waardoor er genoeg geld is
 • je werk hebt gevonden
 • je start met een opleiding en daarbij studiefinanciering krijgt
 • je verhuist naar een andere gemeente
 • je emigreert
 • je recht hebt op een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of een andere uitkering

Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, anders moet je misschien een boete betalen! De gemeente zet je uitkering stop als je niet op tijd de gevraagde informatie geeft.

Heb je hierover nog vragen? Neem contact op met je inkomensconsulent via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Kom dan naar het Jongerenloket. Misschien kun je een klein beetje geld krijgen om eten, een identiteitsbewijs, eerste maand huur of borg van te betalen. Dit hangt af van waar en met wie je woont. Je wordt binnen 48 uur gebeld en hoort of je deze bijzondere bijstand kunt krijgen.

Er verandert niets aan de uitkering, de afspraken met de gemeente over werk en de ondersteuning hierbij. Je krijgt wel een andere jongerenconsulent en jullie spreken elkaar op een andere plek.

Heb je vragen? Bel dan naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Ja. Je hebt dezelfde rechten en plichten als iedere andere jongere tot en met 26 jaar. In bijzondere situaties kun je hierover andere afspraken maken met je jongerenconsulent.

Ja, dat mag, maximaal 4 weken per kalenderjaar. Vraag minimaal 2 weken voor vertrek toestemming. Vakantie of verblijf in het buitenland mag de uitvoering van het plan van aanpak niet in de weg staan. Bij een stage- of werkperiode moet er toestemming van de werkgever zijn.

Meer informatie over het aanvragen van vakantie kan je lezen in het
informatieblad melding verblijf in het buitenland.

Als je recht hebt op een uitkering niet. Dan krijg je de overige 10% van je uitkering met terugwerkende kracht. Als je geen recht hebt op een uitkering, moet je het voorschot terugbetalen.

De overgang van 17 jaar naar 18 jaar kan gevolgen hebben voor je financiële situatie.

Wil je weten wat deze verandering betekent voor je portemonnee? De website www.wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op je vragen over geld. Met de handige tool op www.berekenuwrecht.nl zie je in een paar stappen op welke tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt. Ook zie je waar je deze kunt aanvragen.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij je  in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.