Bijstandsuitkering jongeren 18 tot en met 26 jaar
Gepubliceerd op: 04-09-2017
Geprint op: 22-01-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering-jongeren/
Spring naar het artikel

Ga je niet naar school en heb je niet genoeg geld om voor jezelf te kunnen zorgen? Dan kan je misschien een uitkering aanvragen.

Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het duurt ongeveer 2,5 maand voor je een uitkering kunt krijgen, als je er recht op hebt.

Op de tekening hieronder zie je een deel van de aanvraag.

Alle stappen in een aanvraag vind je op de tekening hieronder.

Let op: momenteel kunt u via deze digitale weg geen uitkering aanvragen. Je kunt hiervoor wel langsgaan bij onze locatie Coolsingel 40 (centrum). Meer informatie over openingstijden. We zijn bezig met onderhoud aan het digitale systeem. Onze excuses voor het ongemak.

Stap 1: meld je aan

Het aanmelden voor een uitkering doe je met je DigiD. Beantwoord alle vragen. Woon je met iemand samen, vul de vragen dan samen in. Voor het aanmelden kan je ook langskomen bij het Jongerenloket.

 • Heb je gewerkt, dan kun je misschien een WW-uitkering krijgen.
  Neem direct contact op met het UWV.
 • Heb je alleen een postadres in Rotterdam, kom dan naar het Jongerenloket voor meer informatie.

Meld je meteen aan voor een uitkering als je studiefinanciering afloopt en je geen werk hebt. Meld je vier weken voordat je WW-uitkering afloopt aan bij het Jongerenloket. Hoe sneller jij je meldt, hoe kleiner de kans dat je in de geldproblemen komt.

Stap 2: maak een afspraak

Zorg ervoor dat je binnen 3 werkdagen na je online melding een afspraak maakt voor een adviesgesprek bij het Jongerenloket. Bel hiervoor naar (010) 267 13 00 of kom naar het Jongerenloket. Woon je samen, kom dan samen naar deze afspraak.

Stap 3: kennismaken en advies

Tijdens het adviesgesprek bespreek je met een jongerenconsulent hoe het met je gaat en wat je het beste kunt doen.

Stap 4: zoek zelf

Tijdens het adviesgesprek heeft de Jongerenconsulent een aantal opdrachten met je besproken. Deze opdrachten kun je tijdens de Zoekperiode van vier tot zes weken uitvoeren of proberen te regelen. Dit zijn opdrachten gericht op jouw persoonlijke situatie en staan dus niet vooraf vast. Je kan hierbij geholpen worden. Vraag hiernaar tijdens het gesprek.

Als je na jouw persoonlijke Zoekperiode nog steeds een bijstandsuitkering nodig hebt, krijg je een tweede gesprek bij het Jongerenloket. Maak op tijd een afspraak, als dit tijdens jouw eerste gesprek nog niet is vastgelegd. Neem je opdrachten mee naar dit gesprek.

Stap 5: toekomstgesprek en aanvraag uitkering

Tijdens het toekomstgesprek bespreken we wat jij kunt doen om aan je toekomst te werken en kijken de professionals op welke wijze het Jongerenloket jou daarbij kan ondersteunen. Jouw talenten staan hierbij voorop. Ook moet je tijdens dit gesprek laten zien dat je je aan de afspraken hebt gehouden die je tijdens het adviesgesprek maakte. Neem daarom alle bewijzen mee naar het gesprek.

Officiële aanvraag uitkering

Heb je je aan de afspraken gehouden, dan zorgt de jongerenconsulent voor de officiële aanvraag van je uitkering. Ook maakt de consulent een persoonlijk plan van aanpak.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is persoonlijk. In het plan staan doelen die je binnen een bepaalde periode wilt bereiken. Ook staan hier aanvullende activiteiten beschreven die kunnen helpen bij het bereiken van jouw doelen. Het is belangrijk dat je hier achter staat.

De hoogte van je uitkering hangt af van je leeftijd en woonsituatie. Een uitkering is altijd tijdelijk en soms een aanvulling op eigen inkomsten. De bedragen vind je op de pagina hoogte bijstandsuitkering.

Voor het online aanmelden heb je Digid nodig.

Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee zoals een ID-kaart, paspoort of verblijfsvergunning.

Heb je onderstaande documenten? Neem deze dan ook mee: 

 • het bewijs dat je studiefinanciering is stopgezet, van DUO
 • het bewijs dat je geen inkomen hebt. Bijvoorbeeld je ontslagbrief of het bewijs einde uitkering van het UWV of een andere gemeente
 • een ontslagbewijs detentie

Een uitkering krijg je niet meteen:

 • de eerste vier weken na je melding is er nog niet besloten of je je uitkering krijgt
 • na acht weken kan je elke vier weken maximaal 90% van het uitkeringsbedrag als voorschot krijgen terwijl je aanvraag in behandeling is. Dit gebeurt automatisch
 • je kunt acht tot tien weken zonder inkomsten zitten 

Misschien heb je geen recht op een uitkering. Houd hier rekening mee, dan kom je niet voor verrassingen te staan.

Op de tekening over de aanvraag vind je hoe lang elke stap duurt.

Je hebt recht op een uitkering als je:

 • 18 tot en met 26 jaar bent
 • geen recht hebt op studiefinanciering
 • geen recht hebt op een WW-uitkering of de vergoeding uit de WW lager is dan de norm van jouw bijstandsbedrag
 • inkomsten uit werk lager zijn dan jouw norm
 • helemaal geen inkomsten hebt
 • jonger dan 21 bent, in een instelling verblijft die 24 uur per dag zorg biedt en je ouders niet kunnen bijdragen aan jouw onderhoud. Je kunt dan bijzondere bijstand krijgen. Het Jongerenloket kan meer informatie geven
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of een verblijfsvergunning waarmee je recht kunt hebben op een uitkering
 • woont in Rotterdam
 • per maand minder geld dan het bijstandsbedrag hebt. Let op: als je samenwoont met een partner of zonder ouder(s) met een een broer of zus, wordt het inkomen bij elkaar opgeteld
   

Heb je niet genoeg geld om voor jezelf te zorgen maar voldoe je niet aan de voorwaarden? Denk je dat je toch recht hebt op een uitkering? Neem dan contact op met het Jongerenloket. Misschien is jouw situatie zo bijzonder dat een uitkering toch mogelijk is. 

Heb je vragen aan het Jongerenloket? Neem dan contact op.

Je hebt geen recht op een bijstandsuitkering als je:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • recht hebt op een WW-uitkering, een Ziektewet-uitkering, alimentatie, een toelage van je ouders of een andere uitkering die genoeg is om voor jezelf te kunnen zorgen
 • terug naar school kunt
 • staakt
 • geen geldig legitimatiebewijs hebt laten zien tijdens het aanvraagproces
 • in de gevangenis zit
 • teveel spaargeld of ander eigen vermogen hebt, meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid
 • je ouders nog kinderbijslag voor jou krijgen
 • voor de (dag)opleiding studiefinanciering (WSF 2000) of een lening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt krijgen
 • als je naar Nederland komt om te studeren

Is je situatie voor ons te onduidelijk en kan je niet aantonen dat je niet genoeg geld hebt om voor jezelf te kunnen zorgen? Dan heb je ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Terug naar school als het kan

Kan je nog verder komen op school? Dan adviseren we je altijd om dit eerst te proberen. Want met een diploma maak je twee keer zoveel kans op een baan.

Heb je nog geen MBO-2 niveau, HAVO- of VWO-diploma of een ander diploma waarmee je kans maakt op een baan? Dan ben je zelfs verplicht om terug naar school te gaan. Je hebt dan meestal geen recht op een uitkering.

Denk je dat dit niet voor jou geldt? Bespreek het met je jongerenconsulent.

Als er iets verandert in je situatie, dan heb je misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering. Voorkom geldproblemen en vul binnen 2 weken het wijzigingsformulier hieronder in als:

 • je genoeg geld hebt om voor jezelf te kunnen zorgen
 • het (gezamenlijk) inkomen verandert waardoor er genoeg geld is
 • je werk hebt gevonden
 • je start met een opleiding en daarbij studiefinanciering krijgt
 • je verhuist naar een andere gemeente
 • je emigreert
 • je recht hebt op een WW-uitkering, Ziektewet-uitkering of een andere uitkering

Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, anders moet je misschien een boete betalen! De gemeente zet je uitkering stop als je niet op tijd de gevraagde informatie geeft.

Heb je hierover nog vragen? Neem contact op met je inkomensconsulent via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Kom dan naar het Jongerenloket. Misschien kun je een klein beetje geld krijgen om eten, een identiteitsbewijs, eerste maand huur of borg van te betalen. Dit hangt af van waar en met wie je woont. Je wordt binnen 48 uur gebeld en hoort of je deze bijzondere bijstand kunt krijgen.

Er verandert niets aan de uitkering, de afspraken met de gemeente over werk en de ondersteuning hierbij. Je krijgt wel een andere jongerenconsulent en jullie spreken elkaar op een andere plek.

Heb je vragen? Bel dan naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Ja. Je hebt dezelfde rechten en plichten als iedere andere jongere tot en met 26 jaar. In bijzondere situaties kun je hierover andere afspraken maken met je jongerenconsulent.

Als je recht hebt op een uitkering niet. Dan krijg je de overige 10% van je uitkering met terugwerkende kracht. Als je geen recht hebt op een uitkering, moet je het voorschot terugbetalen.

De overgang van 17 jaar naar 18 jaar kan gevolgen hebben voor je financiële situatie.

Wil je weten wat deze verandering betekent voor je portemonnee? De website www.wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op je vragen over geld. Met de handige tool op www.berekenuwrecht.nl zie je in een paar stappen op welke tegemoetkomingen je mogelijk recht hebt. Ook zie je waar je deze kunt aanvragen.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij je  in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

\