Aan- of afmelden horecabeheerders en leidinggevenden
Gepubliceerd op: 25-03-2019
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/aan-of-afmelden-beheerders-leidinggevenden/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor bedrijven met een exploitatievergunning of een Drank- en Horecawetvergunning geldt een aanwezigheidsplicht.

Dit betekent dat de exploitant of de beheerder, die op de vergunning staat aanwezig moet zijn wanneer de (horeca-)inrichting geopend is.

Online aan- of afmelden

U kunt personeelsleden aan- of afmelden als beheerder en/of leidinggevende. Voor het aan- of afmelden heeft u eHerkenning nodig.

Let op: Personen die aangemeld worden als beheerder of leidinggevende moeten een Verklaring exploitant beheerder leidinggevende (pdf) aanleveren. De volledig ingevulde verklaring kunt u uploaden via de knop 'Personen aan- of afmelden'.

Het aan- of afmelden van personeel kan op onderstaande vergunningen:

 • Exploitatievergunning
 • Drank- en Horecavergunning
 • Vergunning seksbedrijf
 • Exploitatievergunning speelautomatenhal
 • Exploitatievergunning coffeeshop

Voor het aanmelden worden leges in rekening gebracht.

U betaalt in 2020:

 • voor het aanmelden van de eerste persoon € 109
 • voor de tweede en elke volgende persoon die u aanmeldt € 53

Afmelden van beheerders of leidinggevenden is gratis.

Leges worden niet teruggestort als u de aanmelding intrekt.

U moet de volgende documenten aanleveren bij onderstaande vergunningen:

Drank- en Horecawetvergunning

Coffeeshop

Speelautomatenhal

Machtiging

Als de melding niet door de exploitant wordt gedaan, moet een machtiging (pdf) aangeleverd worden

De behandeling duurt maximaal 8 weken. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd.

Voor bedrijven of instellingen met een exploitatievergunning, een Drank- en Horecawetvergunning, vergunning seksbedrijf, exploitatievergunning speelhal en exploitatievergunning coffeeshop.

Voorwaarden om personen aan te melden als beheerder/leidinggevende

 • beheerders/leidinggevenden kunnen alleen aangemeld worden op een geldige vergunning
 • de aanmelding kan alleen via Mijn Loket of door middel van een aanvraagformulier
 • de persoon die aangemeld wordt, moet het formulier Verklaring exploitant beheerder leidinggevende(pdf) volledig invullen en ondertekenen
 • wanneer de melding niet door de exploitant wordt gedaan, moet een machtiging aangeleverd worden
 • alleen volledig ingevulde meldingen, waarbij de leges zijn betaald en de stukken zijn aangeleverd, worden in behandeling genomen

Eisen beheerder

 • is tenminste 18 jaar of wanneer er een Drank- en Horecawetvergunning is verleend tenminste 21 jaar
 • mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
 • mag niet onder curatele staan
 • heeft een het diploma Sociale Hygiëne en is ingeschreven in het register Sociale Hygiëne wanneer een Drank- en Horecawetvergunning is verleend
 • is gerechtigd om in Nederland werken

Eisen leidinggevende

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of 010 267 2500.

Nee, pas als er een bevestiging van de aanmelding is ontvangen. Bij een controle moet de bevestiging getoond kunnen worden.

Ja, zodra u een persoon als beheerder heeft aangemeld, bent u verplicht om deze persoon ook aan te melden als leidinggevende als u in het bezit bent van een Drank- en Horecavergunning. Wanneer u dit niet doet kan de Drank- en Horecawetvergunning ingetrokken worden.

De aanwezigheidsplicht geldt niet voor een stichting of vereniging zonder Drank- en Horecavergunning. Bij een stichting of vereniging die in bezit is van een Drank- en Horecavergunning, moet een persoon aanwezig zijn die vermeld staat op de barlijst. Op deze lijst staan personen die instructie hebben gehad in “het verantwoord schenken van alcohol”.

Zodra een persoon niet meer werkzaam is als beheerder of leidinggevende, dan moet u deze afmelden. Dit kunt u zonder kosten doen via de bovenstaande (oranje) knop.  

Wanneer u 3 keer binnen 2 jaar personen aanmeldt die niet voldoen aan de gestelde eisen, kan de burgemeester besluiten om de exploitatievergunning en de Drank- en Horecavergunning in te trekken.

Nee, zodra de inrichting voor uw risico en rekening geëxploiteerd gaat worden, bent u exploitant en moet u de vergunningen op uw naam laten zetten.

\