Aanmelden of afmelden horecabeheerders en leidinggevenden
Gepubliceerd op: 25-03-2019
Geprint op: 20-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aan-of-afmelden-beheerders-leidinggevenden/
Ga naar de hoofdinhoud

Bedrijven met een Alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning hebben een aanwezigheidsplicht. Dat betekent dat er altijd een beheerder of leidinggevende aanwezig moet zijn als de zaak geopend is.

Online aanmelden of afmelden

U kunt personeelsleden aanmelden of afmelden als beheerder of leidinggevende via de knop 'Personen aanmelden of afmelden'.

U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Let op
Personen die aangemeld worden als beheerder of leidinggevende moeten een Verklaring exploitant beheerder leidinggevende (pdf) aanleveren. De ingevulde verklaring kunt u uploaden via de knop 'Personen aanmelden of afmelden'.

Het aanmelden of afmelden van personeel kan op onderstaande vergunningen:

 • Exploitatievergunning
 • Alcoholwetvergunning
 • Vergunning seksbedrijf
 • Exploitatievergunning speelautomatenhal
 • Exploitatievergunning coffeeshop

U betaalt administratiekosten:

 • voor het aanmelden van de eerste persoon € 112,90 in 2022.
 • voor de tweede en elke volgende persoon die u aanmeldt € 54,90 in 2022.

Afmelden van beheerders of leidinggevenden is gratis.

U krijgt uw geld niet terug als u de aanmelding intrekt.

U moet de volgende documenten aanleveren bij onderstaande vergunningen:

Alcoholwetvergunning

Coffeeshop

Speelautomatenhal

Machtiging

Als de melding niet door de exploitant wordt gedaan, moet een machtiging (pdf) aangeleverd worden

De behandeling duurt maximaal 8 weken. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd.

Voor bedrijven of instellingen met een exploitatievergunning, een Alcoholwetvergunning, vergunning seksbedrijf, exploitatievergunning speelhal of exploitatievergunning coffeeshop.

Voorwaarden om personen aan te melden als beheerder of leidinggevende

 • beheerders of leidinggevenden kunnen alleen aangemeld worden op een geldige vergunning
 • de persoon die aangemeld wordt, moet het formulier Verklaring exploitant beheerder leidinggevende(pdf) volledig invullen en ondertekenen
 • wanneer de melding niet door de exploitant wordt gedaan, moet een machtiging aangeleverd worden
 • alleen volledig ingevulde meldingen, waarbij de leges zijn betaald en de stukken zijn aangeleverd, worden in behandeling genomen

Eisen beheerder

 • is tenminste 18 jaar óf, wanneer er een Alcoholwetvergunning is verleend, tenminste 21 jaar
 • moet van onbesproken gedrag zijn
 • mag niet onder curatele staan
 • heeft een het diploma Sociale Hygiëne en is ingeschreven in het register Sociale Hygiëne wanneer een Alcoholwetvergunning is verleend
 • is gerechtigd om in Nederland te werken

Eisen leidinggevende

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of het gemeentelijke telefoonnummer 14 010.

Nee, pas als er een bevestiging van de aanmelding is ontvangen. Bij een controle moet de bevestiging getoond kunnen worden.

Ja, zodra u een persoon als beheerder heeft aangemeld, bent u verplicht om deze persoon ook aan te melden als leidinggevende als u in het bezit bent van een Alcoholwetvergunning. Als u dit niet doet, kan de Alcoholwetvergunning ingetrokken worden.

De aanwezigheidsplicht geldt niet voor een stichting of vereniging zonder Drank- en Horecavergunning. Bij een stichting of vereniging met een Drank- en Horecavergunning, moet een persoon aanwezig zijn die vermeld staat op de barlijst. Op deze lijst staan personen die instructie hebben gehad in “het verantwoord schenken van alcohol”.

Zodra een persoon niet meer werkzaam is als beheerder of leidinggevende, dan moet u deze afmelden. Dit kunt u gratis doen via de knop op deze pagina.

Wanneer u 3 keer binnen 2 jaar personen aanmeldt die niet voldoen aan de gestelde eisen, kan de burgemeester besluiten om de exploitatievergunning en de Alcoholwetvergunning in te trekken.

Nee, zodra de inrichting voor uw risico en rekening geëxploiteerd gaat worden, bent u exploitant en moet u de vergunningen op uw naam laten zetten.