Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 5 min

eHerkenning

Met eHerkenning kunnen bedrijven inloggen bij allerlei (overheids)instellingen. Ook de gemeente Rotterdam maakt gebruik van eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Op die manier weten organisaties zeker wie u zegt dat u bent én dat u mag doen wat u wilt doen. Daarnaast heeft u de extra zekerheid dat de site waar u inlogt betrouwbaar en veilig is. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. eHerkenning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan of te delen met anderen. Al deze extra zekerheden zorgen ervoor dat u veilig kunt inloggen.

Betrouwbaarheidsniveaus

eHerkenning heeft 4 betrouwbaarheidsniveaus:

  • eH2
  • eH2+
  • eH3
  • eH4

De gemeente Rotterdam bepaalt het niveau dat we vragen voor onze dienstverlening. We gaan daarin mee in de ontwikkelingen rond veiligheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening. We bieden al onze dienstverlening nu aan op niveau eH2. Om onze dienstverlening af te nemen moet u zich laten machtigen voor de dienst: Ondernemersloket EH 2. Uw middelenleverancier kan u daarbij helpen.

De gemeente werkt toe naar nog hogere betrouwbaarheidsniveaus. Die zullen we per product gaan inrichten. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van al onze producten die we aanbieden met eHerkenning. Daarin is ook het betrouwbaarheidsniveau opgenomen dat we zullen gaan vragen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over eHerkenning dan kunt u het beste contact opnemen met uw middelenleverancier. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u op eherkenning.nl. Link opent een externe pagina alle informatie vinden om eHerkenning aan te schaffen.