Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Demonstraties

In Rotterdam mag iedereen een demonstratie of manifestatie organiseren. Dit is een grondrecht. Wilt u demonstreren in Rotterdam op een openbare plaats? Meld de demonstratie dan aan.

U bent verplicht een demonstratie aan te melden. Doe dit minimaal 48 uur van tevoren. Het weekend en officiële feestdagen tellen niet mee. U moet dan op de laatste werkdag vóór 12.00 uur een melding doen. Aanmelden kan op de pagina Demonstratie melden.

Voorwaarden

De burgemeester mag voorwaarden aan de demonstratie stellen om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen.
De gemeente en politie kunnen na de melding voorbereidingen treffen om de demonstratie of manifestatie mogelijk te maken.
Ook kunnen zij inschatten of er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen. 
Denk bijvoorbeeld aan een alternatieve route, tijdstip of duur van de demonstratie.

Regels tijdens de demonstratie

Vanuit de gemeente vragen wij de organisator en de deelnemers van een demonstratie zich aan de volgende regels te houden om de demonstratie of manifestatie zo goed mogelijk te laten verlopen voor zowel deelnemers als omwonenden en omstanders:

 • Uw boodschap staat centraal.
 • U bent als eerste verantwoordelijk voor een vreedzaam, ordelijk en veilig verloop en stelt hiervoor alles in het werk.
 • Tijdens de demonstratie houdt u rekening met de overige gebruikers van de stad.
 • De demonstratie mag geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, het verkeer, de openbaar vervoersdiensten en omwonenden.
 • Er mag niet gediscrimineerd worden op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken, of opgeroepen worden tot geweld.
 • De demonstratie of manifestatie mag geen schade toebrengen aan derden.
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Mensen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Geen opstellingen in of voor vluchtwegen, omringende bebouwing en niet op ondergrondse brandkranen;
 • De locatie van de demonstratie moet schoon achterblijven. Als er flyers uitgedeeld worden en deze op de grond vallen, dan moeten de demonstranten deze zelf opruimen.
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de demonstratie.
 • Deelnemers van de demonstratie mogen geen alcohol bij zich dragen of gebruiken.
 • Er moeten herkenbare begeleiders aanwezig zijn die de manifestatie of demonstratie ordelijk laten verlopen.
 • Losse stokken, losse stangen en losse pvc-buizen worden gezien als (slag)wapen en zijn verboden.
 • Aan hulp- en reddingsdiensten moet altijd doorgang verleend worden.
 • Aanwijzingen van de politie in het belang van de openbare orde of veiligheid moeten opgevolgd worden.
 • Als er sprake is van een tocht, dan blijft deze in beweging. Het is dus niet toegestaan om stil te houden of te gaan zitten bij bepaalde objecten. Dat mag alleen als de politie hier aanwijzingen voor geeft, of als dit van tevoren is doorgesproken met de politie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar demonstratiesbco@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of bel met 14 010.