Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Goudsesingel

We gaan de Goudsesingel veiliger en fijner maken. Dat doen we van maandag 15 april 2024 tot en met maandag 3 februari 2025. We doen meteen ander werk dat nodig is. Zo is er zo weinig mogelijk overlast.

Op de kruispunten Goudsesingel-Jonker Fransstraat en Goudsesingel-Vondelweg gebeuren veel ongelukken.
Hierbij vallen veel gewonden, vooral fietsers, bromfietsers en automobilisten. We gaan deze kruispunten veiliger maken voor iedereen in het verkeer.

 • We maken op de kruispunten meer ruimte voor fietsers.
 • We maken de oversteken voor voetgangers en fietsers minder lang.
 • Fietsers krijgen eigen, veilige wachtplekken.
 • Waar het kan zorgen we ervoor dat het afslaande autoverkeer niet meer gelijktijdig groen licht heeft met fietsers die rechtdoor gaan.

Uitnodiging inloopavond 20 februari

Wilt u persoonlijke toelichting of meer informatie?
Dan kunt u naar de inloopavond komen in de Wijkhub Kralingen-Crooswijk aan de Boezemstraat 187.

U kunt op ieder moment binnenlopen tussen 4 uur in de middag en 8 uur in de avond.

Wat gaan we precies doen

We doen nog meer om de Goudsesingel veiliger en fijner te maken

Er moeten nog meer (onderhouds)werkzaamheden uitgevoerd worden op de kruispunten. Om dat werk en de overlast zo kort mogelijk te laten duren doen we alles tegelijk:

 • Op de noordzijde van de Goudsesingel en de westzijde van de Vondelweg vervangen we de riolering.
 • Op de kruispunten Goudsesingel-Vondelweg en Goudsesingel-Jonker Fransstraat vervangen we oude verkeerslichten voor nieuwe.
 • Op de Goudsesingel vervangen we het oude asfalt voor nieuw asfalt.
 • Op de zuidwestzijde van de Vondelweg zetten we nieuwe bomen neer.
 • We vervangen kleine stukken stoep door groenstroken.

Planning

De planning voor al het werk is van maandag 15 april tot en met maandag 3 februari 2025. In totaal 9 maanden.

We werken in 4 fases waarbij steeds een deel van de kruispunten is afgesloten en een deel toegankelijk blijft.

Omleidingen voor al het verkeer worden met borden aangegeven.
Om overlast onderweg te voorkomen, kunt u het beste vóór vertrek kijken op rotterdamonderweg.nl. Link opent een externe pagina voor alle actuele omleidingsroutes en adviesroutes.

 • Fase 1: 15 april tot en met 5 juli 2024
  Werkzaamheden aan riolering, vervangen van asfalt, kabels en leidingen en vervangen verkeerslichten op de Vondelweg en het noordelijk deel van de kruising Goudsesingel - Vondelweg.
 • Fase 2: 5 juli tot en met 30 september 2024
  Werkzaamheden aan riolering, vervangen asfalt en verkeerslichten op kruising Goudsesingel - Jonker Fransstraat - Meent.
 • Fase 3: 30 september tot en met 4 november 2024
  Vervangen van asfalt en verkeerlichten op de rijweg Goudsesingel en kruising Goudsesingel - Mariniersweg.
 • Fase 4: 2 januari tot en met 3 februari 2025
  Werkzaamheden aan riolering en vervangen van asfalt aan de Goudsesingel (Noordzijde).

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen in een e-mail aan verkeersveiligheid@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.