Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 3 min

Circulaire economie

In 2030 is 'circulair' de maatstaf in Rotterdam. Maar wat is dat eigenlijk? In Rotterdam gaan we zó met producten en grondstoffen om dat we zo min mogelijk afval, schadelijke uitstoot en afval maken.

Met elkaar gaan we:

  • Minder producten gebruiken.
  • De levensduur van producten verlengen.
  • Producten hergebruiken en nieuwe producten maken van 'afval'.

We willen dat afval op den duur niet meer bestaat!

Samen met u

Het gaat niet goed met het klimaat. Samen kunnen we dat veranderen. De gemeente door duurzamer te werken. Bedrijven door duurzamer spullen te maken. En u, bewoner, door duurzamer te leven. Bijvoorbeeld door kapotte spullen te laten repareren, zodat u geen nieuwe hoeft te kopen.

Van zooi naar mooi

Onder het motto 'Van zooi naar mooi' daagt de nieuwe Rotterdam Circulair-campagne bewoners, bedrijven én gemeente uit. Denk mee over hoe Rotterdam afval kan hergebruiken, verminderen of recyclen. Op Samen tegen voedselverspilling laten bewoners en chefkok Ramon Beuker tips zien om bij te dragen aan een circulaire stad.

Reduce, re-use en recycle!

Veranderen naar 'circulair' is hard nodig. Als we de trend niet doorbreken, wordt de vraag naar een groot aantal primaire grondstoffen veel groter dan het aanbod. De druk op het milieu daarvan is hoog. Het zorgt voor aantasting van de natuur, verlies van biodiversiteit en uitstoot van broeikasgassen. De winning van sommige primaire grondstoffen is erg slecht voor mens en milieu en grondstoffen kunnen uitgeput raken. Ook komen afvalstoffen en uitstoot van broeikasgassen in onze leefomgeving terecht.

Anders denken

De weg naar een circulaire economie vraagt ons anders te denken en anders te kijken naar de stad. Stapsgewijs ontdekken we met de kennis en inspiratie van veel partijen en netwerken wat de beste weg is. En samen versnellen we de beweging.

We doen het op z’n Rotterdams: met lef én met elkaar.

Met elkaar

We doen dat door te proberen en van elkaar te leren en elkaar aan te moedigen en verder te brengen. Circulair is een onderwerp waarin we met Rotterdammers zoeken naar nieuwe manieren van 'doen'. We zorgen ervoor dat er nieuwe kennis beschikbaar komt. Resultaten uit projecten en onderzoeken delen we met elkaar. Of beter zelfs: die voeren we uit mét elkaar.

Programma Rotterdam Circulair 2019-2023

Rotterdam is op weg naar een samenleving zonder afval. Dat betekent dat we als stad de omschakeling van een lineaire naar een circulaire economie maken. Daarvoor is het Programma Rotterdam Circulair 2019 - 2023 opgesteld. Hét plan waarin de circulaire ambities van de gemeente beschreven staan. Waarin je meer leest over de stip op de horizon, de twee routes waarlangs we daar komen, de instrumenten die we tot onze beschikking hebben en de opgaven, kansen en acties in de 4 sleutelsectoren:

  • bouw
  • voedselstromen
  • consumptiegoederen
  • zorg.

Meer informatie

Kijk op rotterdamcirculair.nl. Link opent een externe pagina hoe we dit doen. Lees de inspirerende verhalen van Rotterdammers, ondernemers en andere organisaties in de stad.