Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Betaal op tijd

Rotterdammers moeten elk jaar belasting betalen aan de gemeente. U ontvangt daarvoor een aanslagbiljet.

Betaal of reageer op tijd

Op het aanslagbiljet staat hoeveel u moet betalen en voor welke datum. In Mijn Loket. Link opent een externe pagina kunt u nakijken welk bedrag u nog aan de gemeente moet betalen. U kunt in Mijn Loket ook direct betalen.

Automatische incasso

U kunt de gemeente toestemming geven om het bedrag automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Zo betaalt u altijd op tijd. U hebt 4 weken de tijd om een automatische incasso aan te vragen, nadat u de belastingaanslag krijgt. Het bedrag wordt verdeeld over 12 maanden van uw bankrekening afgeschreven.

Moeite met betalen

Hebt u een laag inkomen? Dan hebt u misschien recht op kwijtschelding. Bent u te laat voor een automatische incasso, maar wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Hulp bij het betalen van uw belastingen? Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij uw gemeentebelastingen.

Vraag hulp als u geldzorgen hebt

Maakt u zich zorgen over geld? Zoek dan contact met Vraagwijzer. Ga ook naar Vraagwijzer als u kleine geldproblemen hebt. Een klein probleem kan snel groot worden. Meer informatie vindt u op de pagina Geldzorgen.

Maatregelen

Bent u te laat met betalen of het aanvragen van een automatische incasso, kwijtschelding of een betalingsregeling? Dan neemt de gemeente maatregelen. U krijgt dan extra kosten. Deze kosten kunnen snel oplopen. Hieronder ziet u welke maatregelen de gemeente kan nemen.

Vragen en antwoorden